1.0.275

Termeni și Condiții

Versiunea 1.14 Termenilor și Conditiilor winmasters, ultima actualizare pe 05/11/2021

 1. Introducere generală și definiții

1.1 winmasters este o denumire de marcă a Level Up Interactive Limited, o companie înregistrată în Malta la 15 mai 2014, cu sediul social la 170, Pater House, Level 1 (Suite A174), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta, cu numărul de înregistrare al companiei C-65151.

1.1.1 În România, WM Interactive Ltd. funcționează în baza Deciziei nr. D.1278 /29.06.2016 L1160650W000194 Site-ul de operare este www.winmasters.ro. Orice referire la “Societate” sau “winmasters” sau “noi” înseamnă site-ul winmasters și Level Up Interactive Limited.

1.2 “winmasters T&C” sunt Termenii și Condițiile care constituie și guvernează relația contractuală, conform celor declarate aici, și pe care părțile le acceptă prin prezenta. Termenii și Condițiile winmasters sunt disponibile în diferite limbi locale, între aceste versiuni putând exista anumite neconcordanțe, în funcție de cerințele imperative impuse de legislațiile locale. În cazul unei discrepanțe între versiuni pentru Clientii care accesează website-ul winmasters de pe teritoriul României, prevalează versiunea in limba română. În cazul în care pe site-ul winmasters nu este disponibilă și o versiune în limba statului de pe teritoriul căruia Clientul accesează site-ul winmasters, atunci în cazul oricăror neconcordanțe între versiuni, va prevala versiunea in limba engleză.

1.3 Un “client” este o persoană care intră într-o relație contractuală cu winmasters pentru utilizarea serviciilor, care s-a înregistrat personal la winmasters și care deține un cont winmasters, după ce a îndeplinit criteriile descrise detaliat în clauza 2 de mai jos. Orice referire la “Tu” sau “Jucător” sau “Utilizator” sau “Client”, înseamnă “Clientul”, așa cum este descris mai sus.

1.4 Un “cont winmasters” este un cont deținut de un client, pentru tranzacții de bună credință, cu intenția strictă de a stabili o relație comercială normală cu winmasters și cu scopul strict de a efectua pariuri și alte tranzacții de jocuri și jocuri de noroc.

1.5 “Contractul” este o relație contractuală între winmasters și un client și trebuie să fie întocmit în conformitate cu și guvernat de winmasters T & C adică, “Termenii și Condițiile”. Orice utilizare a serviciilor oferite, înregistrarea pe site și toate pariurile acceptate de winmasters sunt supuse acestor Termeni si Condiții. Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor fi, în prealabil, aduse la cunoștință jucătorului și acesta trebuie să reconfirme acceptul său, înainte ca modificările să intre în vigoare. Orice referire la “T &  C” înseamnă “Termenii si Condițiile” din acest document.

1.6 “Autoritățile guvernante” sunt autoritățile din Romania

1.7 “Legea care guvernează contractul” este legea română, pentru Clienții care accesează website-ul winmasters din România.

1.8 “Locul”contractului este România pentru Clienții care accesează website-ul winmasters din România.

1.9 “Site-ul”, este portalul de acces la Internet, accesibil prin intermediul adresei de internet www.winmasters.ro, unde sunt publicate toate informațiile actuale și relevante legate de funcționarea winmasters.

1.10 Noțiunea de “Card” se referă la toate tipurile de carduri îndeplinind funcțiile de “plată”, “taxă”, “debit”, “credit”, “virtual” și/sau similare.

1.11 Un “furnizor de soluții de plată” este un intermediar care acționează ca un agent de plată.

1.12 O “Instituție Financiară” este o bancă și/sau o altă instituție aflată sub incidența reglementărilor interne aplicabile serviciilor financiare.

1.13 “Aplicația Clientului” înseamnă aplicația browser–ului de internet deschisă de către Client, în scopul de a utiliza Serviciile.

1.14 “Serviciile” sunt ofertele de jocuri de noroc și pariuri furnizate de winmasters Clientului prin intermediul site-ului web.

1.15 “Forța Majoră” se referă la orice eveniment sau situație aflate în afara controlului rezonabil al cuiva, care conduce la o întârziere sau la o carență în îndeplinirea obligațiilor contractuale ale părții afectate și, în înțelesul T & C winmasters, va include calamități naturale, restricții guvernamentale ( inclusiv refuzul acordării sau anularea oricărei licențe necesare, în cazul în care un astfel de refuz sau de anulare nu se face din vina părții afectate), războaie, insurecții și/sau orice alte cauze aflate în afara controlului rezonabil al părții a cărei capacitate este afectată.

1.16 Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale, precum și imagini, grafică, texte, concepte sau metodologii (însumând “Capitalul intelectual”), aflate pe site-ul web, aplicația clientului și materialul conținut, sunt proprietatea exclusivă a winmasters și/sau a furnizorilor și a partenerilor winmasters. Clientul nu are dreptul de a exploata sau de a folosi în orice fel și în orice scop Capitalul Intelectual, cu excepția a ceea ce îi este permis prin lege.

1.17 Acești T & C intră în vigoare imediat ce faceți clic pe butonul “ACCEPT”, acest click confirmând companiei că ați citit acești T & C și că îi acceptați. Utilizând oricare dintre site-urile web, confirmați că sunteți de acord cu T & C.

1.18 Trebuie să citiți cu atenție aceste T & C, în întregime, înainte de a click-a butonul “ACCEPT”. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile T & C nu trebuie să utilizați sau să continuați să utilizați site-urile web.

1.19 Regulile și explicațiile pentru plasarea diferitelor tipuri de pariuri din diverse evenimente, furnizate separat pe site, constituie parte integrantă a acestor T & C de referință.

1.20 Accesul la serviciile winmasters.ro este permis doar rezidenților din România.

 

 1. Reguli de Cont

2.1 O persoană care face cerere de înregistrare garantează și declară în mod categoric că orice informații furnizate în formularul de înscriere sunt adevărate și corecte. In vederea inregistrarii, Clientul va furniza cel putin urmatoarele date cu caracter personal si informatii:

 1. a) nume și prenume
 2. b) cetățenia/naționalitate
 3. c) data și locul nașterii
 4. d) adresa de e-mail valabilă
 5. e) numărul și seria documentului legal de identificare
 6. f) un cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc și/sau dovada metodei de plată
 7. g) numărul de telefon
 8. h) detalii cu privire la modalitatea de plată utilizată pentru depunerea de fonduri în contul winmasters (incluzând numărul cardului de credit, data expirării etc.

Numele complet, e-mail-ul, adresa de domiciliu și numărul de telefon trebuie să fie reale și verificabile .În cazul în care Compania ia la cunoștință faptul că un utilizator a furnizat informații false, Compania nu va înregistra acea persoană și, în cazul în care aceasta s-a înregistrat deja, Compania va anula înregistrarea persoanei ca utilizator al serviciilor Companiei. În cazul în care Compania ia la cunoștință faptul că un utilizator are deschise mai mult de un cont, Compania va proceda imediat la închidere de conturi.

Important : numele, numele de utilizator și moneda nu pot fi modificate după crearea contului.

Pentru a putea soliicita retrageri și a elimina orice limitări impuse contului, clientul trebuie să funizeze documente de  verificare a identității.Pentru verificarea contului, winmasters poate solicita următoarele documente/ detalii (procedura Know Your Client – Cunoaște-ți clientul):

 • Actul de identitate al clientului pentru verificarea vârstei (jucătorii sub optsprezece (18) ani nu sunt acceptați)
 • locul de reședință al clientului (o factură de utilități care să indice adresa declarată)
 • adresa de e – mail validă a clientului (nu poate fi identică cu adresa de e-mail a oricărui alt client înregistrat)
 • detalii cu privire la modalitatea de plată utilizată pentru depunerea de fonduri în contul winmasters (incluzând numărul cardului de credit, data expirării etc.

În cazul în care clientul și-a schimbat locul de reședință, numărul de telefon sau orice altă componentă a datelor sale personale, el/ea este obligat să informeze imediat compania, astfel încât datele sale să poată fi reactualizate. Compania își rezervă dreptul să închidă un cont de joc dacă oricare dintre informațiile furnizate se dovedesc a fi false sau eronate, ca rezultat al mecanismelor de verificare utilizate de către companie.

Detaliile clientului sunt revizuite de către echipa de control pentru a asigura acuratețea acestora și, în anumite cazuri,ar putea fi solicitată în plus o dovadă a adresei și identității, în special în cazurile în care clientul devine activ. Anumiți clienți sunt caracterizați în mod automat ca având un nivel de risc mai ridicat și implicit, este posibil să nu poată face în mod automat depuneri în sistem. Acestor clienților le este atribuit un nivel de risc mai ridicat pe baza mai multor criterii, incluzând, dar nelimitându-se la: țara de reședință, țara de emitere a cardului de credit, adresa IP de logare, numărul de tranzacții într-o perioadă determinată etc.

2.2 O persoană care face cerere pentru un Cont winmasters recunoaște și acceptă:

 • Toate definițiile și prevederile, așa cum sunt consemnate în prezenții” Termeni și Condiții”
 • “Termenii și Condițiile”, publicate în mod curent pe site-ul web, precum și eventualele modificări ulterioare
 • El/ea trebuie să-și mențină datele actualizate
 • Că locul Contractului este România, și
 • Că acest Contract este guvernat de :

– T & C winmasters, așa cum au fost publicate în limba română și aprobate de către instituția de reglementare (ONJN);

-Orice prevederi de reglementare sau alte decizii luate periodic de către Autoritățile Guvernante;

– Legea guvernantă valabilă la Locul Contractului;

 • winmasters nu își asumă nici o responsabilitate pentru utilizatorii care folosesc serviciile companiei și provin din jurisdicții unde jocurile de noroc online sunt, în totalitate sau parțial, restricționate sau chiar considerate ca fiind ilegale.
 • Asistența clienți winmasters este disponibilă în mai multe limbi locale. Clienții vor putea contacta direct echipa de suport winmasters fie prin e-mail, fie telefonic la adresa(le) de e-mail și/sau la numărul de telefon indicate pe site-ul winmasters.

2.3 winmasters își rezervă dreptul, la propria sa discreție, în orice moment, să:

 • Refuze să deschidă un cont winmasters și/sau să închidă un cont winmasters existent, fără nici un fel de explicație, dar obligațiile contractuale deja asumate vor fi onorate;
 • Refuze să accepte depuneri sau să le limiteze, fără nici un fel de explicație;
 • Suspende contul clientului și/sau să anuleze participarea unui client la activități promoționale, competiții sau alte servicii, ori de câte ori winmasters consideră că există temeri legitime potrivit cărora un cont este, a fost sau ar putea fi utilizat pentru practici ilegale, frauduloase sau necinstite.
 • Păstreze și să gestioneze fonduri aparținând clienților, în conformitate cu orientările general acceptate pentru administrarea numerarului vizând fonduri de acest fel, acest lucru putând include un furnizor de servicii de plată acreditat să dețină fonduri în numele și/sau în beneficiul Clientului;
 • Suspende și/sau să anuleze accesul Clientului la servicii și să rețină și/sau să confiște fondurile disponibile în contul de client, în cazul în care Clientul este prins înșelând, sau în cazul în care Compania face constatări conform cărora, Clientul a angajat sau a folosit un sistem (inclusiv mașini, roboți, calculatoare, software-uri sau orice alt sistem automatizat) concepute sau capabil să spargă Aplicația Clientului și/sau software-ul folosit pentru a oferi servicii.
 • Să închidă contul de joc dacă în urma verificărilor efectuate, Compania constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, urmând să ramburseze Clientului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câştigurile obţinute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reţinute de Companie;
 • Să confiște conform dispozițiilor legale în materia confiscării, toate sumele obținute cu încălcarea legii și să rețină orice sume obținute cu încălcarea T&C;
 • Să rețină sau să încaseze orice taxe sau cheltuieli aferente metodei de plată, din contul Clientului, pentru toate depunerile și retragerile anterioare, plus orice costuri administrative sau cheltuieli legale la care Clientul a dat naștere din orice motiv, ori de câte ori winmasters consideră că există temeri legitime că un cont este, a fost sau poate fi folosit pentru practici ilegale, frauduloase sau necinstite. De asemenea, aceste cheltuieli vor fi retinute de catre Companie si in cazul oricarui ramburs catre Client.
 • La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile Clientului, Compania rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

Notă: În cazul în care winmasters decide să suspende transferul din sau în contul jucătorului, în oricare din situațiile prevăzute mai sus, winmasters va comunica jucătorului o decizie justificată, împreună cu documentația care stă la baza acestei decizii. O copie a deciziei, certificată ca fiind o copie conformă cu documentul original, va fi trimisă la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc în termen de 3 zile lucrătoare.

2.4 winmasters nu acceptă clienți:

 • Minori sub vârsta de 18 ani sau sub vârsta la care jocurile de noroc sunt legale conform oricărei legislații aplicabile Clientului (oricare dintre acestea este mai mare);
 • Rezidenți sau care țin de jurisdicții din afara României
 • Lucrând sau având contractat cu orice entitate juridică care este parte integrantă al aceluiași grup ca și winmasters, ceea ce înseamnă că celelalte entități sunt, direct sau indirect, în conexiune cu WM Interactive Ltd., sau cu terți furnizori winmasters;
 • Parteneri, acționari importanți, membri ai echipei de management și a corpului de control al organizatorului de jocuri de noroc licențiat, proprietarul sau concesionarii spațiilor folosite pentru jocurile de noroc și angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocurile de noroc organizate de către persoana juridică cu care ei au o relație de interdependență. Personalul ONJN nu poate participa la jocurile de noroc operate în România de către persoane juridice de drept privat.
 • Pariori profesioniști, sindicate de pariere, comercianți, sportivi profesioniști, angajați ai altor companii care oferă jocuri de noroc, care pariază în scopul unic de a profita de informații “din interior”.

2.5 winmasters garantează și asigură, în orice moment:

 • Gestionarea fondurilor aparținând clienților într-o manieră sigură și adecvată ;
 • Gestionarea datelor referitoare la un client în conformitate cu legile aplicabile și cu actele privind protecția datelor și/sau similare;
 • Protejează intimitatea și datele cu caracter personal și refuză să divulge astfel de date, cu excepția cazului în care organul de reglementare al autorității guvernante solicită acest lucru.

2.6 Compania nu își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele taxe si impozite impuse parierii de către autoritățile locale de pe teritoriul unde clientul își are reședința. Astfel de taxe sau impozite sunt plătite exclusiv de către client. În cazul în care clientul refuză să plătească aceste sume, compania își declină orice răspundere.

2.7 Un cont winmasters este deschis, deținut și stabilit într-o monedă, după cum s-a convenit anterior între winmasters și Client. Toate sumele afișate reprezentând pariurile și câștigurile vor fi desemnate cu simbolul monezii convenite. winmasters calculează și stabilește toate aspectele legate de ratele de schimb valutar în conformitate cu instituțiile financiare recunoscute, la ratele de schimb în vigoare la data respectivă. Pot apărea diferențe mici între sumele convenite și sumele înregistrate din cauza variațiilor dintre cursurile valutare.

2.8 winmasters nu este o instituție financiară și contul de client winmasters nu generează dobânzi. Chiar dacă un cont este suspendat din orice motiv, Clientul nu va beneficia de nici o dobândă la momentul când soldul contului lui/ei va fi restituit.

2.9 Un client este răspunzător față de Companie pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a acțiunilor sale frauduloase. În acest caz, compania este îndreptățită să informeze autoritățile din țara de origine a clientului și de a intenta o acțiune în justiție împotriva infractorului. Toate datele personale ale Clientului pot fi făcute cunoscute și date publicității, pentru a preveni generarea de noi daune frauduloase.

2.10 Pentru fiecare persoană, familie, locuință, adresa IP și adresa de e-mail poate fi deschis la un moment dat un singur cont winmasters. În cazul în care bănuim că :

 • Un client deschide mai multe conturi (folosind aceleași nume sau nume similare, adresa, telefon, e-mail-uri, adresă de IP dinamic identică sau similară, computere sau alte dispozitive);
 • Un client acționează ca un membru al unui sindicat (folosind aceleași nume sau nume similare, adresa, telefon, e-mail-uri, adresă IP identică sau similară, calculatoare sau alte dispozitive, care acționează pe același model sau model similar);

winmasters își rezervă dreptul de a bloca contul (conturile) respective deținut(e) de Client sau de Sindicat și să raporteze incidentul (incidentele) autorităților competente. În urma unei anchete interne, winmasters are dreptul de a anula pariuri, bloca câștigurile, și de a deduce bonusurile din toate conturile aferente. winmasters își rezervă de asemenea dreptul de a realoca toate fondurile din diferitele conturi winmasters excedentare într – un singur cont winmasters și să șteargă contul (conturile) rămas(e). Orice bonus acordat Contului (conturilor) winmasters excedentare nu va fi transferat.

2.11 Este interzis jucătorilor să vândă, să transfer e și/sau să achiziționeze conturi winmasters altor sau de la alți jucători.

2.12 Este interzis jucătorilor să transfere fonduri între conturile jucătorilor.

2.13 winmasters nu va face nici o plată din contul unui client până când identitatea, vârsta, locul de reședință și toate datele Clientului nu au fost verificate cu succes.

2.14 Orice reclamație privind o tranzacție în legătură cu un cont winmasters se va face la winmasters în termen de 6 luni după ce tranzacția, plata și/sau stabilirea a avut loc, sau ar fi trebuit să aibă loc, altfel winmasters își rezervă dreptul, la discreția sa, să nu ia în considerare reclamația.

2.15 Orice revendicare sau dispută legală decurgând din sau în legătură cu Contractul va fi soluționată în conformitate cu legea guvernantă la locul contractului.

2.16 Clientul nu trebuie să împărtășească nici unei terțe părți detaliile lui/ei de conectare. Clientul este singurul responsabil de setările browser-ului său pentru memorarea numelui de utilizator și/sau parolei, ceea ce ar putea conduce la o utilizare colectivă a contului său. Clientul, asumându-și întreaga responsabilitate pentru consecințele rezultate din permiterea unor astfel de activități, fără derogare de la generalizarea oricărei alte garanții conținute aici, garantează și certifică faptul că winmasters nu poartă nici o răspundere pentru orice fel de daune cauzate de această activitate. Orice pierderi datorate acestui lucru nu vor fi rambursate de către winmasters și winmasters nu își va asuma nici un fel de responsabilitate. Referitor la acest subiect, vă sfătuim să acordați o atenție deosebită politicii noastre de confidențialitate pe care trebuie să o citiți cu atenție, împreună cu prezenții T & C.

2.17 Un “Cont Inactiv” este un cont winmasters care nu are nici o înregistrare a nici unui log-in și/sau log-out pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive și care deține fonduri. Un “Cont Dormant” este un cont winmasters care nu are nici o înregistrare a nici unui log-in și/sau log-out pentru o perioadă de 36 luni consecutive și care deține fonduri. În cazul unui Cont inactiv, winmasters va notifica Clientul prin e-mail la adresa acestuia de e-mail înregistrată, cu cel puțin 30 de zile înainte de înregistrarea oricăror taxe suportabile de către Client, informându-l/o că o taxă de cont inactiv poate fi impusă contului lui/ei și va oferi Clientului alternativa de a retrage toate fondurile rămase deținute în cont, pentru a nu crea astfel de taxe. În cazul în care o astfel de notificare se dovedește fără succes, winmasters își rezervă dreptul de a retrage toate bonusurile acordate, impunând Clientului o taxă maximă de 5 EUR sau echivalentul în alte valute pentru fiecare lună consecutivă din acel moment, ca o “taxă de procesare”. Dacă nu mai există fonduri în contul Clientului, winmasters nu va continua impunerea taxei de procesare. winmasters va continua să depună toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta o dată ce contul dumneavoastră devine dormant și dacă toate eforturile rezonabile pentru a vă contacta se vor dovedi inutile, vom proceda la transferul soldului contului de joc în contul ONJN. După aceasta contul va fi dezactivat, iar utilizatorul nu se va mai putea conecta.

2.18 Doar utilizatorii au acces la serverul web public și numai protocoalele HTTP / HTTPS sunt permise. Nici unui utilizator nu îi este permis să participe la jocurile oferite de Companie cu excepția cazului în care utilizatorul este înregistrat și deține un cont la Companie. Utilizatorul trebuie să se înregistreze și să furnizeze informațiile minime solicitate privind vârsta, identitatea, domiciliul și adresa de e-mail validă. Verificarea validității e-mailului furnizat la înscriere de către utilizator și faptului că acest e-mail este deținut de către utilizator se face prin trimiterea unui cod de activare unică la acea adresă de e-mail. Contul nu va fi activat înainte de introducerea codului de activare.

2.19 În cazul în care un cont nu este activat în termen de două săptămâni, contul va fi dezactivat, iar utilizatorul nu mai poate folosi codul de activare pentru a activa contul său. Singurul mod în care un utilizator poate activa un cont care nu a fost activat în intervalul acestor două săptămâni este de a contacta departamentul de asistență clienți.

2.20 Site-ul winmasters funcționează prin folosirea de cookie-uri în următoarele scopuri:

 • Pentru a identifica limba preferată a Clientului astfel încât aceasta este selectată automat atunci când clientul revine la winmasters;
 • Pentru a se asigura că pariurile plasate de către Client sunt asociate cu talonul de pariere al Clientului și cu contul acestuia;
 • Pentru a se asigura că sunt acordate clientului toate bonusurile la care acesta are dreptul;
 • Pentru a analiza traficul site-ului winmasters, astfel încât să fie permisă efectuarea îmbunătățirilor adecvate. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu este posibilă utilizarea site-ului fără cookie-uri.

2.21 Puteți închide contul dumneavoastră winmasters în orice moment prin trimiterea unui e-mail la support.rom@winmasters.com cu cererea în cauză având ca subiect “Închiderea permanentă a contului de utilizator” sau, alternativ, folosiți funcția de auto-excludere (în “Joc Responsabil “pentru utilizatorii conectați) și selectați “Exclude-mă permanent”. Compania vă va restitui orice și în totalitate fondurile din contul dumneavoastră la winmasters deducând orice taxe de retragere care pot fi aplicate. Veți continua să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile în contul dumneavoastră winmasters până când acesta va fi închis.

2.22 Compania își rezervă dreptul de a respinge sau de a limita pariuri și de a rezilia și/sau modifica jocuri sau evenimente oferite pe site-ul web.

2.23 Ar putea exista situații în care un pariu este confirmat sau o plată este efectuată de noi în mod eronat, sau în cazul în care tabelele de plată, cotele sau software-ul de jocuri de noroc nu sunt stabilite corect, fie din greșeală sau ca urmare a unor probleme tehnice sau operaționale. În toate aceste cazuri, Compania își rezervă dreptul de a anula toate pariurile acceptate conținând o astfel de eroare sau de a corecta greșeala resetând toate pariurile la prețurile/spread-urile/condițiile corecte care ar fi fost disponibile în momentul în care pariul a fost plasat, în absența erorii.

2.24 Limite maxime ale câștigurilor

Câștigurile vor fi plătite până la o limită maximă. În cazul în care Clientul pune un pariu sau joacă o rundă în cazinou, iar câștigurile aferente depășesc plafonul maxim, winmasters nu va fi răspunzător pentru achitarea diferenței de bani. În astfel de situații, plata câștigurilor va fi redusă în mod corespunzător. Această prevedere se aplică și în situația în care winmasters nu a avertizat jucătorul cu privire la potențiala depășire a limitelor de câștig la momentul plasării pariului / rundei de cazinou. Se aplică următoarele limite pentru câștiguri, pe utilizator:

* € 15.000 pe pariu/rundă de cazinou/zi calendaristică

* € 20.000 pe săptămână calendaristică

* € 25.000 pe lună calendaristică

2.25 Servicii de Asistență Clienți

2.25.1 Servicii telefonice

Toate apelurile primite sunt înregistrate și păstrate pe o perioadă de minim 60 zile.

2.25.2 Termeni și condiții Live Chat

După acceptarea Termenilor și Condițiilor aferente serviciului de Live Chat, utilizatorii pot utiliza acest serviciu cu titlu gratuit. Următoarele reguli se aplică pentru utilizarea serviciului Live Chat:

În decursul utilizării facilității de Live Chat, tuturor utilizatorilor le este interzis să:

 1. a) hărțuiască, amenințe, calomnieze sau jigni orice persoană fizică sau juridică, sau să importuneze o astfel de persoană, în orice mod.
 2. b) publice date, texte, link-uri sau alt conținut pe care Sporturile în general le consideră ilegale, amenințătoare, defăimătoare, abuzive, jignitoare, vulgare, obscene, rasiste, cu potențial de a incita la ură sau reprobabile, în orice alt mod;
 3. c) se angajeze în orice alte activități de coluziune;
 4. d) aducă atingere minorilor, în orice mod;
 5. e) se dea drept orice altă persoană în camerele de chat;
 6. f) introducă, publice sau să transmit conținut, dacă acesta aduce atingere drepturilor terților, în special patente, brevete, mărci, drepturi de autor, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate;
 7. g) introducă, publice, disemineze sau să numească, în orice alt mod, orice reclamă, material promoțional sau alte informații/știri care promovează alți furnizori de pariuri sportive și/sau jocuri de noroc, în camerele de chat;
 8. h) utilizeze Chat-ul destinat jocurilor în scopuri comerciale;
 9. i) introducă, publice sau transmită orice adresă de email sau să solicite utilizatorilor să folosească alt serviciu de chat în afara serviciului de chat destinat interacțiunilor din sfera discuțiilor pe teme sportive;

Dacă utilizatorul deține deja un nume de utilizator, obținut anterior prin folosirea facilității de Live Chat, acest nume de utilizator îi va fi alocat permanent. Dacă utilizatorul nu are un nume de utilizator anterior, acesta este obligat să selecteze unul, în procesul de înregistrare în vederea utilizării Live Chat. Utilizatorul trebuie să se asigure că numele ales nu este similar cu datele sale de înregistrare, respectiv nume utilizator sau parolă, în scopuri de securitate. winmasters își rezervă dreptul de a modifica sau șterge nume de utilizatori neadecvate, în orice moment, dacă acest lucru este necesar.

Fiecare utilizator este obligat să respecte prevederile legale aplicabile (codul penal, protecția minorilor, drepturi de proprietate intelectuală, de autor, concurență neloială etc.).

În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor, winmasters își rezervă dreptul de a șterge contribuțiile la discuțiile din Live Chat. În cazuri severe sau în cazul încălcărilor repetate ale T & C, winmasters  va putea să suspende temporar sau permanent, cât și să împiedice accesul utilizatorului la Live Chat. winmasters va evalua, la latitudinea sa exclusivă, situațiile care conduc la suspendarea unui cont sau la înlăturarea unor camere de discuții, dacă acestea sunt abuzate. În plus, orice discuție considerată suspectă va fi raportată Autorităților în vederea investigării.

Respectarea acestor reguli va fi monitorizată. Fiecare utilizator este autorizat să ne informeze, dacă suspectează încălcarea Termenilor și Condițiilor.

Fiecare utilizator este răspunzător pentru conținutul și datele pe care le publică. winmasters nu își va asuma răspunderea pentru daune de orice natură rezultate în urma utilizării Live Chat.

Nu pot fi exprimate garanții sau reprezentări cu privire la disponibilitatea și fiabilitatea serviciului de Live Chat.

Termenii și Condițiile prezente pot fi supuse modificărilor în orice moment. Utilizatorii serviciului de Live Chat nu au dreptul de a ridica revendicări de nici un fel împotriva winmasters. winmasters nu va avea nicio răspundere cu privire la daunele produse de transmiterea defectuoasă sau netransmiterea contribuțiilor, indiferent dacă este recepționată sau nu o confirmare de transmitere.

Toate conversațiile sunt înregistrate și stocate în scopuri de securitate.

 

 1. Depuneri și Retrageri

3.1 Depunerile și retragerile în și dintr-un cont winmasters se fac, în orice moment, prin intermediul unui furnizor de soluții de plată/ procesator de plăți licențiat. Procedurile, termenii și condițiile, disponibilitatea și sincronizarea depunerilor/retragerilor pot varia din timp în timp, precum și între diferite țări și diferite instituții financiare.Toate depunerile efectuate la winmasters nu pot fi rezultatul unei activități ilegale sau acțiuni penale. Orice încercare de transfer sau spălare de bani este strict interzisă.

3.2winmasters nu va face nici o plată din nici un cont de client winmasters până când nu vor fi verificate identitatea, vârsta și locul de reședință al Clientului. winmasters își rezervă dreptul de a solicita completarea procesului KYC (cunoaște-ți clientul), imediat după prima depunere în contul winmasters.

Toți clienții români, indiferent de suma depunerii, trebuie să procedeze la verificarea contului lor prin trimiterea documentelor KYCs în termen de 30 zile calendaristice de la data efectuării depunerii. Între timp, utilizatorii nu au voie să depună o sumă mai mare de 900 RON (200 de euro sau echivalentul în alte valute). În cazul în care jucătorii nu confirmă autenticitatea datelor furnizate în termen de 30 zile calendaristice din momentul în care contul lor de jucător a fost creditat, winmasters va închide contul și sumele de bani care există în cont vor fi reținute și transferate la bugetul de stat până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost depuse fondurile. Cetățenii români sunt obligați să furnizeze la winmasters CNP-ul lor (cod numeric personal) fie la înregistrarea pe site, fie contactând suportul winmasters la adresa: support@winmasters.ro

 • Clienții români care nu au trimis documentele KYC și doresc să impună o limită de depozit mai mica de 900 RON (ex. 200 RON), vor putea alege o noua limita iar aceasta va fi activă instant în locul limitei de 900 RON
 • Clienții români care nu au trimis documentele KYC nu pot alege o limită de depozit mai mare de 900 RON (ex. 1300 RON).
 • Clienții români care trimit documentele KYC își pot alege limite de depozit după cum doresc (atât mai mari cât și mai mici de 900 RON)

3.3. În scopul de a utiliza Serviciile, vi se va cere să trimiteți bani și veți solicita să primiți bani de la winmasters. Putem utiliza procesoare electronice de plată aparținând terților și/sau instituțiilor financiare (“PSP” furnizor de soluții de plată) pentru a procesa astfel de tranzacții financiare. Dumneavoastră ne autorizați în mod irevocabil, dacă este necesar, să însărcinăm astfel de PSP să se ocupe de depuneri și retrageri din și în contul dumneavoastră și dumneavoastră sunteți în mod irevocabil de acord că putem da astfel de instrucțiuni în numele dumneavoastră, în conformitate cu solicitările depuse de dumneavoastră, utilizând funcțiile corespunzătoare pe platformele noastre. Sunteți de acord să respectați termenii și condițiile în ceea ce privește utilizarea fiecărui PSP aplicabil. În cazul unui conflict între aceste Acorduri și Termenii și Condițiile PSP, vor prevala aceste Acorduri.

3.4winmasters nu acceptă fonduri în numerar trimise sau livrate direct la winmasters. sau la un furnizor de soluții de plată (PSP).

3.5 Clientului îi este permis doar să facă o depunere cu cardul său personal sau prin intermediul contului său personal sau contului său de portofel electronic (e-wallet) creat la una dintre instituțiile financiare sau autorizații acestora. Un client nu poate face depuneri cu cardul unei alte persoane fizice sau din contul acesteia.

3.6 winmasters nu va accepta un pariu de la un client până când nu a fost deschis un cont în numele acestui client la winmasters iar contul dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi suma pariată, sau fondurile necesare pentru a acoperi suma pariată sunt asigurate într-un mod special aprobat.

3.7 winmasters nu va efectua nici un fel de operațiuni cu suma aflată în creditul contului unui client.

3.8 Toate câștigurile vor fi creditate imediat în contul Clientului la winmasters. Retragerile din contul winmasters, în proporția sumei inițial depuse, sunt realizate folosind aceeași metodă de plată care a fost utilizată pentru depunerea inițială. De exemplu, dacă o depunere a fost făcută cu un card de credit, cel puțin o parte din câștiguri corespunzând sumei inițial depuse va fi retrasă în același card de credit, în timp ce suma câștigată rămasă poate fi retrasă folosind orice altă metodă de plată (subiect la discreția companiei). Retragerile se vor face numai pe un card de credit, un cont bancar sau un cont de portofel electronic (e-wallet) deschis în numele propriu al Clientului. Cu toate acestea, winmasters își rezervă dreptul de a folosi o metodă alternativă de plată pentru retragere, în cazul în care situaţia o impune.

3.9 Atunci când un client dorește să retragă fonduri pe care le-a depus în contul său winmasters, dar nu le-a pariat, în orice joc sau ofertă de pariuri sportive, cel puțin o dată suma depunerii inițiale, winmasters își rezervă dreptul de a refuza să transfere fondurile într-un alt cont bancar decât cel din care au provenit fondurile, în cazul în care winmasters suspectează o fraudă și/sau spălare de bani.

3.10 winmasters își rezervă dreptul de a percepe taxe de costuri administrative pentru retrageri, conform celor indicate pe site-ul web.

3.11 Plasarea unui pariu prin Internet poate fi ilegală în jurisdicția în care un anume client este rezident și/sau domiciliat; în această situație Clientul nu este autorizat să folosească un card în scopul de a plasa un pariu.

3.12 winmasters, ca autoritate de coordonare a tuturor autorităților competente poate controla toate tranzacțiile în scopul prevenirii spălării banilor. Toate tranzacțiile vor fi verificate în scopul împiedicării spălării banilor și toate tranzacțiile suspecte descoperite de winmasters vor fi raportate autorităților competente.

3.13 Ne rezervăm dreptul de a fixa sume minime de retragere pentru diferitele metode de plată, notificând clienții din timp în timp în secțiunea de informare Plată a site-ului. În cazul în care un client solicită o sumă mai mică decât suma minimă admisă la retragere, am putea percepe clientului o taxă discreționară, în funcție de metoda de plată aleasă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă crescută pentru plăți.

3.14 Compania va efectua proceduri suplimentare pentru orice plată sau retragere cumulată care depășește echivalentul a € 2.300 și, în plus, își rezervă dreptul, conform Termenilor și Condițiilor Companiei, de a efectua astfel de proceduri suplimentare de verificare și în cazul plăților mai scăzute.

3.15 Toate tranzacțiile financiare winmasters sunt sigure și protejate folosind cele mai înalte metodele de criptare Secure Sockets Layer (SSL). winmasters nu stochează nici un fel de informații personale cum ar fi numere de card de credit și/sau ID-ul portofelului de internet aferente tranzacțiilor clienților.

3.16 Informații generale privind metodele de plată folosite pentru depunere.

3.17 Limitele de depunere și taxele aferente metodelor de plată disponibile sunt enumerate mai jos

 

Metode de plată Minim Maxim Taxe
Carduri de credit € 5/20 RON € 2,000/9000 RON 0%
Transfer bancar € 50/200 RON € 10,000/42000 RON 0%
Paysafe Card € 5/20 RON € 1,000/4000 RON 0%
Neteller € 10/40 RON € 2,000/9000 RON 0%
Skrill (Moneybookers) € 10/40 RON € 2,000/9000 RON 0%

Pentru a depune fonduri în contul dumneavoastră winmasters, puteți folosi oricare dintre metodele specificate în paginile corespunzătoare ale site-ului (ale site-urilor), care pot fi modificate din timp în timp. În prezent, sunt disponibile următoarele metode:

3.18.1 VISA: Transferul fondurilor depuse în contul dumneavoastră este instantaneu. Puteți retrage în cardul Visa cu condiția să fi făcut o depunere de succes în ultimele 180 zile iar în urma verificărilor a rezultat că detaliile cardului dumneavoastră sunt corecte și cardul vă aparține. Fondurile sunt creditate direct în cardul dumneavoastră în 3 zile lucrătoare. Toate tranzacțiile de casierie sunt procesate prin aderarea la standardele Payment Card Industry (PCI) pentru securitatea datelor, folosind o criptare pe 128 de biți, care asigură siguranța și securitatea datelor transmise. Această protecție de ultimă generație este aceeași tehnologie utilizată de principalele bănci și instituții financiare din întreaga lume.

3.18.2 MasterCard: Transferul fondurilor depuse în contul dumneavoastră este instantaneu.

3.18.3 Maestro: Transferul fondurilor depuse în contul dumneavoastră este instantaneu.

3.18.4 Transfer bancar: este un transfer de fonduri dintr-un cont bancar în altul. În cele mai multe cazuri, va trebui să vă conectați la contul dumneavoastră online și să autorizați transferul bancar sau să autorizați banca dumneavoastră să inițieze transferul. Puteți transfera fondurile de la o bancă internă la alta, la nivel local sau la nivel internațional. Transferul bancar este mult mai rapid în transferurile interne. Fondurile vor fi creditate în contul dumneavoastră bancar în maxim 3 zile lucrătoare, în funcție de timpul de prelucrare la banca dumneavoastră.

3.18.5 NETELLER: este un “portofel on-line”, care vă permite să depuneți, să retrageți și să transferați fonduri on-line. NETELLER permite efectuarea de plăți în aceeași zi și transferuri instantanee de numerar către și de la site-uri comerciale afiliate, precum și între titularii de conturi NETELLER.Puteți utiliza NETELLER pentru a face depozite în contul dumneavoastră, fără a dezvălui datele dumneavoastră personale sau detaliile cardului de credit. Transferul de fonduri în contul dumneavoastră este instantaneu cu condiția să aveți suficiente fonduri în contul NETELLLER. Nu percepem nici un comision pentru depunerile NETELLER. Puteți retrage în contul dumneavoastră NETELLER cu condiția să fi făcut o depunere de succes în ultimele 6 luni. Fondurile sunt creditate direct în contul dumneavoastră în 2-6 ore. După ceați completat formularul de înscriere NETELLER, veți primi un e-mail. Acest e-mail conține instrucțiuni pentru “Pasul 2” (activarea contului NETELLER). Vă rugăm să urmați instrucțiunile, vi se va cere să introduceți codul de identificare al contului dumneavoastră NETELLER și codul de securitate (găsite în e-mail), plus parola pe care ați introdus-o inițial pe pagina de înscriere în contul NETELLER. Salvați acest e-mail pentru referință în viitor. După ce ați finalizat acești doi pași, contul NETELLER (sau “portofelul online”) va fi activ și gata pentru a fi finanțat.

3.18.6 Skrill (Moneybookers): permite clienților cu o adresă de e-mail validă să trimită și să primească în siguranță, și eficient plăți on-line în timp real. Puteți utiliza Skrill pentru a:

– Trimite bani prin e-mail de pe cardul de credit sau contul bancar

– Face achiziții online

– Primi bani prin e-mail

Vă puteți alimenta contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers) prin card de credit/debit, transfer bancar on-line, servicii bancare direct sau prin cec. Transferul de fonduri în contul dumneavoastră este instantaneu cu condiția să aveți fonduri în contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers). Nu percepem nici un comision pentru depuneri Skrill (Moneybookers). Puteți retrage în contul dumneavoastră Skrill (Moneybookers), cu condiția să fi făcut o depunere de succes în ultimele 6 luni și dreptul de proprietate asupra cardului dumneavoastră a fost verificat. Fondurile sunt creditate direct în contul dumneavoastră în 2-6 ore după ce au fost prelucrate. Nu veți avea posibilitatea să transferați fonduri de la Skrill.com în contul dumneavoastră dacă le-ați depus folosind MasterCard. Skrill (Moneybookers) este total securizat. Printr-o combinație de monitorizare a tranzacției, verificare prin SMS a tranzacției pentru deținătorii de carduri și o echipă dedicată anti-fraudă, Skrill (moneybookers) este o metodă de plată on-line în întregime sigură.

3.18.7 Paysafecard: este liderul cardurilor preplătite pentru plăți pe internet. Transferul de fonduri în contul dumneavoastră este instantaneu. Nu percepem nici un comision pentru depunerile cu Paysafecard. Paysafecard este o metodă complet sigură. Pentru jucătorii rezidenți în România este necesară deschiderea unui cont pe site-ul Paysafe, My Paysafe, de unde vor fi efectuate depunerile.

3.19 Informații generale despre metodele de retragere

Soldul contului dvs. este suma de bani reali deținută în contul dvs., plus orice câștiguri și/sau minus orice pierderi acumulate din utilizarea serviciilor, mai puțin orice intrare sau alte taxe, dacă este cazul, și mai puțin orice sume retrase în prealabil de către dumneavoastră sau sume reținute sau recuperate de noi din cauza unei fraude cunoscute sau suspectate sau din cauza unor depuneri sau altor operațiuni respinse sau anulate de către banca dumneavoastră (fie ca urmare a fondurilor insuficiente, charge-back-uri sau altele), orice Taxe de Cont inactiv sau orice alte sume care sunt deductibile sau pot fi reținute în alt mod, conform acestor acorduri.

Acceptarea unei cereri de retragere este supusă oricăror restricții aferente metodelor de depunere, restricții de bonus și/sau recenzii de securitate, precum și oricăror alte condiții rezultând din aceste acorduri. Toate retragerile se efectuează sub rezerva limitelor aferente tranzacțiilor, așa cum acestea sunt stabilite mai jos și orice taxe de procesare pentru metodele de depunere și de retragere pe care vi le comunicăm înainte de retragere. Banii lichizi nu reprezintă o formă acceptabilă de depunere sau de retragere.

Putem raporta și reține orice sumă din câștigurile dvs., în scopul de a ne conforma oricărei legi aplicabile. Toate taxele datorate aferente oricăror câștiguri primite sunt în răspunderea dumneavoastră exclusivă. Soldurile conturilor nu pot fi transferate, substituite sau tranzacționate pentru orice alt premiu.Plata fondurilor pe care le retrageți se face prin aceeași metodă de plată și în aceeași monedă cu care s-au făcut depunerile.

– Înainte de orice cerere de retragere, contul dvs. winmasters trebuie să fie verificat, trimițându-ne documentele KYC (know your client – cunoaște-ți clientul). Cel mai rapid și mai sigur mod de a face acest lucru este de a finaliza procesul de verificare, după înregistrare. După ce v-ați verificat contul, toate limitele vor fi eliminate și solicitările dumneavoastră de retragere vor fi executate mai repede.

– Limitele minime și maxime pentru fiecare opțiune de retragere sunt stabilite la casierie și afișate mai jos și jucătorul nu va putea să retragă mai mult decât limita maximă sau mai puțin decât limita minimă specificată.

– Dacă un jucător atinge limita maximă pentru o opțiune de retragere în particular, el/ea nu va fi în măsură să solicite o altă retragere, prin aceeași opțiune, până când cererea inițială de retragere nu este complet procesată.

– Compania păstrează fondurile jucătorilor separat de fondurile proprii ale companiei, într-un Cont de Clienți deschis la Unicredit Bank Romania. Această bancă este autorizată de către Companie să furnizeze informații autorităților în cazul în care acestea sunt solicitate.

– Retragerile sunt procesate în termen de 72 de ore, astfel încât plata/transferul efectiv al retragerilor să se realizeze într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare. Compania are dreptul, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera retragerile Clientului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, orice verificări pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să inștiințeze autoritățile guvernante competente.

– winmasters își rezervă dreptul să folosească o metodă alternativă de plată pentru retragere, la libera sa alegere

– Limitele de retragere și taxele aferente metodelor de plată disponibile sunt enumerate mai jos:

Metoda de plată Minim Maxim Taxe
Carduri de credit 20 €/80 RON 2000 €/9000 RON 0%
Transfer bancar 20 €/80 RON 2000 €/9000 RON 0%
Neteller 20 €/80 RON 2000 €/9000 RON 0%
Skrill (Moneybookers) 20 €/80 RON 2000 €/9000 RON 0%
Paysafe Card 20 €/80 RON 1000 €/4000 RON 0%

3.19.1 Retragerile se pot efectua doar din Soldul Real al contului de joc.

3.19.2 Retragerile pe cardul dvs. de credit sunt disponibile numai pentru cardurile VISA sau Mastercard care au fost utilizate anterior pentru depunerea de fonduri. Dacă există mai mult de un card VISA sau Mastercard înregistrat în contul dvs., atunci retragerea va fi procesată pe cardul care a fost utilizat cel mai mult, în ultimele 3 luni. winmasters poate solicita să utilizeze pentru plata fondurilor, oricare dintre cardurile folosite, la propria sa discreție.

3.19.3 Retrageri în portofele electronice, Skrill (Moneybookers), Neteller: metoda este posibilă numai într-un cont Skrill sau Neteller care a fost folosit anterior pentru depunerea de fonduri.

3.20 winmasters își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă (cuprinsă între 5 EUR/20 RON și 2% din suma solicitată, cu o valoare maximă de 30 EUR/120 RON), aplicabilă după cea de-a patra cerere de retragere fomulată într-o perioadă de 30 zile.

3.21 Pentru retragerile solicitate de către utilizatori, înainte de îndeplinirea cerințelor de rulaj de cel puțin o dată suma depozitului (în cazul în care nu există bonusuri revendicate de către client), se va percepe o taxă de procesare de 7,75%.

 1. Joc responsabil

4.1 Aveți opțiunea, la discreția dumneavoastră, să vă excludeți de la anumite jocuri pe site-ul nostru. În scopul de a vă bloca accesul la Jocuri este necesar să trimiteți un e-mail la următoarea adresă de e-mail support@winmasters.ro indicând următoarele opțiuni:

– Pauza scurtă de 24 de ore

– Auto-excludere de minim 7 zile

– Auto-excludere permanentă

Este disponibil un mecanism alternativ de auto-excludere (pentru utilizatorii autentificați) accesând pagina “Contul meu” – secțiunea “Joc responsabil”.Auto-excluderea va avea loc instant.

4.2 În cazul în care optați pentru auto-excludere permanentă în modul descris mai sus, atunci nu veți avea posibilitatea să anulați această decizie pentru un interval de timp de cel puțin 6 luni, după care veți avea posibilitatea să trimiteți un e-mail la aceeași adresă de e-mail, solicitând permisiunea de a avea acces la jocurile pe care le oferim și de a reactiva contul dumneavoastră winmasters.

4.3 La configurarea contului dvs. winmasters, puteți opta, de asemenea, pentru impunerea unui plafon privind depunerea maximă pe care o puteți face în contul dumneavoastră de parior.Limitele de depunere pot fi setate zilnic, săptămânal și/sau lunar, în următoarele condiții:

 • Limitele de depunere sunt stabilite în moneda contului dumneavoastră
 • Prima limită de depunere va fi activată instantaneu
 • Limite de depunere scăzute vor fi, de asemenea, activate instantaneu
 • Limitele crescute de depunere vor fi activate după 48 de ore
 • Dacă doriți să eliminați o limită de depunere stabilită anterior, acesta va fi activată în termen de 48 de ore
 • Puteți alege limite de depunere pe zile, săptămâni sau luni. Limitele de depunere vor fi aplicate pentru perioada aleasă de dvs (pe zile, săptămâni sau luni)

 

 1. Reclamații ale utilizatorului

În cazul unui diferend, este recomandat ca Titularul de Cont să depună o plângere la serviciul clienți winmasters folosind datele de contact din site-ul web. Părțile ar trebui să facă tot posibilul pentru a ajunge la o soluționare pe cale amiabilă, într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei. Plângerea trebuie să conțină informații clare și fără echivoc cu privire la identitatea reclamantului și va oferi toate detaliile relevante care au stat la baza plângerii.

În cazul în care un utilizator are o reclamație, el/ea poate:

 1. Trimite un e-mail la departamentul de asistență clienți la support@winmasters.ro
 2. winmasters va depune toate eforturile pentru a rezolva problema raportată cu promptitudine intr-un termen de maxim 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei.
 3. Dacă plângerea depusă nu este rezolvată în decurs de 14 zile de winmasters, utilizatorul poate contacta direct ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de noroc), folosind următoarele date de contact:

Adresă: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 9, Sector 3, Romania

Numar de telefon: 031.225.62.02 / 031.225.62.00

Fax: 031.225.62.01

E-mail: office@onjn.gov.ro

Exemplu

Pasul 1:

Dacă aveți o plângere legată de orice aspect al serviciilor primite de la winmasters, sau dacă doriți să contestați modul în care pariul dumneavoastră a fost stabilit în oricare din canalele pe care le oferim, vă rugăm să ne trimiteți un email la support@winmasters.ro sau faceți clic pe contactați-ne, precizând condițiile din plângerea dumneavoastră.

Pasul 2:

Un membru al departamentului nostru de asistență clienți va citi întrebarea sau reclamația dumneavoastră și poate fi luată pe loc o decizie. Pentru întrebări mai complexe sau reclamații unde pot fi necesare investigații suplimentare, veți fi contactat în orice moment în termen de 72 ore, cu o decizie, sau cu o cerere de informații suplimentare necesare în scopul de a lua această decizie.

Pasul 3:

Dacă nu sunteți de acord cu decizia departamentului nostru de asistență clienți, puteți alege escaladarea problemei la un alt membru al departamentului, superior în scara ierarhică celui care a decizionat plângerea dumneavoastră inițială, ajungând până la și incluzând șeful departamentului nostru de asistență clienți.

În scopul de a escalada o reclamație, va trebui să precizați în mod clar motivele pentru care doriți să faceți recurs la decizia anterioară, precum și orice alte informații considerate relevante.

Pasul 4:

Decizia Șefului departamentului nostru de asistență clienți într-un litigiu sau o reclamație va fi considerată ca punctul de vedere al Companiei, cu excepția cazului în care este ulterior anulată de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc sau de un director al Companiei, după cum urmează:

 • În situații excepționale, o reclamație poate fi adresată unui Director al Companiei pentru o decizie finală în cazul în care ambele părți sunt de acord asupra acestei modalități de desfășurare a acțiunii.

Pasul 5:

În cazul puțin probabil în care nu sunteți mulțumit de rezolvarea plângerii dumneavoastră, în toate etapele de mai sus:

 • Aveți în orice moment dreptul de a aduce plangerile în atenția Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, la office@onjn.gov.ro, în cazul în care plângerea dumneavoastră nu a fost solutionata in termenul maxim prevazut sau a fost respinsa.

 

 1. Jocuri pierdute și abandonate

6.1 Compania nu este responsabilă pentru nici un fel de timpi morți, perturbări tehnice sau ale server-ului, rămâneri în urmă sau orice întreruperi care ar putea apare în timp ce folosiți site-ul sau în timp ce beneficiați de servicii. Dacă vom stabili că anumite restituiri urmează să fie efectuate, acestea se acordă de la caz la caz și la discreția noastră.

6.2 În plus, nu putem fi considerați răspunzători pentru eventualele pagube sau pierderi care pot apare din sau în legătură cu orice timpi morți, perturbări tehnice sau ale server-ului, rămânere în urmă sau orice tipuri de întreruperi care pot apare în operarea sau transmiterea site-ului sau conținutului său, pierderea sau coruperea de date, eșuarea comunicațiilor sau căderea liniilor, abuzarea individuală a site-ului sau pentru orice alte pagube sau pierderi care ar putea apare.

6.3 În cazul în care un joc este început, dar se pierde din cauza unei defecțiuni în sistemul winmasters, winmasters vă va rambursa suma pariată în joc, creditând această sumă în contul dumneavoastră winmasters sau în cazul în care contul nu mai există, făcându-vă plata într-un mod convenit; dacă aveți un credit cumulat la momentul când meciul este pierdut, creditează în contul dumneavoastră winmasters valoarea monetară a creditului sau, dacă acest cont nu mai există, suma vă va fi plătit într-un mod convenit.

6.4 În cazul în care un joc este început, dar se pierde din cauza unei defecțiuni care decurge din sistemul dumneavoastră sau ca urmare a unei erori de rețea, winmasters vă va rambursa suma pariată în joc creditând suma în contul dumneavoastră winmasters sau în cazul în care contul nu mai există, plătind printr-o modalitate convenită. În cazul în care jocul a fost completat de sistemul server-ului, winmastersva trata jocul ca și completat în totalitate. Aceasta include retragerea sumei pariate și acordarea tuturor câștigurilor ce au fost produse ca rezultat al jocului. Aceasta poate include, de asemenea, acordarea tuturor câștigurilor în timpul jocurilor bonus care eventual au fost acordate ca rezultat al jocului întrerupt.

6.5 În cazul unei defecțiuni de sistem la cazinou, toate pariurile vor fi declarate nule.

6.6 În cazul în care, din cauza unei defecțiuni tehnice, câștigurile nu sunt creditate în contul dumneavoastră winmasters , trebuie să opriți imediat jocul și să informați winmasters, astfel încât tranzacțiile de joc să poată fi examinate și corectate în consecință.

6.7 În cazul în care winmasters nu reușește să returneze oricare dintre și toate fondurile din contul dumneavoastră winmasters (minus orice costuri de retragere) la închiderea, blocarea sau excluderea contului dumneavoastră winmasters, trebuie să contactați departamentul asistență clienți winmasters care să examineze cererea și, dacă este aprobată, să ia toate măsurile necesare pentru a vă returna fondurile.

 

 1. Încălcare și Reziliere

7.1 În cazul în care încălcați orice prevedere a acestor T & C sau dacă avem motive întemeiate să suspectăm că le-ați încălcat, ne rezervăm dreptul de a nu deschide, suspenda, închide contul dvs. winmasters,și ne rezervăm dreptul de a refuza plata câștigurilor dvs. și de a utiliza aceste fonduri în contul eventualelor daune cauzate de dvs..

7.2 Dacă suspectăm că sunteți implicat în activități ilegale sau frauduloase în timpul utilizării site-ului, sau dacă aveți probleme cu creditori sau orice alte probleme în detrimentul afacerii noastre, am putea îngheța sau rezilia contul dvs. winmasters sau anula orice pariuri, la discreția noastră absolută.

7.3 Vă aducem la cunoștință că Societatea va lua decizia definitivă privind încălcarea de către dvs. a regulilor noastre, termenilor sau condițiilor, într-un mod care conduce la suspendarea dumneavoastră sau la restricționarea permanentă privind participarea la site-ul nostru.

 

 1. Politica de confidențialitate

 

Introducere

Politica de confidențialitate descrie modul în care www.winmasters.ro, operat de Level Up Interactive Limited (sau altfel denumit aici “noi”) vă tratează informațiile cu caracter personal și datele furnizate pentru a putea fi capabili sa gestionam relația noastră. Gestionăm toate informațiile personale pe care ni le furnizăm (fie prin intermediul site-ului web al winmasters sau prin orice alte mijloace similare) și sunt păstrate de noi în legătură cu dumneavoastra în maniera specificata în această Politică de confidențialitate.

Cine suntem noi?

www.winmasters.ro, operat de Level Up Interactive Limited, care este o companie malteză cu adresa de înregistrare la Pater House nr. 170, Nivelul 1 (Apartament A174), Strada Psaila, Birkirkara, BKR 9077, Malta, cu numărul de înregistrare al companiei C-65151 și este reglementată de Oficiul Național al Jocuri de noroc din România (ONJN). www.winmasters.ro este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Agenția Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din România, cu notificarea nr. 0013686 din 04.06.2016.

Putem fi contactati la support@winmasters.ro

Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat la dpo@winmasters.com

De ce colectam Date cu Caracter Personal?

Trebuie să colectăm date de la dumneavoastra pentru a vă putea oferi serviciul de jocuri de la distanță. Aceasta poate include necesitatea de a partaja aceste date cu companiile noastre partenere și cu furnizorii noștri de servicii, cu care am fi stabilit măsuri de protecție pentru a vă proteja datele, în scopul de a vă furniza serviciile noastre așa cum a fost solicitat.

Când oferim clienților noștri servicii de jocuri de la distanță, trebuie să colectăm date personale de la dumneavoastra pentru a respecta obligațiile legale legate de obligațiile noastre de licență pentru jocuri de noroc catre Oficiul National al Jocurilor de Noroc din Romania, pentru obligațiile de raportare a impozitului către autoritățile fiscale din România si pentru a indeplini obligația noastră de a asista autorități, la solicitarea acestora, în investigarea unei posibile activități criminale.

Avem, de asemenea, un interes legitim de a ne proteja serviciile de abuzul de promovare, de a preveni riscurile de fraudă și de securitate pe internet. Acest lucru ne permite, de asemenea, să asigurăm securitatea, integritatea, accesibilitatea și disponibilitatea serviciilor noastre.

De asemenea, vă vom întreba dacă doriți să primiți comunicări de marketing de la noi sau de la terți, cum ar fi furnizorii nostri de servicii contractați în numele nostru. Aveți dreptul în orice moment să vă retrageți consimțământul prin setările de confidențialitate ale profilului dumneavoastra de cont.

Date cu caracter personal pe care le colectam

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal, pe care le colectam si folosim, se refera la urmatoarele:

 • Detaliile personale de identificare și de comunicare care ne sunt furnizate prin completarea formularului de înregistrare pe site sau orice alte informații pe care ni le trimiteți prin intermediul site-ului web sau prin e-mail.
 • Documentele de verificare furnizate pentru verificarea Identității, Modalității de Plată și a altor documente pe care le putem solicita datorita obligațiilor noastre legale.
 • Informații de contact prin intermediul site-ului web, al e-mailului, al telefonului sau al altor suporturi media.
 • Răspunsurile dumneavoastra la chestionarele sau sondajele pe care le efectuăm.
 • Elemente de tranzacții, inclusiv informații despre conturile financiare pe care ni le-ați putea furniza, realizate prin intermediul site-ului web, al telefonului sau al altor mijloace de informare.
 • Detaliile vizitelor dumneavoastra pe site, incluzând dar fără a se limita la date despre trafic, informații despre site, jurnale web și alte informații de contact.
 • Apelurile telefonice sau sesiunile de chat catre și de la Departamentul nostru de Relații cu Clienții sunt înregistrate în scopuri de securitate și educație, împreună cu rezolvarea întrebărilor care decurg din serviciul furnizat catre dumneavoastra.

Nu colectăm în mod regulat categorii speciale de date, dar cu toate acestea putem primi astfel de date de la dumneavoastra dacă ne spuneți că aveți o problemă in controlarea activitatii dumneavoastra de pariere. Noi vom trata astfel de date ca fiind echivalente datelor de sănătate și le vom proteja în mod corespunzator.

Utilizarea de Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text, mici (compuse doar din litere și numere), pe care un server web le plasează pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil, atunci când vizitați o pagină web. Când este utilizat, un cookie poate ajuta serviciile noastre să fie mai ușor de utilizat, spre exemplu să vă amintească preferințele și setările pentru limbă.

Cookie-urile sunt utilizate pe scară largă pentru a face site-urile web să funcționeze într-un mod eficient. Utilizarea cookie-urilor vă permite să navigați pe internet în cel mai eficient mod posibil. Cookie-urile își amintesc preferințele și fac ca interacțiunea dintre dvs. și servicii să fie mai lină și mai eficientă. Cookie-urile sunt, de asemenea, folosite pentru a vă asigura că reclamele pe care le vedeți online sunt relevante pentru dvs. și interesele dvs.

Tipuri de Cookie-uri utilizate

Există cinci tipuri de Cookie-uri fundamentale:

 • Cookie-uri obligatorii – Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă autentificați, să navigați și să utilizați serviciile noastre. Nu este necesar să obținem consimțământul dvs. pentru a utiliza aceste Cookie-uri. Ele pot fi utilizate din motive de securitate și integritate – de exemplu pentru a detecta încălcarea politicilor noastre sau pentru asistență.
 • Cookie-uri pentru funcționalitate – aceste Cookie-uri permit serviciilor noastre să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi limba selectată) și să ofere funcții îmbunătățite și personalizate. De exemplu, aceste Cookie-uri sunt utilizate pentru autentificare (pentru a vă aminti când sunteți autentificat) și acceptă alte funcții ale serviciilor noastre.
 • Cookie-uri pentru performanță – Aceste Cookie-uri colectează informații despre activitatea dvs. online (de exemplu, durata vizitei dvs. pe site-ul nostru), inclusiv date comportamentale și conținut. Aceste Cookie-uri sunt utilizate pentru analize, cercetare și pentru a realiza statistici (bazate pe informații agregate).
 • Cookie-uri pentru marketing și publicitate – Aceste Cookie-uri sunt utilizate pentru oferte și reclame personalizate pentru dvs., pe baza intereselor derivate, precum și pentru a efectua campanii de marketing prin e-mail. De asemenea, pot fi utilizate pentru a limita numărul de ori când vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficienței campaniei publicitare. Acestea sunt de obicei plasate de către agenții de publicitate și le oferă informații despre persoanele care văd și interacționează cu anunțurile lor, vizitează site-urile lor web sau le folosesc aplicația.

Cookie-uri pentru Social Media – Website-ul nostru include funcții de socializare, cum ar fi butoanele Facebook „Like” sau „Share”. Aceste caracteristici sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-ul nostru. Interacțiunile dvs. cu aceste funcții sunt reglementate de declarația de confidențialitate a companiei care furnizează aceste funcții.

Furnizor / Serviciu Tip Scop
Cookie-uri Analitice Cookie-uri personale Cookie-uri pentru performanță

Aceste Cookie-uri sunt utilizate pentru a colecta informații cu privire la modul în care interacționați cu conținutul de pe site-ul nostru. Folosim informațiile pentru îmbunătățirea serviciilor și pentru a oferi produse și conținut personalizate.

Hotjar Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru performanță
Hotjar este un instrument care adună date despre modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru. Hotjar folosește cookie-uri pentru a colecta informații non-personale. Exemple de tipuri de informații colectate includ, dar nu se limitează la, paginile vizitate, modul în care sunt utilizate și interacționate paginile, tipul de dispozitiv și browserul folosit și țara în care vă aflați. Pentru mai multe informații despre Hotjar, cum colectează date, ce date colectează și cum să renunțați la colectarea informațiilor dvs., vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a Hotjar.
Xtremepush Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru performanță, marketing și publicitate

Xtremepush este o platformă de marketing pe care o folosim în scopuri de analiză, care permite notificări de tip web push și comunicări de marketing. Politica de confidențialitate Xtremepush

Google Analytics Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru performanță
Acest cookie este utilizat pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii folosesc serviciile noastre. Folosim aceste informații pentru rapoarte și pentru a ne ajuta să îmbunătățim serviciile. Cookie-urile colectează numărul de vizitatori de pe site, de unde a fost accesat, paginile pe care le-au vizitat și alte date. Politica de confidențialitate Google
Google Tag Manager Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru performanță
Cookie-ul Google Tag Manager este utilizat pentru încărcarea scripturilor în paginile site-ului nostru. Politica de confidențialitate Google
Google AdWords Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru marketing și publicitate
Google AdWords folosește cookie-uri pentru a ne ajuta să determinăm câte persoane, care au făcut clic pe anunțurile noastre Google, ajung să acceseze site-urile noastre web. Acest cookie de urmărire este setat pe browserul dvs. doar când faceți clic pe un anunț Google, iar aceste cookie-uri ne ajută să creștem eficacitatea site-ului web pentru vizitatorii noștri.Politica de confidențialitate Google
PartnerMatrix Cookie-uri de la terți Cookie-uri pentru marketing și publicitate
Folosim PartnerMatrix, un serviciu de marketing pentru afiliere, pentru a ajuta la înregistrarea performanței serviciilor de afiliere furnizate. PartnerMatrix poate înregistra identificatori unici asociați dispozitivului dvs. pentru a vă urmări activitatea pe site-ul sau în aplicația noastră. Aceste informații sunt utilizate pentru a analiza și îmbunătăți serviciile noastre și pentru a măsura eficiența campaniilor noastre de publicitate. Politica de confidențialitate PartnerMatrix
Incapsula Cookie-uri de la terți Cookie-uri obligatorii
Acest cookie este utilizat pentru a îmbunătăți securitatea pe site-urile noastre (spre exemplu pentru protecția împotriva atacurilor tip DDoS). Politica de confidențialitate Incapsula
Altele Cookie-uri personale și de la terți Cookie-uri obligatorii
Aceste cookie-uri nespecificate ar putea fi utilizate în secțiunile interne ale site-ului, pentru a personaliza și simplifica experiența utilizatorului, amintindu-vă alegerile pe care le-ați făcut și datele de autentificare.

 

Cum să gestionați setările pentru Cookie-uri

Vă rugăm să rețineți că nu recunoaștem sau nu răspundem de notificările automate ale browserului cu privire la cookie-uri, inclusiv la solicitările „Do Not Track”. Cu toate acestea, există diferite moduri în care vă puteți gestiona și controla setările cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că, prin ștergerea sau blocarea cookie-urilor, este posibil ca unele dintre funcțiile site-ului să nu funcționeze corect sau la fel de eficient.

Dezactivarea Cookie-urilor din browserul dvs. web

Majoritatea browserelor web vă vor oferi câteva informații generale despre cookie-uri, vă vor permite să vedeți ce cookie-uri sunt stocate pe dispozitivul dvs., vă vor permite să le ștergeți pe toate sau în mod individual și vă vor permite să blocați sau să permiteți cookie-uri pentru toate site-urile web sau individual pentru site-uri web selectate De asemenea, puteți dezactiva în mod normal cookie-urile de la terțe părți separat. Vă rugăm să rețineți că setările oferite de un browser sau dispozitiv se aplică adesea numai acelui browser sau dispozitiv.

Cum folosim datele dumneavoastra cu caracter personal?

Noi folosim datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a:

 • Crea, opera, si a gestiona contul dumneavoastra.
 • Participa la jocuri și a îndeplini funcții relevante pentru a participa la acestea.
 • Efectua proceduri de identificare pentru participarea dumneavoastra la joc.
 • Promova pariurile, inclusiv plățile prin card și plățile online.
 • Conformitatea cu cadrul juridic și de reglementare care reglementează operațiunile noastre, inclusiv transmiterea detaliilor personale, date cu caracter personal despre tranzacții și date privind traficul către autorități.
 • Crearea profilurilor personale pentru scopuri de Evaluare a Riscului de Spălare a Banilor.
 • Urmărirea tranzacțiilor în scopul prevenirii fraudei, a pariurilor anormale, a spălării banilor și a fraudei, inclusiv prin schimbul de date cu caracter personal cu furnizorii noștri de servicii de Procesare a Plăților.
 • Realizarea de cercetări, chestionare și analize.

Când consimtiti, folosim datele dumneavoastra pentru a vă oferi informații despre modificările site-ului, despre noi servicii și oferte. În cazul în care nu doriți să primiți informații de marketing, aveți dreptul de a parasi acest serviciu. Puteți re-consimți să vi se furnizeze informații de marketing prin trimiterea prin e-mail catre departamentului nostru de asistență sau prin utilizarea funcției relevante din secțiunea “Contul meu”.

Datele personale care ne sunt furnizate vor fi distribuite companiilor din grup care vor trata aspecte relevante ale prelucrarii pentru a vă oferi serviciile solicitate.

Pentru a furniza serviciile noastre și pentru a împiedica utilizarea nelegitimă a serviciilor noastre, efectuăm decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 

Unde pastram datele dumneavoastra?

Luăm toate măsurile standard de precauție pentru a păstra datele dumneavoastra personale securizate în cadrul serverelor localizate fizic in Uniuniea Europeana. Aceste servere pot fi, la rândul lor, accesate prin conexiuni criptate pe internet. În acest scop, avem implementat un Sistem de Management al Securității Informațiilor care se ocupă de îndeplinirea standardului ISO27001: 2013.

Transferuri de Date catre Terte Parti

Putem transfera datele pe care ni le furnizați sau datele deduse pe baza datelor dumneavoastra în mai multe scopuri, după cum este descris în cele ce urmează.

Transferuri in cadrul Grupului

Datele dumneavoastra personale sunt transferate în cadrul companiilor noastre din grup care prelucreaza datele cu caracter personal ale clienților in baza unui acord contractual dinntre noi în conformitate cu RGPD. Companiile din grup procesează datele dumneavoastra în numele nostru pentru a vă oferi următoarele servicii:

 • Suport Clienti
 • Procesarea platii
 • Controale impotriva Fraudei si Impotriva Spalarii Banilor
 • Marketing (unde a fost acordat consimtamant – mai multe informatii mai jos)

Noi asigurăm că transferurile de date in cadrul companiilor din grup sunt acoperite de contracte si garantii operator-persoana imputernicita de operator adecvate așa cum se specifică în Regulamentul general privind protecția datelor (EU 2016 / 679).

Transferuri in afara Grupului nostru catre terte parti

Când prelucram contul dumneavoastra de pariuri și tranzacțiile asociate acestuia, este posibil să ne adresăm agențiilor de rating de credit, agențiilor de detectare a fraudelor și agențiilor de spălare a banilor în conformitate cu dispozițiile legale din partea Autorității de Jocuri de Noroc din Malta sau a oricărei alte autorități relevante.

Scopul acestor comunicari ar fi de a asigura:

 • Evalua dacă sunteți o Persoană Expusă Politic sau o persoană care face obiectul unor Sancțiuni Financiare.
 • Verifica dacă detaliile dumneavoastra personale sunt similare cu cele ale persoanelor suspectate a fi comis fraudă sau spălare de bani.
 • Verifica detaliile dumneavoastra personale prin mijloace electronice prin potrivirea cu bazele de date ale unor terte parti.
 • In cazul în care astfel de informații sunt solicitate de către furnizorii de plăți în legătură cu anchete privind frauda, vom furniza, de asemenea, astfel de date cu caracter personal, atâta timp cât cererea de informații este destinata sa protejeze drepturile dumneavoastra și/sau interesul legitim al companiei de a se proteja de fraudă.

Noi asigurăm că transferurile de date in afara companiilor din grup sunt acoperite de contracte si garantii operator-persoana imputernicita de operator adecvate așa cum se specifică în Regulamentul general privind protecția datelor (EU 2016 / 679).

 

Transferuri catre autoritatile de reglementare

Pentru a ne îndeplini obligațiile legale, ni s-ar putea solicita să vă transferăm datele către:

 • Oficiul National de Jocuri de Noroc din România
 • Unitatea de Investigații si Analiza Financiară
 • Consiliul de Monitorizare a Sancțiunilor
 • Autoritatile Fiscale romanesti si celelalte autoritati fiscale cu care suntem inregistrati
 • Alte organisme de aplicare a legii acolo unde exista solicitari

Aceasta poate include transferarea tuturor detaliilor personale, verificarea documentelor, a istoricului tranzacțiilor de plată și de pariere, a istoricului comunicațiilor și a oricăror alte informații pe care le avem despre dumneavoastra. Modalitățile de transferare a acestor date pot fi prescrise de autoritatea competentă, asupra cărora nu avem control.

Transferuri in Scopuri de Marketing

Vom partaja datele personale cu parteneri de marketing (furnizori de rețea, bănci, procesatori de plăți, companii afiliate etc.) numai pe baza unui consimțământ acordat în mod liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate de la dumneavoastra. Astfel de parteneri ar fi limitati să primească informații de contact, cum ar fi adresa de e-mail și preferințele sportive din motive de marketing.

Consimtamantul dumneavoastra poate fi retras în orice moment prin “Contul meu” sau prin contactarea noastră la adresa support@winmasters.ro.

În cazul în care vă retrageți consimtamantul, compania va informa partenerii de marketing pentru a-si opri comunicările de marketing imediat ce li se comunică dorința dumneavoastra.

Transferuri catre Terte Tari

Compania nu partajeaza în mod regulat niciuna dintre datele cu caracter personale pe care ni le furnizați terților (în afara companiilor din grup) situate în afara Spațiului Economic European sau țărilor considerate de UE a oferi un standard echivalent de protecție a datelor.

În cazul în care compania va trebui în viitor să efectueze astfel de transferuri de date cu caracter personal unor terțe părți (în afara companiilor din grup) pentru a vă putea furniza serviciile solicitate, vă vom informa despre acest lucru. Într-un astfel de caz, ne vom asigura că respectăm legislația aplicabilă privind protecția datelor și solicităm aprobarea de la Autoritatea noastră Principală pentru Protecția Datelor pentru a ne asigura că in orice moment, drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal sunt respectate și garantate

Retentia si Eliminarea Informatiilor

După închiderea oricărui cont, păstrăm datele dumneavoastra pentru o perioadă de până la 10 ani datorită obligațiilor noastre legale față de obligațiile de păstrare a înregistrărilor contra Spălării si Contrafacerii Banilor, Finanțarii Terorismului, si pentru Companii si in materie Fiscala.

Mai exact:

 • Timp de până la un (1) an: Detalii privind vizitele dumneavoastra pe site, incluzând dar fără a se limita la date despre trafic, informații despre site, bloguri web și alte informații de contact; Apeluri telefonice către și de la Departamentul de Relații cu Clienții
 • Timp de până la cinci (5) ani de la ultima activitate: detalii furnizate referitoare la identificarea personala si comunicare, informații de contact prin intermediul site-ului web, prin e-mail, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare.
 • Până la zece (10) ani de la ultima activitate: Elemente de tranzacții, inclusiv informații despre conturile financiare pe care ni le-ați putea furniza, realizate prin intermediul site-ului web, prin telefon sau prin alte mijloace media

De asemenea, vom păstra date cu caracter personal în scopul prezentării și prelucrării în cazul unui litigiu sau al unui proces legal pe in care dumneavoastra, autoritățile relevante sau noi am putea face parte, datorită furnizării noastre de servicii către dumneavoastra.

În cazul în care contul dumneavoastra în oricare dintre cazurile de mai sus nu este activ, atunci nu vom prelucra mai departe datele decât pentru conformitate cu obligațiile de mai sus.

Toate aceste informații sunt stocate în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Aveti dreptul de a:

 • accesa informatiile personale furnizate de catre dumneavoastra;
 • solicita rectificarea datelor cu caracter personal pe care le considerati incorecte;
 • solicita restrictia prelucrarii datelor;
 • solicita stergerea datelor;
 • formula o obiectie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale;
 • solicita exportarea datelor dumneavoastra; si
 • de a fi informat cu privire la luarea automata a deciziilor individuale, inclusiv cu privire la crearea de profiluri;

Drepturile dumneavoastra pot fi exercitate în conformitate cu legea, care ar putea include restricții asupra momentului în care puteți exercita aceste drepturi. Puteți exercita aceste drepturi contactând-ne pe support@winmasters.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al cărei site web poate fi găsit la http://www.dataprotection.ro/.

Schimbari la Declaratia de Confidentialitate

Orice modificări pe care le putem face în viitor în Politica noastră de Confidențialitate vor fi publicate de pe această pagină de pe site și vor intra în vigoare din momentul publicării lor. În cazul în care modificările sunt substanțiale, vă vom oferi șansa de a examina aceste modificări și de a decide dacă doriți să rămâneți clienții noștri înainte ca acestea să intre în vigoare.

Aceasta Politica de Confidentalitate a fost ultima oara actualizata pe 23 Mai 2018.

 

 1. Termeni Promoționali Standard (Bonus si Promoții)

9.1 Termenii conținuți în acest document (Termeni Promoționali Standard) se aplică la toate ofertele promoționale disponibile prin intermediul site-ului web (fiecare constituind o promoție) și, împreună cu orice termeni promoționali specifici aplicabili, care pot fi, de asemenea, menționați ca “Termeni cheie”, stabiliți pe pagina web de destinație pentru promoția în cauză (Condiții Promoționale Specifice), constituie un acord legal între dumneavoastră și winmasters și poate fi modificat numai cu acordul nostru. Prin participarea la orice promoție, confirmați că acceptați și sunteți de acord să vă supuneți Regulilor.

9.2 Trebuie să consultați acești Termeni Promoționali Standard și orice Termeni Promoționali Specifici aplicabili, înainte de a participa la orice promoție.

9.3 În caz de neconcordanțe sau inadvertențe între acești Termeni Promoționali Standard și Termenii Promoționali Specifici, vor prevala Termenii Promoționali Specifici, urmați de acești Termeni Promoționali Standard, dar numai în măsura necesară pentru a rezolva astfel de neconcordanțe sau inadvertențe.

9.4 winmasters poate, din când în când, face promoții și acestea pot lua forma unor oferte de bonus (bonusuri de bani reali sau o altă formă de stimulent), tombole, competiții, concursuri, ligi, turnee sau alte forme de promovare, sau o combinație de oricare dintre acestea. Forma specială de promovare va fi descrisă, și vor fi precizate detaliile complete, noi vă vom oferi date despre fiecare promoție prin comunicări ( cum ar fi e-mail-uri, computer pop-up-uri și scrisori ), și / sau pe pagina de web individuală pentru promoția respectivă.

9.5 În scopul derulării tuturor Promoțiilor, promotorul este entitatea cu care ați contractat prin Termeni și Condiții (așa cum este indicat în paragraful 1).

9.6 Perioada de timp în care se va derula fiecare Promoție (Perioada Promoției) va fi specificată în condițiile promoționale specifice aplicabile. Fiecare promoție se va închide în mod automat, la sfârșitul perioadei de promovare în cauză, moment în care nu va mai fi posibilă participarea în continuare la această promoție. În cazul în care nu este specificată nici o perioadă de promovare, Promoția în cauză se va încheia atunci când este întreruptă.

9.7 Dacă nu se indică altfel, participarea la fiecare promoție este limitată la una pentru fiecare persoană, familie, locuință, adresă sau organizație la care winmasters trimite promoția. winmasters își rezervă dreptul de a restricționa participarea la anumite promoții jucătorilor care corespund anumitor criterii specifice de selecție. În cazul în care o promoție permite participare multiplă, winmasters își rezervă dreptul, la discreția sa proprie, de a limita numărul de participanți.

9.8 Dacă nu se indică în mod diferit în Promoție, aceasta este concepută pentru destinatarul sau categoria de destinatari căruia i-a fost adresată și nu poate fi transferată. Dacă nu sunteți destinatarul sau cuprins în categoria de destinatari, atunci oferta este nulă și neavenită.

9.9 Pentru a fi eligibil să participați la orice promoție, trebuie:

(a ) să fiți de optsprezece ( 18) ani sau mai în vârstă, sau de vârsta legală de majorat în țara dvs. de origine, stat sau provincie;

( b ) în cazul în care promoția este destinată în mod special jucătorilor care sunt rezidenți și/sau domiciliază într-o anumită țară după cum se menționează în Termenii Promoționali Specifici aplicabili, condiția este să fiți un rezident al și/sau domiciliat în această țară;

( c ) au finalizat cu succes înregistrarea pe site și au deschis un cont winmasters cu bani reali în conformitate cu Termenii și Condițiile – generali și specifici promoției;

( d ) îndeplinesc orice alte criterii de eligibilitate stabilite în secțiunile respective ale acestor Termeni Promoționali Standard în ceea ce privește anumite categorii generale de promoții și în condițiile promoționale specifice aplicabile;

9.10 Pentru a fi eligibil de a participa la orice promoție , care prin definiție este destinată jucătorilor noi sau care este descrisă ca “nou jucător” sau ofertă “Sign Up ” (sau similar), trebuie ca anterior să nu fi deschis și să nu fi făcut o depunere într – un cont winmasters. O astfel de promoție nu poate fi utilizată în combinație cu oricare altă promoție.

9.11 Identitatea fiecărui participant la o promoție va fi determinată luând în calcul combinațiile următoarelor date : nume, adresa, adresa de e-mail , număr de card de credit/plată/debit, adresa IP și alte forme de identificare care pot fi solicitate. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita informații suplimentare dacă doriți să participați la anumite promoții.

9.12 Participarea la orice promoție este benevolă.

9.13 Pentru a participa la o promoție, trebuie să vă conformați instrucțiunilor prevăzute pentru promoția respectivă, pe pagina de web individuală de destinație pentru promoție și , dacă este cazul, condițiilor promoționale specifice aplicabile.

9.14 Dacă nu se indică altfel în condițiile promoționale specifice aplicabile, accesul la fiecare promoție poate fi utilizat o singură dată.

9.15 În ceea ce privește unele Promoții, anumite cerințe de deblocare sau restricții de retragere trebuie să fie îndeplinite înainte ca un bonus să poată fi utilizat pentru pariere sau, după caz, retras, sau ca o condiție de a fi eligibil pentru un premiu sau de a concura la o competiție, concurs , ligă sau turneu. Orice astfel de restricții sau cerințe suplimentare vor fi incluse sau relatate în condițiile promoționale specifice aplicabile.Veți putea retrage fondurile din contul dvs.winmasters obținute printr-un bonus de la serviciul nostru de sport, atunci când se îndeplinesc concomitent restricțiile de pariere asociate cu oferta de bonus.

9.16 În cazul în care ați retrage fonduri conexate cu bonusul pe care l-ați primit, fără a fi îndeplinite toate cerințele de deblocare aplicabile, restricții de retragere cash sau criteriile generale de eligibilitate, veți pierde întreaga sumă bonus și orice câștiguri rezultate din acest bonus și winmasters are dreptul de a deduce aceste sume din contul dvs. winmasters.

9.17 În cazul oricărei promoții la care se cere în mod expres să fie jucate un anumit număr de jocuri, mâini sau să fie plasate pariuri sau plasate pariuri la mesele de turneu, atunci, dacă nu se specifică altfel în Termenii promoționali specifici în vigoare, jocurile, mâinile sau pariurile jucate sau plasate la mesele de turneu (cu excepția cazului în care promoția este un turneu) sau la mesele de joc cu bani virtuali nu vor fi luate în considerare.

9.18 În conformitate cu clauza 9.15 de mai sus, dacă nu se prevede altfel în condițiile promoționale specifice aplicabile, toate bonusurile în bani reali vor fi plătite în conturile winmasters ale jucătorilor calificați în termen de șapte (7) zile de la intrarea în promoția respectivă.

9.18.1 Anumite bonusuri sunt legate și conexate la fonduri și/sau depuneri reale. Exemple de astfel de bonusuri sunt bonusul pentru prima depunere, bonusuri de reîncărcare etc.. Corelarea dintre fondurile dumneavoastră reale legate de bonus și suma de bonus estevizibilă în antetul site-ului, atunci când sunteți logat și în secțiunea solduri și transferuri. De fiecare dată când plasați un pariu sportiv sau jucați un joc de cazinou, se folosește mai întâi soldul fondurilor reale și, în cazul în care fondurile reale nu pot acoperi pariul, atunci este utilizat soldul bonusului.

9.19 Utilizarea de bonusuri în bani reali este supusă revizuirii winmasters pentru modelele de joc nereglementare. Pentru a asigura un joc echitabil și utilizarea corespunzătoare a bonusurilor, winmasters consideră limita scăzută de pariere, parierea egală, pariuri cu risc zero sau eschivarea de la pariere a fi un mod de joc de noroc nereglementar atunci când sunt practicate pentru a profita de bonusuri. Alte exemple de modele de joc nereglementar includ, de asemenea, dar nu se limitează la : (i) plasarea de pariuri simple sau multiple cu o valoare de cincizeci de procente sau mai mult din bonus pe orice joc individual, mână individuală, sau rundă, constituirea unui sold și schimbarea semnificativă a modelelor de joc (dimensiunea pariului, tipuri de jocuri, structuri de pariuri etc.), în scopul de a îndeplini cerințele de eliberare a bonusului, (ii) plasarea de pariuri mari, care au ca rezultat un câștig substanțial, urmată de o scădere în dimensiunea pariurilor egală cu sau mai mare cu șaptezeci și cinci la sută din media dimensiunii pariului anterior până ce cerințele de deblocare a bonusului au fost îndeplinite, (iii) dacă avem motive întemeiate să bănuim că ați avut scopul unic să beneficiați de un bonus oferit de bună-credință de winmasters pentru a îmbunătăți divertismentul dvs. (de exemplu, la acceptarea unui bonus, cerința minimă de pariere este îndeplinită și fondurile sunt retrase ulterior). În cazul în care winmastersapreciază că este vorba de un model de joc nereglementar, winmasters își rezervă dreptul de a vă împiedica să încasați fondurile din cont și / sau de a reține oricare dintre câștigurile provenite din utilizarea de către dvs. a bonusului.

9.20 Jucători excluși și descalificați sunt: funcționarii, directorii, angajații, consultanții sau agenții winmasters, companiile fondatoare sau asociate,sau personalul ONJN sauoricare dintre furnizorii sau distribuitorii acestora (inclusiv agenții de reclamă, tipografi și agenți de publicitate), sau orice funcționari, directori, angajați, consultanți sau agenți ai oricărei entități în legătură cu orice fel de promoție, sau rudele oricăror dintre persoanele de mai sus, “rudă” va include, dar nu se limitează la, soț, partener, copil sau frate și orice persoană care locuiește în aceeași casă cu oricare dintre persoanele precedente.

9.21 În cazul în care un client caracterizat neeligibil participă la orice fel de promoție, winmasters își rezervă dreptul, fără a prejudicia orice alte drepturi prevăzute de T & C, de a solicita returnarea oricărui bonus, plată, recompensă sau alte premii, din Contul respectivului Client.

9.22 winmasters își rezervă dreptul, la discreția sa proprie, de a descalifica orice jucător care trișează sau care denaturează sau încearcă să manipuleze procesul de intrare, sau funcționare a oricărei promoții, sau al cărui comportament este o încălcare a Regulilor, contrar spiritului regulilor sau intenției promoției respective, sau ar putea, în opinia sa rezonabilă, discredita “winmasters“, sau oricare dintre companiile grupului nostru.

9.23 winmasters își rezervă dreptul de a nu acorda un premiu sau de a solicita returnarea oricărui premiu acordat în cazul în care câștigătorul nu are dreptul să primească un astfel de premiu, în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă (cu condiția ca câștigătorul să fie singurul în măsură și răspunzător să certifice că el / ea are dreptul de a primi orice premiu) sau dacă avem motive de a descalifica câștigătorul în conformitate cu clauza 9.22.

9.24 În cazul în care un client participă la un concurs, ligă sau turneu și nu este în măsură, din orice motiv, sau alege să nu treacă la runda următoare după ce obține dreptul să facă acest lucru, Clientul va pierde locul lui/ei și nu va fi eligibil pentru primirea oricărui Premiu care va fi acordat pentru următoarea sau orice rundă ulterioară sau premiul final.

9.25 Dreptul de a primi orice premiu nu este transferabil.

9.26 Câștigătorul este singurul responsabil pentru orice utilizare a premiului. Cu excepția celor menționate în mod expres în aceste condiții generale de participare la promoții, nu se acceptă, nu se efectuează și nu se atribuie nici o interpretare, garanție, condiție și nu va fi acceptat nici un alt termen între noi și orice persoană , în legătură cu orice premiu, inclusiv, dar fără a se limita la, orice termeni precum adecvare, fiabilitate, calitate satisfăcătoare sau adecvat pentru utilizarea preconizată, și nici alți termeni impliciți. Toate cele de mai sus sunt exceptate de noi în măsura maxima permisă de legislația în vigoare.

9.27 În ceea ce privește orice extragere cu premii, câștigătorii vor fi extrași la întâmplare din toate intrările corect depuse si nu va fi manifestat nici un favoritism în funcție de sex, vârstă, locație geografică, perioada de timp ca un client eligibil, ce a folosit clientul dintre canalele de jocuri winmasters, sau orice alt factor.

9.28 Extragerea la sorți pentru Premii are loc după cum urmează:

(a) Toate intrările, depuse în mod valabil de fiecare client eligibil pentru o extragere cu premii, vor fi sortate aleatoriu pe o foaie de calcul Microsoft Excel și le va fi alocat un bilet cu un număr aleator unic, pornind de la numărul 1 până la numărul total de intrări pentru tragerea la sorți în cauză (fiecare are o ” identitate unică “);

(b) funcția de generator de numere aleatoare în Microsoft Excel se utilizează pentru a determina numerele câștigătoare cu identitate unică corespunzătoare numărului de câștigători aleși pentru tragerea la sorți în cauză.

(c) “Judecătorul extragerii de premii” este șeful de marketing sau o altă persoană cu funcții de răspundere care poate conduce;

(d) Extragerea de premii va avea loc în birourile sediului winmasters sub auspiciile Judecătorului extragerii cu premii care va fi asistat de către un membru al serviciului juridic al Companiei.

9.29 Prin participarea la orice promoție la care Clientul câștigă un premiu sau care ia forma unui concurs, ligă sau turneu în care el/ea este promovat cu succes la o a doua sau ulterioară rundă, Clientul este de acord să participe la toate activitățile de reclamă, de marketing și de publicitate pe care winmasters le poate crea sau aranja, pe cheltuiala sa. Clientul este, de asemenea, de acord, în cazul în care a fost solicitat (a) să poarte orice îmbrăcăminte sau ținută de marcă pe care winmasters o poate oferi, și (b) să semneze, în cazul în care a fost solicitat, un formular de cedare irevocabilă care să permită societății, fără să plătească nici o compensație, să folosească numele lui/ei, fotografii, asemănări, detalii ale țării și/sau orașului în care el/ea locuiește, orice comentarii făcute de sau atribuite lui/ei, și să includă orice astfel de informații și orice înregistrare audio/video sau de difuzare pentru astfel de scopuri promoționale, în orice mass-media, în întreaga lume.

9.30 În cazul în care Clientul participă la orice eveniment găzduit sau organizat de winmasters și care este în legătură cu o promoție, Clientul este de acord să nu facă uz de nici o marcă sau de materiale publicitare aparținând terților în favoarea nici unei organizații pe care winmasters o consideră a fi concurentul său, inclusiv, uzul nelimitat al oricărei mărci sau materialelor publicitare aparținând altei companii de jocuri de noroc. În cazul încălcării în orice mod a acestei cerințe, winmasters își rezervă dreptul de a nu acorda un premiu sau de a solicita returnarea oricărui premiu acordat.

9.31 Referitor la orice prezentare sau intrare pe care Clientul o face în cursul participării la orice promoție, el/ea garantează că materialul în cauză este în totalitate elaborarea lui/ei originală și nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane. Clientul este de acord să cedeze toate drepturile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală), dintr-un astfel de material (și dacă există drepturi morale, este de acord să renunțe la astfel de drepturi) și este de acord să îndeplinească toate documentele și de a face toate acțiunile, în mod rezonabil necesare, pentru a asigura companiei titlul de proprietate asupra unor astfel de materiale și de a-i permite deplina folosință și exploatare a acestora.

9.32 În cazul în care mai mult de un bonus de bani reali sau orice plată în exces se plătește în mod eronat unui jucător calificat, winmasters își rezervă dreptul, fără a aduce prejudicii oricăror altor drepturi aflate sub incidența Regulilor, să solicite restituirea sumei de bani reali rezultată din bonusul suplimentar acordat sau dintr-o plată , din acel cont winmasters.

9.33 winmasters își rezervă dreptul de a modifica, întrerupe sau suspenda orice promoție, sau orice ipostază a acesteia, în orice moment, cu sau fără preaviz, pentru orice motiv, inclusiv fără limitare, dacă a existat o eroare de tipărire, producție, distribuție sau alte erori în orice promoție sau pe site-ul web, sau atunci când s-a produs o eroare în pregătirea sau desfășurarea oricărei promoții afectând rezultatul Promoției sau numărul de participanți sau valoarea creanțelor.

9.34 Termenii și condițiile pot fi modificate de winmasters în orice moment, prin postarea termenilor modificați pe pagina (paginile) relevantă/e a site-ului. winmasters vă recomandă să revizuiți în mod regulat acești termeni promoționali standard. Continuarea participării dumneavoastră la promoție, constituie acceptul dvs.referitor la termenii modificați.

9.35 Dacă acești termeni promoționali standard sau orice termeni promoționali specifici aplicabili sunt traduși într-o altă limbă decât româna, atunci versiunea în limba română va prevala în cazul în care există o neconcordanță.

9.36  Prin înregistrarea la winmasters vă dați acordul să primiți notificări despre ofertele promoționale winmasters. Notificările pot fi trimise prin email, poștă, SMS sau prin telefon iar dezabonarea de la oricare dintre ele se poate face oricând, contactând Serviciul Clienți.

 

 1. Reguli generale de pariuri sportive

10.1 Această serie de termeni și condiții reglementează utilizarea pariurilor sportive winmasters. Atunci când plasează un pariu la winmasters, Clientul recunoaște, prin această acțiune a lui, că a citit, înțeles și că va adera la acești Termeni si Condiții.

10.2 winmasters își rezervă dreptul de a face modificări pe site, modificări de limite de pariuri, limite de plată și oferte.

10.3 Un pariu nu este valabil până când nu este validat și prezentat în istoricul pariurilor clientului. În caz de incertitudine cu privire la validitatea unui pariu, clientul este rugat să verifice pariurile deschise (nedecise) , sau să contacteze asistența clienți.

10.4 În cazul în care apare o dispută cu privire la acceptarea (sau lipsa acestora) oricăror tranzacții în contul clientului, baza de date referitoare la tranzacții va fi autoritatea supremă în deciziile ce se vor lua referitor la astfel de probleme.

10.5 Un pariu anulat/nul este un pariu considerat ca și cum nu ar fi fost plasat niciodată (din mai multe motive), miza fiind returnată în întregime în contul Clientului.
winmasters
își rezervă dreptul, la propria discreție, de a declara un pariu anulat sau nul, total sau parțial, în cazul în care este evident că s-au întrunit oricare dintre următoarele condiții:

 • Pariurile au fost oferite, efectuate și/sau acceptate ca urmare a unei Erori; (” Eroare” este o greșeală , greșeală de tipar, o interpretare greșită, ceva auzit greșit, o citire greșită, traducere greșită, greșeală de ortografie, greșeală tehnică, eroare de înregistrare, eroare de tranzacție, eroare vădită, forță majoră și/sau similare.)
 • Pariuri plasate în timp ce site-ul se confrunta cu probleme tehnice, și care,într-o situație diferită, nu ar fi fost acceptate;
 • Influențarea pariurilor, (“Influențarea pariurilor ” este o acțiune, interzisă de către winmasters , caz în care un client, sau terți care acționează în asociere cu un client , pot influența rezultatul unui meci sau al unui eveniment – în mod direct sau indirect ).
 • Pariere tip sindicat, (“Pariere tip sindicat” este o acțiune, interzisă de către winmasters, unde un client sau terți, ce acționează în asociere cu un alt client, se sustrag de la Regulile winmasters – direct sau indirect).
 • Plasarea de pariuri identice sau cu mici variații, cu scopul de a ocoli regulile, nu este permisă. În astfel de cazuri, winmasters își rezervă dreptul de a păstra doar primul pariu plasat și de a anula toate următoarele clone.
 • Un rezultat a fost afectat de acțiuni penale – în mod direct sau indirect;
 • Un anunț în legătură cu pariul a fost făcut public, ceea ce modifică în mod semnificativ șansele
 • În măsura în care un pariu a fost anulat sau modificat, după ce inițial fusese declarat câștigător din cauza unei erori umane sau a unei erori de sistem, iar acest lucru are ca rezultat un sold negativ în contul utilizatorului, ne rezervăm dreptul de a recupera această sumă din pariurile deschise, depozite noi, retrageri sau câștiguri. Orice sumă datorată (după anularea sau modificarea unui pariu, pentru rambursări, plăți incorecte etc.) poate fi compensată din depozite ulterioare ale jucătorului.
  Exemplu: un pariu este în mod incorect declarat câștigat rezultând câștiguri în contul de client. Utilizatorul continuă plasarea de pariuri sau solicita o retragere din contul său, ajustând soldul. După câteva ore după ce pariul menționat mai sus este declarat ca “pierdut”, o recalculare a sumelor este procesată în contul clientului. Dacă soldul rămas este insuficient pentru recuperarea pierderilor, winmasters își rezervă dreptul de a anula pariurile deschise pentru a acoperi orice sold negativ sau de a recupera această sumă din depozite ulterioare, retrageri sau câștiguri.
 • Pentru pariuri pre – meci:

o Pariuri efectuate după începerea evenimentului;

o Pariuri efectuate după ce începerea desfășurării unui eveniment, caz în care condițiile ar fi putut fi modificat într-un mod direct și de necontestat.

 • Pentru Pariuri live:

o Pariuri efectuate la un preț incorect din cauza acoperirii “live”, cu întârziere sau lipsă;

o Pariuri efectuate pe anumite oferte după ce acestea au avut loc, sau un eveniment care ar putea fi în mod normal considerat că ar conduce la rezultatul final s-a întâmplat sau se întâmplă (de exemplu, pariurile pe oferte, cum ar fi total goluri marcate sau următorul gol în timp ce un penalty este în curs de acordare, sau a fost acordat);

o Pariuri efectuate la cote la care s-a luat în considerare un scor diferit față de cel real;

o Pariul este primit după ce rezultatul evenimentului a fost determinat.

10.6 În cazul în care au fost oferite cote eronate în timpul parierii live, lucru cauzat de orice fel de eroare, winmasters își rezervă dreptul de a anula pariurile respective sau de a modifica cotele, chiar și după ce jocul este încheiat.
Exemplu: dacă winmasters publică 18 în loc de 1,8 sau 100 în loc de 10 din cauza unei erori de tastare și un pariu a fost acceptat de sistem cu aceste cote eronate, practica urmată este anularea acestui pariu si returnarea mizei în contul utilizatorului.

10.7 Un pariu poate fi declarat nul și, în acel eveniment, va fi stabilit la cote de 1.00. Într-un pariu combinat/multiplu, evenimentul anulat este setat la cote 1.00 și cotele globale de pariere sunt ajustate corespunzător. Pariul multiplu încă poate fi câștigat dacă restul pariurilor sunt, de asemenea, câștigate. În cazul în care compania întâmpină dificultăți tehnice pentru a anula un pariu, compania își rezervă dreptul de a deduce orice câștiguri nevalide din soldurile clienților săi.

10.8 Dacă nu se prevede altfel – în excepțiile de mai jos, în oferta de pariuri sau în regulile speciale ale fiecărui sport – principiul ” toate pariurile sunt valide” se aplică la toate pariurile. Aceasta înseamnă că, în cazul în care sportivul (sau echipa, etc.), pe care pariul a fost plasat, nu participă – din orice motiv – pariul este considerat pierdut , dacă evenimentul de pariere are loc. Pariul va fi declarat nul numai în cazuri excepționale, în special în următoarele cazuri:

 • Evenimentul/turneul este anulat sau declarat nul.
 • Evenimentul/turneul este întrerupt și reluat în mai mult de 36 ore de la data/ora inițială de deschidere
 • Pariuri Head to Head (H2H) : cazul în care unul sau mai mulți participanți se retrag înainte de a fi început evenimentul/ turneul.

10.9 winmasters nu își asumă nici o responsabilitate pentru corectitudinea, integritatea sau actualitatea serviciilor de informații furnizate, adică scoruri live și mesajele privind rezultatele trimise prin e-mail. Miza este în mod exclusiv suma confirmată și înregistrată de către companie. În cazul în care evenimentul/pariul (market) eronat este anulat, toate pariurile vor fi anulate, iar cotele sunt stabilite la 1.00.

10.10 winmasters acceptă doar acele rezultate care au fost realizate pe terenul de joc sau pe platformă. În cazul pariurilor pe calificări, rezultatul este stabilit în conformitate cu decizia oficială cu privire la cine avansează în runda/etapa următoare. Rezultatele impuse de măsuri disciplinare într-o instanță sportivă sau o altă instanță judecătorească nu vor fi acceptate. În caz de încălcare a legilor sportive, Compania își rezervă dreptul de a îngheța orice câștiguri și a bloca plata (plățile). Acest lucru este valabil și pentru evenimente de pariuri live.

10.11 Câștigurile sunt plătite până la o limită maximă. În cazul în care Clientul plasează un pariu și plata acestuia depășește limita maximă câștigătoare, winmasters nu este responsabil pentru excesul de sumă. În astfel de cazuri, plata câștigurilor va fi redusă în mod corespunzător, într-o perioadă de timp la discreția winmasters. Acest lucru este valabil și în cazul în care winmasters nu a avertizat pariorul împotriva posibilelor depășiri ale limitelor de câștig atunci când are loc plasarea pariului. Următoarele limite se aplică câștigurilor per utilizator (în Euro sau echivalentul în moneda locală):

* 15000 € per pariu/zi

* 20000 € pe săptămână

* 25000 € pe lună

winmasters își rezervă dreptul de a stabili limite de câștig diferite pentru fiecare jucător.

Cota maximă cumulată pentru un pariu este stabilită la 1000. În cazul în care un pariu multiplu câștigător depășește această limită, plata câștigurilor va fi redusă corespunzător. Exemplu: Cotă cumulată 1010 X 10 RON miză = 10100 RON câștig. În acest caz, winmasters va retrage suma care depășește cota cumulată maximă și va recalcula câștigul ca 1000 Cotă cumulată X 10 RON miză = 10000 RON. Deci suma de 100 RON va fi redusă.

10.12 Limitele Mizelor sunt mizele maxim acceptabile pentru un eveniment și combinația într-un bilet. Plasarea aceluiași pariu de mai multe ori poate fi considerată ca fiind fraudă de către Companie și winmasters își rezervă dreptul de a anula toate pariurile/mizele/biletele respective.

10.13 Mizele sunt stabilite de către fiecare client, cu excepția restricției impuse de limitele de câștig, în conformitate cu calculul câștigurilor și limitelor de miză posibile. Toate Mizele trebuie să fie acoperite de soldul contului Clientului, altfel pontarea nu va fi permisă.

10.14 În scopul de a evita ca un pariu să nu fie acceptat din cauza modificărilor de cote, sistemul actualizează automat cotele înainte de confirmarea biletului și clientul va trebui să verifice cele mai recente cote pe biletul de pariere înainte de a trece la confirmarea acestuia.

10.15 Clientul nu poate combina pariuri asociate în același eveniment (“pariuri asociate” sunt două sau mai multe pariuri care au fost asociate întâmplător).

10.16. Miza sportivă minimă este de 1 RON – €0.20.

10.17 În cazul în care soldul contului nu oferă o acoperire completă și diferența nu este depusă în timp util, ofertele pentru plasarea de pariuri vor fi acceptate de Companie numai în ordinea în care acestea au fost primite ,atâta timp cât contul de pariere pentru fiecare pariu individual este complet acoperit . În cazul în care miza pentru un pariu este acoperită doar parțial de soldul contului, pariul este considerat a fi plasat cu o miză care corespunde creditului rămas în cont.

10.18 Pariurile live sunt stabilite în funcție de statisticile proprii ale companiei, care se bazează pe desfășurarea jocului efectiv .Dacă nu se specifică altfel, în parierea live, pariurile plasate pe “neparticipanți “, vor fi anulate.

10.19 Pariuri Sistem

10.19.1 În parierea pre-meci și parierea live, este posibil să se combine până la douăzeci (20) pariuri diferite pe un singur bilet. Pe baza acestor douăzeci (20) selecții , puteți alege combinații de single, duble, triple etc.

10.19.2 Numele sistemelor și descrierea lor

Ce este un pariu sistem?

Pariurile sistem sunt similare cu pariurile acumulator deoarece conțin selecții multiple, dar spre diferența de pariurile acumulator, toate combinațiile posibile din cadrul selecțiilor sunt acoperite, cu posibilitatea de a câștiga chiar dacă nu toate selecțiile sunt câștigătoare.

Pariurile sistem sunt reprezentate de 2 numere separate de simbolul slash – ex. 2/4, primul număr reprezentând numărul minim de selecții câștigătoare (în acest caz doubles) iar al noilea număr, numărul total de selecții de pe bilet.

De exemplu, pentru un pariu sistem 2/4, trebuie să alegeți 4 selecții și apoi să dați clic pe rubrica combo de deasupra biletului de pariuri pentru a vedea toate opțiunile pentru pariuri sistem. Pariul sistem 2/4 este format din 6 combinații posibile pentru cele 4 selecții iar o miza de 1 EUR pe acest tip de pariu sistem va costa 6 EURO (miza fiind calculată per combinație). Dacă oricare dintre cele 2 selecții sunt câștigătoare atunci pariul va fi câștigător iar câștigul final va fi calculat în funcție de fiecare combinație câștigătoare. Dacă mai mult de 2 selecții sunt pierzătoare atunci pariul este necâștigător. La plasarea pariurilor sistem, câștigul afișat reprezintă câștigul maxim posibil dacă toate selecțiile sunt câștigătoare.

Pariuri sistem cu 3 selecții

 • Sistem 2/3: Un pariu sistem 2/3 are 3 selecții și 3 combinatii posibile – 3 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/3 de 1 euro va costa 3 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Trixie: Un pariu sistem Trixie este format are 3 selecții și 4 combinații posibile – 3 doubles și un treble. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu trixie de 1 euro va costa 4 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Patent: Un pariu sistem Patent are 3 selecții și 7 combinații posibile – 3 simple, 3 doubles și 1 treble. Oricare selecție este câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem Patent de 1 euro va costa 7 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 4 selecții

 • Sistem 2/4: Un pariu sistem 2/4 are 4 selecții și 6 combinații posibile – 6 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/4 de 1 euro va costa 6 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/4: Un pariu sistem 3/4 are 4 selecții și 4 combinații posibile – 4 trebles. Oricare 3 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/4 de 1 euro va costa 4 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație
 • Yankee: Un pariu sistem Yankee are 4 selecții și 11 combinații posibile – 6 doubles, 4 trebles și 1 four fold. Oricare 2 combinații câștigătoare garantează un profit. Un pariu Yankee de 1 euro va costa 11 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 15: Un pariu sistem Lucky 15 are 4 selecții și 15 combinații posibile – 4 singles, 6 doubles, 4 trebles și 1 four-fold. Oricare selecție este câștigătoare garantează un profit. Un pariu de 1 euro Lucky 15 va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 5 selecții

 • Sistem 2/5: Un pariu sistem 2/5 are 5 selecții și 10 combinații posibile – 10 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/4 de 1 euro va costa 10 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/5: Un pariu sistem 3/5 are 5 selecții și 10 combinații posibile – 10 trebles. Oricare 3 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/4 de 1 euro va costa 10 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație
 • Sistem 4/5: Un pariu sistem 4/5 are 5 selecții și 5 combinații posibile – 5 four -folds. Oricare 4 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/5 de 1 euro va costa 5 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Super Yankee: Un pariu sistem Super Yankee are 5 selecții și 26 de combinații posibile – 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds și 1 five-fold. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu Super Yankee de 1 euro va costa 26 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 31: Un pariu sistem Lucky 31 are 5 selecții și 31 de combinații posibile – 5 signles, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds și 1 five-fold. system consists of 31 bets involving 5 selections in different events, 5 singles, 10 doubles, 10 trebles, 5 four-folds, and 1 five-fold. Oricare selecție este câștigătoare garantează un profit. Un pariu Lucky 31 de 1 euro va costa 31 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 6 selecții

 • Sistem 2/6: Un pariu sistem 2/6 are 6 selecții și 15 combinații posibile – 15 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/6 de 1 euro va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/6: Un pariu sistem 3/6 are 6 selecții și 20 combinații posibile – 20 trebles. Oricare 3 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/6 de 1 euro va costa 20 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/6: Un pariu sistem 4/6 are 6 selecții și 15combinații posibile – 15 four -folds. Oricare 4 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/6 de 1 euro va costa 15 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/6: Un pariu sistem 5/6 are 6 selecții și 6 combinații posibile – 6 five -folds. Oricare 5 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/6 de 1 euro va costa 6 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Heinz: Un pariu sistem Heinz are 6 selecții și 57 de combinații posibile – 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds, și 1 six-fold. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit Un pariu sistem Heinz de 1 euro va costa 57 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Lucky 63: Un pariu sistem Lucky 63 are 6 selecții și 63 de combinații posibile – 6 singles, 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, 6 five-folds, și 1 six fold. Oricare selecție este câștigătoare garantează un profit. Un pariu Lucky 63 de 1 euro va costa 63 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 7 selecții

 • System 2/7: Un pariu sistem 2/7 are 7 selecții și 21 combinații posibile – 21 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/7 de 1 euro va costa 21 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/7: Un pariu sistem 3/7 are 7 selecții și 35 combinații posibile – 35 trebles. Oricare 3 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/7 de 1 euro va costa 35 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/7: Un pariu sistem 4/7 are 7 selecții și 35 combinații posibile – 35 four -folds. Oricare 4 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/7 de 1 euro va costa 35 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/7: Un pariu sistem 5/7 are 7 selecții și 21 combinații posibile – 21 five -folds. Oricare 5 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/7de 1 euro va costa 21euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 6/7: Un pariu sistem 6/7 are 7 selecții și 7 combinații posibile – 7 six -folds. Oricare 6 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 6/7de 1 euro va costa 7 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Super Heinz: Un pariu sistem Super Heinz are 7 selecții și 120 de combinații posibile – 21 doubles, 35 trebles, 35 four-folds, 21 five-folds, 7 six-folds, și 1 seven-fold. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu Super Heinz de 1 euro va costa 120 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

Pariuri sistem cu 8 selecții

 • Sistem 2/8: Un pariu sistem 2/8 are 8 selecții și 28 combinații posibile – 28 doubles. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 2/8 de 1 euro va costa 28 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 3/8: Un pariu sistem 3/8 are 8 selecții și 56 combinații posibile – 56 trebles. Oricare 3 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 3/8 de 1 euro va costa 56 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 4/8: Un pariu sistem 4/8 are 8 selecții și 70 combinații posibile – 70 four -folds. Oricare 4 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 4/8 de 1 euro va costa 70 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 5/8: Un pariu sistem 5/8 are 8 selecții și 56 combinații posibile – 56 five -folds. Oricare 5 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 5/8 de 1 euro va costa 56 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 6/8: Un pariu sistem 6/8 are 8 selecții și 28 combinații posibile –28 six -folds. Oricare 6 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 6/8 de 1 euro va costa 28 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Sistem 7/8: Un pariu sistem 7/8 are 8 selecții și 8 combinații posibile –8 seven -folds. Oricare 7 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem 7/8 de 1 euro va costa 8 euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.
 • Goliath: Un pariur sistem Goliath are 8 selecții și 247 de combinații posibile – 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds, și 1 eight-fold. Oricare 2 selecții câștigătoare garantează un profit. Un pariu sistem Goliath de 1 euro va costa 247 de euro, miza pe care o introduceți pe site fiind miza per combinație.

 

11.Cazinou, Cazinou Live și Reguli de Jocuri

11.1 Cazinou & Reguli de jocuri

11.1.1 Toate pariurile din Cazinou sunt plasate direct pe serverele furnizorilor de jocuri de Cazinou licentiati, în funcție de furnizorul de joc în care este plasat pariul. winmasters este imputernicit de către furnizorii de jocuri de cazinou pentru a reprezenta, promova și lansa pe piață jocurile acestora. winmasters primește, deține și plătește fonduri aparținând unui Titular de cont în scopul desfășurării de tranzacții și reglementări in Cazinou.

11.1.2 winmasters acceptă și recunoaște răspunderea sa pentru tranzacțiile efectuate către, de la și/sau cu Cazinoul exclusiv pentru fondurile primite, deținute și/sau plătite într-un sau dintr- un cont winmasters în cadrul acordurilor făcute cu furnizorii de jocuri de cazino.

11.1.3 Toate jocurile de cazinou sunt deosebit de demne de încredere și verificate de către autorități pentru a preveni orice potențială acțiune de tip hacking (atacuri cibernetice). Cu toate acestea, lacune tehnologice care nu sunt legate de compania noastră pot oferi posibilitatea anumitor utilizatori de a profita de aceste lacune. Câștiguri nereglementare sau modelele de pariuri vor fi investigate și winmasters își rezervă dreptul de a confisca toate câștigurile realizate prin folosirea unor astfel de modele.

11.1.4 Jocurile de Cazinou se derulează cu o limită redusă în scopul protejării clienților.Adițional, pot fi acordate bonusuri și redusă în continuare limita companiei. În cazul în care regulile de bonus sunt ortografiate greșit sau omise de către oricare client , iar acesta profită acționând în mod fraudulos, singur sau ca un sindicat, winmasters își rezervă dreptul de a confisca toate câștigurile realizate în cadrul unui astfel de model.

11.1.5 Prin prezenta sunteți de acord că, în cazul în care veți câștiga un jackpot de 10.000 de euro sau mai mare (sau echivalentul în orice altă valută), din orice joc de cazinou oferit de winmasters, câștigurile pot fi acordate în termen de maxim 10 zile, dupa cefurnizorul de Cazinou face verificările necesare și își dă acordul. In cazul in care dupa efectuarea verificarilor, Compania decide sa nu acorde castigul, Compania va informa de indata autoritatile guvernante competente.

11.1.6 winmastersa asigurat Jackpot-uri cu furnizorii de cazinou, prin urmare, toate câștigurile sunt plătite din fonduri comune la nivel mondial. Pentru a evita orice neînțelegere, Clientul va primi câștigurile de îndată ce furnizorul de cazinou a transferat fondurile respective la winmasters.

11.1.7 Pariul minim la cazinou este de 0,01 RON. Cu toate acestea, câteva jocuri de cazinou pot avea pariul minim mai mare de 0,01 RON.

11.1.8 Accesul la câteva jocuri poate fi restricționat.

11.1.9 winmasters nu este responsabil pentru orice controversă legată de drepturile de proprietate intelectuală aferente jocurilor de cazinou.

11.1.10 Reguli pentru fiecare joc specific pot fi găsite în aria specifică fiecărui joc.

 

11.2 Reguli pentru Cazinoul Live

11.2.1 Toate pariurile din sectiunea Cazinou Live sunt plasate direct pe serverele furnizorilor de jocuri de Cazinou Live licentiati, în funcție de furnizorul de joc în care este plasat pariul. winmasters este imputernicit de către furnizorii de jocuri de cazinou live pentru a reprezenta, promova și lansa pe piață jocurile acestora. winmasters primește, deține și plătește fonduri aparținând unui Titular de cont în scopul desfășurării de tranzacții și reglementări in sectiunea Cazinou Live.

11.2.2 Cazinoul Live este un serviciu de sine stătător. Nu este condus sau controlat de winmasters.

11.2.3 winmasters acceptă și își asumă responsabilitatea pentru tranzacțiile desfașurate de la și către Cazinou exclusiv pentru fondurile primite, oprite sau plătite către și de la un cont winmasters conform întelegerii cu furnizorul de Cazinou Live.

 

Reguli jocuri cazino

 1. Despre jocurile slot

Jocurile slot pot consta din trei sau cinci role(tamburi) și au următoarele categorii de simboluri și caracteristici.

Simboluri obișnuite și speciale

 • Simboluri obișnuite
 • Simbolul Wild
 • Simbolul Scatter

Caracteristici bonus și jocuri

 • Rotiri gratuite joc bonus
 • Rotiri repetate
 • Câștiguri conform tabelului de plată

Desfășurarea jocului și caracteristici avansate

 • Desfășurarea jocului
 • AutoPlay, Opțiuni și Statistică

2.1 Simboluri obișnuite

Simbolurile obișnuite sunt toate simbolurile de pe role, care nu au o caracteristică de bonus, dar reprezintă combinații câștigătoare obișnuite conform modalităților de plată activate.

Reguli privind simbolurile obișnuite:

 • Simbolurile care se potrivesc trebuie să fie unul lângă altul conform modalității de plată activate.
 • combinațiile câștigătoare obișnuite se plătesc de la stânga la dreapta, astfel încât un simbol trebuie să fie afișat pe primul tambur al slotului. O combinație de simboluri a cărei afișare începe cu al doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea tambur nu este plătită.
 • plățile obișnuite depind de numărul de monede pe care le-ați pariat pe fiecare rotire. Pentru fiecare rotire, suma pe care ați ales să o pariați este multiplicată automat de către multiplicatorul de pariuri.

2.2 Simbolul Wild

Jocurile slot pot include un simbol wild marcat ca atare “wild”.

Reguli de susbtituire a simbolului wild:

 • Acest simbol nu înlocuiește simbolul scatter.
 • Acest simbol nu creează propria combinație câștigătoare.
 • Doar o singură combinație câștigătoare este plătită pentru o modalitate de plată. În cazul în care există mai mult decât o singură combinație câștigătoare pentru o modalitate de plată, vi se va plăti doar valoarea celei mai mari combinații.

2.3 Simbolul Scatter

Jocurile slot pot include un simbol scatter.

Reguli privind simbolul Scatter:

 • Acest simbol completează o combinație câștigătoare de dispersie atunci când două sau mai multe simboluri   apar pe role.
 • Acest simbol nu poate fi substituit prin simbolul wild.
 • Plățile Scatter depind de pariul dumneavoastră total.
 • Câștigurile scatter sunt adăugate la cîștigurile obișnuite. Dacă aveți un câștig scatter și un câștig obișnuit, sunteți plătit pentru ambele câștiguri, întrucât simbolul scatter nu este necesar să apară pe role consecutive pentru a câștiga.
 • Trei sau mai multe simboluri scatter dispersate pe role, activează jocul bonus de rotiri gratuite.

3.1 Joc bonus de rotiri gratuite

Trei sau mai multe simboluri scatter dispersate pe role, activează jocul bonus de rotiri gratuite.

Regului de joc bonus rotiri gratuite:

Ultimul pariu plasat în joc este utilizat ca valoarea pariului de rotiri gratuite.

 • Jocul bonus rotiri gratuite poate fi reactivat în timpul rotirilor gratuite.
 • Deci, în cazul în care trei sau mai multe simboluri scatter sunt dispersate pe role în timpul rotirilor gratuite, vă sunt acordate rotiri gratuite suplimentare. Rotirile gratuite suplimentare sunt adăugate la numărul rămas de rotiri gratuite.
 • Opțiunea de repetare a rotirilor nu este disponibilă în timpul rotirilor gratuite.
 • Câștigurile sunt colectate automat în timpul jocului bonus.
 • Câștigurile scatter și din bonus sunt adăugate câștigurilor normale.

3.2 Caracteristica de repetare a rotirilor

Caracteristica de repetare a rotirilor vă permite să repetați rularea unei role, în timp ce celelalte role sunt statice.

Reguli caracteristice:

 • Aveți posibilitatea să rotiți din nou o rolă la sfârșitul oricărei rotiri pentru un cost suplimentar. Costul este calculat în credite.
 • Costul unei noi rotiri se calculează separat pentru fiecare rolă.
 • Costul pentru repetarea unei rotiri nu indică o șansă mai mare sau mai mică de câștig.
 • Modificarea valorii monedelor afectează calcularea costului repetării rotirii. Deci, dacă vă schimbați valoarea monedei după o rotire, caracteristica rotirii repetate este dezactivată până când veți roti din nou.
 • Aveți posibilitatea să repetați rotirea unei role de mai multe ori.
 • Sunteți plătit doar pentru noile combinatii câștigătoare, care sunt formate ca urmare a repetării unei rotiri.
 • Caracteristica repetării rotirilor nu este disponibilă în timpul rotirilor gratuite și AutoPlay.

3.3 • Realizări conform tabelului de plată

Sloturile pot oferi o imagine a câștigurilor conform tabelului de plată. Caracteristica realizărilor conform tabelului de plată vă permite să urmăriți starea câștigurilor prin combinații evidențiind combinațiile câștigătoare.

Reguli ale tabelului de plată

 • După ce ați câștigat toate combinațiile pentru un anumit simbol, sunteți informat cu privire la acest lucru, iar simbolul este evidențiat pe tabelul de plăți.
 • Realizările sunt permanent evidențiate pe tabelul de plăți, chiar și după ce părăsiți jocul.
 • Realizările sunt înregistrate în timpul jocului Slot normal.
 • Nu sunt înregistrate ca realizări următoarele:

o O combinație câștigătoare completată printr-un simbol wild.

o .Cîștiguri din joc de bonus rotiri gratuite

4.1 Cum se joacă

Obiectivul jocului este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare conform tabelului de plată.

Aveți posibilitatea să vizualizați istoricul câștigurilor și soldul cazinoului în timpul jocului. Câștigurile sunt afișate în caseta destinată câștigurilor, iar soldul current al cazinoului este afișat în caseta Sold.

În toate jocurile slot:

 • Toate modurile de plată sunt activate în mod permanent pentru fiecare rotire, astfel încât să puteți selecta sau dezactiva modurile de plată.
 • Pentru fiecare rotire, suma pe care o alegeți ca pariu este multiplicată automat de către multiplicatorul de pariuri. Astfel, dacă ați pariat 1 monedă iar multiplicatorul de pariu este 25, pariați 1 monedă x 25 multiplicator = 25 monede total pariate pe rotire.
 • Toate tabelele de plată afișează numărul de credite care sunt câștigate pentru fiecare combinație.
 • Numărul de credite câștigate depinde de numărul total de monede câștigate multiplicat cu valoarea monedei selectate.
 • Doar o singură combinație câștigătoare este plătită printr-o modalitate de plată. În cazul în care există mai mult decât o singură combinație câștigătoare posibilă conform unei modalități de plată, vi se plătește combinația cu valoare maximă.
 • Dacă combinațiile de simboluri câștigătoare sunt afișate în modalități de plată multiple, sunteți plătit pentru fiecare combinație.

 

Ce vreţi să faceţi?

Plasați un pariu și jucați

 1. Selectați suma pariului. Cum?
 • Faceți clic pe caseta Bet( pariere).
 • Faceți clic pe valoarea monedei (+) sau (-) pentru a selecta valoarea monedei pe care doriți să o pariați.
 • Faceți clic pe monede (+) sau (-) pentru a selecta numărul de monede pe care doriți să le pariați.
 • Faceți clic pe Max Bet(pariu maxim) pentru a paria valoarea maximă de monezi permisă. Această funcție adaptează valoarea monedei și numărul de monede la maximul pariului permis.
 1. Faceți clic pe Spin(rotire).
 • Dacă aveți o combinație câștigătoare evedențiată în modalitatea de plată, câștigul este evedențiat pe rolă.
 • Dacă nu aveți o combinație câștigătoare, jocul este terminat și puteți juca din nou.

Vizualizarea istoricul rundelor mele

Unele jocuri slot au incluse posibilitatea vizualizării istoricului rundelor, unde puteți vizualiza câștigurile cele mai recente, pierderile și 5 câștiguri de vârf.

Vizualizarea soldului meu

Unele jocuri slot au incluse posibilitatea vizualizării soldului de cazinou în monede și credite.

Vizualizarea pariurilor, soldului câștigurilor și pierderilor în monede sau credite

Puteți opta pentru jocul în monede sau credite, sau pentru ambele. Toate pariurile, plățile și soldurile sunt afișate în funcție de opțiunea selectată. În conformitate cu opțiunea selectată, toate sumele pariate și sumele câștigate conform tabelelor de plăți sunt afișate corespunzător în caseta Câștiguri (fie în monede sau credite, sau ambele).

4.2 AutoPlay, Opțiuni și Statistică

Puteți schimba opțiunile dumneavoastră și vizualiza statistica jocurilor cu ajutorul butoanelor Opțiuni sau Statistică.

De asemenea, puteți efectua un număr de rotiri successive fără a interacționa cu jocul, folosind AutoPlay sau AutoSpin. În unele jocuri , opțiunea AutoPlay este disponibilă numai în modul Expert.

Fiecare joc are diferite opțiuni și setări pentru AutoPlay. Unele dintre acestea este posibil să nu fie disponibile în jocul pe care îl jucați current.

Ce doriți să faceţi?

Aflați mai multe despre opțiunile AutoPlay

Opțiunile AutoPlay diferă între jocuri. Este posibil ca jocul dumneavoastră să nu aibă toate aceste opțiuni.

Opțiuni AutoPlay

 • Numărul de rotiri: Setați numărul de rotiri al tamburului în timpul sesiunii AutoPlay.
 • Numărul de secunde între rotiri: Setați intervalul dintre rotirile AutoPlay.
 • Până la oprire: sesiunea Autoplay continuă până când faceți clic pe butonul Stop.
 • Oprire dacă un câștig excede sau egalează: Opriți rotirile în cazul în care numărul de credite câștigate la orice rotire este mai mare sau egal cu suma selectată.
 • Oprire după ce toate rotirile sunt complete: Opriți după ce a fost jucat numărul de rotiri selectate ale tamburului.
 • Stop când este câștigat potul: Opriți rotirile dacă ați câștigat jackpot-ul.
 • Oprirea oricărui câștig: Opriți sesiunea ați câștigat la o rotire
 • Oprire la creșterea creditelor : Opriți sesiunea, dacă numărul de credite crește cu suma selectată.
 • Oprire la scăderea creditelor: Opriți sesiunea, dacă numărul de credite scade cu suma selectată.
 • Oprire pe o caracteristică: Opriți sesiunea dacă rotiri gratuite sau o altă caracteristică de bonus este declanșată.
 • Opțiunea AutoPlay fără a arăta acest dialog: Porniți sesiunile viitoare, fără vizualizarea setărilor AutoPlay, utilizând setările salvate sau setările inițiale.

 

Activarea modului Expert

 1. Faceți clic pe Expert. Caracteristicile modului Expert sunt activate, la fel ca la AutoPlay.

Jucați o sesiune AutoPlay

 1. Selectați suma pariului. Trebuie să selectați suma pariului înainte de a începe sesiunea AutoPlay, întrucât în sesiunea AutoPlay se joacă cu valoarea ultimului pariu.
 2. În cazul în care jocul are modul Expert, faceți clic pe Expert.
 3. Faceți clic pe AutoPlay. În unele jocuri nu puteți seta numărul de rotiri pentru a juca în sesiunea AutoPlay, astfel încât făcând clic pe acest buton se pornește sesiunea AutoPlay care continuă până când faceți click pe Stop. În unele jocuri acest buton vă permite să alegeți numărul de rotiri pe care vreți să le jucați și opțiunile de oprire. După ce ați configurat aceste opțiuni, faceți clic pe Start pentru a începe sesiunea AutoPlay.

Aflați mai multe despre opțiunile de joc

Opțiunile de joc sunt diferite între jocuri. Jocul ales poate să nu aibă toate opțiunile.

 • Rotire rapidă: Crește viteza tamburului de rotire a slotului astfel încât rezultatele sunt afișate mai repede.
 • Rotire rapidă în rotiri gratuite Crește viteza tamburului de rotire a slotului astfel încât rezultatele sunt afișate mai repede.
 • Oprire: această caracteristică dezactivează funcția de joc în timpul jocului slot.
 • Permite jocule: această caracteristică activează funcția de joc în timpul jocului slot.
 • Setări sunet: Afișează opțiunile de sunet.
 • Oprire rotiri Cinematice : Joacă jocul cu sau fără o selecție de clipuri video de fundal în timpul rotirilor tamburului
 • Grafică: Afișează grafica jocului, cu efecte de bază sau îmbunătățite.
 • Efecte de înaltă calitate: joacă jocul cu sau fără efecte de înaltă calitate.
 • Ascunde costul repetării rotirilor: afișează sau ascunde costul repetării rotirilor atunci când poziționați indicatorul pe un buton de repetare a rotirilor.
 • Oprirea rotirii tamburului: Afișează opțiunile de oprire a tamburului.
 • Sold, Pariere și Valoarea câștigurilor: Afișează aceste valori pentru jocul pe care îl jucați, în credite sau monede.
 • Activare 3DStereo: Vă permite să comutați între modul 3D și modul standard.Editează Avatar: Puteți adăuga o imagine avatar, sau să modificați o imagine Avatar deja existentă .

 

Modificarea opțiunilor de joc

 1. Faceți clic pe Opțiuni.
 2. Alegeți setările necesare.
 3. Faceți clic pe OK.

Aflați mai multe despre statisticile jocului

 • Rezultatele rotirilor: Afișează numărul de rotiri jucate în timpul sesiunii curente de joc, durata sesiunii de joc și numărul mediu de rotatii pe oră.
 • Cele mai mari câștiguri:   Afișează cele mai mari trei sume câștigate în timpul sesiunii de joc curente.

Vizualizare statistici joc

Statisticile sunt disponibile numai pentru sesiunea de joc curentă. Când ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

 1. Faceți clic pe Statistică (%).
 2. Vizuașizați Statisticile jocului curent
 3. Faceți click pe OK.

11.2.2 Termeni și Condiții pentru jocuri de Ruletă

 1. Despre Ruletă

Ruleta are căsuțe numerotate de la 0 la 36 amplasate pe roata de ruletă.

 1. Plățile jocurilor

Puteți plasa diferite tipuri de pariuri standard pe masă. Acestea sunt pariurile Inside ( Pariuri interne) și pariuri Outside (Pariuri externe).

2.1 Pariurile Inside

Denumirea pariului Cote
Straight Up bet 35:1
Split bet 17:1
Street bet 11:1
Square bet 8:1
Line bet 5:1

 

Exemplu

Selectați un cip (jeton) cu mărimea de 10 și pariați 1 jeton pe un pariu Straight Up. Numărul selectat de dumneavoastră iese și sunteți plătit 36 de jetoane.

Cotele pentru pariul Straight Up sunt 35:1. De aceea, numărul de cipuri câștigate este 1 chip pariu + 35 cipuri câștig = 36 cipuri.

Plata totală în credite este 36 cipuri câștig x 10 marimea cipului selectat= 360 credite.

Scopul acestui exemplu este de a vă ajuta să înțelegeți cum funcționează plățile. Jocul real, simbolurile, rolele, liniile de plată, cărțile, pozițiile de pariere și de plăți pot fi diferite în jocul de cazinou unde jucați.

2.2 Outside Bets

Denumirea pariului Cote
Column bet 2:1
Dozen bet 2:1
Even-Money bet 1:1

 

Exemplu

Selectați un cip cu o mărime de 10 și pariați 6 jetoane pe un pariu Dozen. Nunărul pe care   l-ați selectat iese și sunteți plătit 18 cipuri.

Cotele la un pariu Dozen sunt 2: 1. Astfel, numărul de jetoane câștigate este de 6 jetoane pariu + 12chips câștig = 18 jetoane.

Plata totală în credite este 10 marimea cipului selectat x18 cipuri câștig = 180 credite.

Scopul acestui exemplu este de a vă ajuta să înțelegeți cum funcționează plățile. Jocul real, simbolurile, rolele, liniile de plată, cărțile, pozițiile de pariere și de plăți pot fi diferite în jocul de cazinou unde jucați.

3.Pariuri Inside și Outside

Puteți plasa diferite tipuri de pariuri normale pe masă. Acestea sunt pariurile Inside și pariurile Outside.

Pariuri Inside

 • Straight Up bet
 • Split bet
 • Street bet
 • Square bet
 • Five-Number Line bet
 • Line bet

Pariuri Outside

 • Column bet
 • Dozen bet
 • Even-Money bet
 1. Pariuri Neighbour

Pariurile Neighbour constau din numărul plasat pe unpariu Straight Up și cele două numere aflate pe fiecare parte a numărului Straight Up pe roata ruletei. Deci, pariați pe un total de cinci numere.

Numărul presetat de pariuri Neighbour plasate este de două. Aveți posibilitatea să modificați numărul presetat de pariuri Neighbour utilizând funcția Opțiuni de joc.

Pariurile Neighbour au aceeași valoare de credit ca și pariul normal. Un cip este plasat pe numărul StraightUp și câte unul pe fiecare dintre numerele învecinate. Acest lucru este egal cu un pariu de cinci jetoane.

În cazul în care utilizați numărul presetat de pariuri Neighbour, plasamentele pariurilor Neighbour sunt:

0 :0, 3, 15, 26 and 32

1 :1, 14, 16, 20 and 33

2 :2, 4, 17, 21 and 25

3 :0, 3, 12, 26 and 35

4 :2, 4, 15, 19 and 21

5 :5, 10, 16, 23 and 24

6 :6, 13, 17, 27 and 34

7 :7, 12, 18, 28 and 29

8 :8, 10, 11, 23 and 30

9 :9, 14, 18, 22 and 31

10 :5, 8, 10, 23 and 24

11 :8, 11, 13, 30 and 36

12 :3, 7, 12, 28 and 35

13 :6, 11, 13, 27 and 36

14 :1, 9, 14, 20 and 31

15 :0, 4, 15, 19 and 32

16 :1, 5, 16, 24 and 33

17 :2, 6, 17, 25 and 34

18 :7, 9, 18, 22 and 29

19 :4, 15, 19, 21 and 32

20 :1, 14, 20, 31 and 33

21 :2, 4, 19, 21 and 25

22 :9, 18, 22, 29 and 31

23 :5, 8, 10, 23 and 30

24 :5, 10, 16, 24 and 33

25 :2, 17, 21, 25 and 34

26 :0, 3, 26, 32 and 35

27 :6, 13, 27, 34 and 36

28 :7, 12, 28, 29 and 35

29 :7, 18, 22, 28 and 29

30 :8, 11, 23, 30 and 36

31 :9, 14, 20, 22 and 31

32 :0, 15, 19, 26 and 32

33 :1, 16, 20, 24 and 33

34 :6, 17, 25, 27 and 34

35 :3, 12, 26, 28 and 35

36 :11, 13, 27, 30 and 36

 1. Structuri de pariere personalizabile

Structurarea pariurilor este disponibilă numai în anumite jocuri de ruletă și este folosită pentru a personaliza o structură de pariuri pe masa de ruletă. Puteți aplica pariurile dumneavoastră pentru un singur joc sau în timpul jocului AutoPlay.

Puteți personaliza până la opt structuri diferite de pariuri și puteți adăuga una sau mai multe structuri de pariere pe masa de ruletă în timpul unui joc

Pentru a personaliza o structură de pariere:

 1. Faceți clic pe Editare. Este afișat ecranul Layout Bet.
 2. Selectați structurile de pariuri pe care doriți să le personalizați. Cum?
 • Faceți clic pe (1 – 8) pentru a selecta structura de pariere pe care doriți să o utilizați.
 • Faceți clic pe Următorul sau Precedentul pentru a găsi structura de pariere necesară.
 • Selectați structura de pariere necesară din lista succesivă Go to Bet Layout.
 1. Plasați pariurile în tabelul de structuri. Cum?

Pentru a plasa un pariu normal:

o   Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați

o   Faceți click pe o poziție în tabelul de pariere.

 • Pentru a plasa un pariu Neighbour:

 

o   Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați

o   Selectați numărul de pariuri Neighbour pe care doriți să le plasați, selectând din opțiunile Neighbours.

o   Faceți click pe numerele de pe roata de ruletă pe care vreți să plasați pariurile Neighbours. Pariurile sunt evidențiate pe roata ruletei.

o   Faceți click pe Add to Layout. Pariurile sunt adăugate la tabelul de structuri.

 • Pentru a plasa aceleași pariuri utilizate în mod curent în joc:

o Faceți clic pe Get Table Bets. Pozițiile curente de pariere sunt copiate din joc joc și adăugate la tabelul de structuri.

 • Pentru a reduce sau a elimina un pariu:

o Pentru a reduce sau a elimina un pariu, țineți apăsată tasta Shift de pe tastatura dumneavoastră și faceți click pe pariul pe care doriți să îl reduceți sau să îl eliminați. Suma cipurilor scade cu valoarea cipului curent selectat.

 • Pentru a elimina un pariu Neighbour:

o Faceți clic pe Remove from Layout. Selecția dumneavastră este eliminată din structura tabelului.

 1. Accesați secțiunea Istoric pariuri pentru a vizualiza acoperirea pe care pariul personalizat o are pe masa de ruletă.
 2. Selectați modul în care doriți să aplicați structura de pariuri. Opțiunile sunt:

Adăugați această structură de pariuri la pariurile deja existente pe masă

Adăugați structura dumneavoastră de pariere la pariurile curente de pe masă în jocul de ruletă.

 • Ștergeți jocurile de pe masă înainte de a plasa structura de pariere

Șterge toate pariurile curente de pe masă în jocul de ruletă înainte de a adăuga structura dumneavoastră de pariere.

 1. Faceți click pe Save Layout . Structura dumneavoastră de pariere personalizată a fost salvată.Puteți crea o altă structură de pariere sau faceți click pe butonul Back pentru a reveni la jocul de ruletă.

Pentru a adăuga o structură de pariere la masa de ruleta în timpul unui joc:

 1. Faceți click pe Choose Layout (1 – 8) pentru a selecta structura de pariere pe care doriți să o folosiți. Pariurile sunt plasate pe masa de ruletă.
 2. Instrucțiuni de joc

Obiectivul jocului este de a prezice numărul pe care se va opri bila. Puneți un pariu pronosticând numărul câștigător.

Notă: Următoarele exemple de comenzi /opțiuni pot fi diferite sau pot să nu fie disponibile în anumite jocuri de ruletă.

Pentru a juca:

 1. Faceți click pe crește (+) sau descrește (-) pentru a selecta mărimea cipului pe care doriți să pariați.

2.Plasați pariul.Cum?

Pentru a plasa un pariu normal:

o Faceți clic pe o poziție de pariere din structura de pe masă.

 • Pentru a plasa un pariu Neighbour:

o Setați jocul în Modul Expert făcând clic pe Expert.

o Plasați un pariu Straight Up pe masa de ruletă. Butonul Neighbour este activat.

o Faceți clic pe Neighbour. Pariurile sunt plasate automat pe numerele învecinate cu numărul selectat, pe masa de ruletă.

 • Pentru a mări un pariu:

o Faceți clic pe pariul pe care doriți să îl măriți. Suma cipurilor crește cu mărimea cipului selectată curent.

 • Pentru a reduce sau a elimina un pariu:

o Faceți clic dreapta pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați. Suma cipurilor scade cu mărimea cipului selectată curent.

3.Faceți click pe Spin.

 1. Bila este aruncată și se rotește în jurul roții oprindu-se pe una dintre căsuțele numerotate de pe roată.
 • Dacă aveți un număr cîștigător, suma câștigată este afișată în caseta Câștiguri. Dacă nu aveți un număr cîștigător, partida s-a terminat și puteți juca din nou.
 1. Opțiuni de joc

Aveți posibilitatea să modificați modul de joc și setările de sunet.

Notă: Unele dintre următoarele caracteristici /opțiuni pot să nu fie disponibile în toate jocurile de ruletă.

Opțiunile sunt:

Setările jocului

 • rotire rapidă

Crește viteza de rotire a roții de ruletă astfel încât rezultatele sunt afișate mai repede. Acest lucru nu influențează rezultatele rotirii.

 • Afișare tipuri pariu

Afișează poziția pariului și valoarea pariului atunci când plasați mouse-ul pe un pariu.

 • Afișare animație cu zoom

Afișează un zoom al roții de ruletă pe ecranul de joc, atunci când bila s-a oprit într-o casetă.

 • Păstrați pariurile pe masă după fiecare rotire

Păstrează pariurile din jocul anterior pe masă după fiecare rotire.

 • Numărul de Neighbours

Setează numărul de pariuri Neighbour de plasat pe masă.

 • Setări sunet

Afișează opțiunile de sunet.

AutoPlay

 • Această funcție vă permite să jucați automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

Pentru a schimba opțiunile de joc:

 1. Faceți clic pe Opțiuni.
 2. Alegeți setările necesare.
 3. Faceți clic pe OK.
 4. Statistici ale jocului

Notă: Unele dintre următoarele caracteristici /opțiuni pot să nu fie disponibile în toate jocurile de ruletă.

Statisticile jocului vă permit să vizualizați informații despre sesiunea curentă de joc.

Statisticile se aplică numai la sesiunea de joc curentă. Când ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

Puteți vedea numărul de rotiri jucate, procentajul de rotiri câștigate, și care au fost

combinațiile câștigătoare. Statisticile sunt:

Generale

 • secțiunea rezultatele rotirilor

Afișează numărul de rotiri jucate în timpul sesiunii curente de joc, durata sesiunii de joc și numărul mediu de rotiri pe oră.

 • Cele mai mari câștiguri

Afișează cele mai mari trei sume câștigate în timpul sesiunii de joc curente.

Pariuri Inside

Afișează un rezumat al tuturor pariurilor Inside plasate în timpul sesiunii curente de joc.

 • Rezultate

Listează pozițiile pariurilor Inside.

 • Număr

Afișează de ori fiecare poziție de pariere Inside a apărut în timpul sesiunii dumneavoastră de joc.

 • Procentaj

Afișează rezultatele listate în coloana Number ca procentaj.

Pariuri Outside

Afișează un rezumat al tuturor pariurilor Outside plasate în timpul sesiunii curente de joc.

 • Rezultate

Listează pozițiile de pariuri Outside.

 • Număr

Afișează de ori fiecare poziție de pariere Outside a apărut în timpul sesiunii dumneavoastră de joc.

 • Procentaj

Afișează rezultatele listate în coloana Number ca procentaj.

 

Pentru a vizualiza statisticile jocului:

 1. Faceți clic pe Statistică (%).
 2. Vizualizați statisticile jocului jucat curent.
 3. Faceți clic pe OK.
 4. Modul Expert

Notă: Modul Expert este disponibil numai în anumite jocuri de ruletă.

Cazinoul are două moduri de joc – Modul Regular și Modul Expert.

Modul Regular este modul normal de joc și nu are caracteristici avansate. Modul Expert are atât caracteristici avansate cât și caracteristici ale modului Regular.

Pentru a schimba modul de joc, faceți clic pe Expert sau Regular.

Funcțiile disponibile în Modul Expert sunt:

 • Structuri personalizabile de pariere

Structurile de pariere sunt folosite pentru a personaliza o structură de pariere pe masa de ruletă. Puteți juca pariurile într-un singur joc sau în timpul AutoPlay.

 • Pariuri Neighbour

Pariurile Neighbour constau din numărul pariat pe Straight Up și cele două numere de pe fiecare parte a numărului Straight Up pe roata ruletei. Deci, pariați pe un total de cinci numere.

 • AutoPlay

Această funcție vă permite să jucați în mod automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

 1. AutoPlay

AutoPlay vă permite să jucați în mod automat un număr selectat de jocuri consecutive fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul.

Vă puteți personaliza rotirile AutoPlay și setările de oprire. Opțiunile sunt:

Setarea rotirilor

 • Numărul de rotiri
 • Setează numărul rotiri al ruletei în timpul sesiunii AutoPlay.
 • Numărul de secunde între rotiri

Setează pauzele dintre rotirile AutoPlay.

Setări de oprire

 • Oprire după ce toate rotirile au fost efectuate

Sesiunea AutoPlay se oprește când numărul selectat de rotiri al roții ruletei este complet.

Oprire dacă un câștig a fost depășit sau egalat

Sesiunea AutoPlay curentă se oprește în cazul în care numărul de credite câștigate în orice rotire este mai mare sau egală cu suma selectată.

 • Oprire pe orice câștig

Sesiunea AutoPlay curentă se oprește în cazul în care câștigați la o rotire.

 • Oprire dacă creditele cresc cu

Oprește sesiunea în cazul în care numărul de credite crește cu suma selectată.

 • Oprire în cazul în care creditele scad cu

Oprește sesiunea în cazul în care numărul de credite scade cu suma selectată.

Lansați AutoPlay fără a arăta acest dialog

Lansați sesiunile viitoare, fără vizualizarea setărilor AutoPlay, utilizând setările salvate, sau setările standard.

Pentru a configura setările AutoPlay:

 1. Setați jocul în Modul Expert făcând clic pe Expert.
 2. Faceți clic pe AutoPlay.
 3. Selectați setările de AutoPlay.
 4. Faceți clic pe Start.

Notă:

 • Trebuie să plasați un pariu pe masă, înainte de a începe o sesiune AutoPlay .
 • Trebuie să selectați suma pariului înainte de a începe sesiunea AutoPlay, întrucât AutoPlay folosește pentru joc ultima valoare a pariului.
 • Opțiunile AutoPlay pot fi diferite între jocuri. Jocul poate să nu aibă toate aceste opțiuni.
 1. Termeni utilizați la ruletă pentru grupuri de pariuri

Note:Unele dintre aceste grupuri este posibil să nu fie disponibile ca opțiuni de joc în toate jocurile de ruletă.

Black Splits

Se plasează un total de 7 cipuri. Un cip este plasat pe linia dintre următoarele numere: 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 and 28/31.

Finales a Cheval

Un pariu “Finales a Cheval” plasează un cip pe linia dintre toate numerele terminate cu aceeași cifră. Un total de 3, 4 sau 5 cipuri sunt plasate în funcție de cifre. De exemplu, un pariu pe numerele 1 și 4 are ca rezultat plasarea unui cip pe fiecare dintre următoarele combinații : 1/4; 11/14; 21/24 and 31/34.

Finales enPlein

Un pariu”Finales enPlein” plasează un cip pe toate numerele terminate cu aceeași cifră. Un total de 3 sau 4 cipuri sunt plasate în funcție de cifră. De exemplu, un pariu pe cifra 3 are ca rezultat plasarea unui cip pe fiecare dintre numerele: 3,13,23 și 33.

Jeu 0 – Zero

Sunt plasate un total de 4 cipuri. Un cip este plasat direct pe 26 și un cip pe liniile dintre: 0/3, 12/15 și 32/35.

 

Jeu 7/9

Sunt plasate un total de 6 cipuri. Un cip este plasat direct pe 19 plus 27 și un cip pe liniile dintre: 7/8; 8/9; 17/18 și 28/29.

Orphelins a Cheval – Orph.

Sunt plasate un total de 5 cipuri. Un cip este plasat direct pe 1 plus câte un cip pe liniile dintre: 6/9, 14/17, 17/20 and 31/34.

OrphelinsenPlein

Sunt plasate un total de 8 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare dintre următoarele numere : 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 și 34.

Red Splits

Sunt plasate un total de 4 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere : 9/12, 16/19, 18/21 și 27/30.

Tiers du Cylindre – Serie 5/8

Sunt plasate un total de 6 cipuri. Un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere: 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 și 33/36.

Voisins du Zero – Serie 0/2/3

Sunt plasate un total de 9 cipuri. Două cipuri sunt plasate în zona 0,2,3 ; două în colțul 25/26/28/29 ; un cip este plasat pe fiecare linie dintre următoarele numere: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 și 32/35.

11.2.3 Termeni și Condiții pentru Blackjack

 1. Despre Blackjack Classic & European
 • Blackjack-ul Classic este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care sunt amestecate înainte de fiecare meci. Dimpotrivă, Blackjack-ul european se joacă cu două pachete standard de 52 cărți de joc, care sunt, de asemenea, amestecate înainte de fiecare joc.
 • Split-ul este disponibil pentru două cărți care au aceeași valoare nominală.
 • Double down este disponibil pentru primele două cărți numai în cazul în care acestea formează o mână hard cu o valoare de 9, 10 sau 11.
 • Double down nu este disponibil după split.
 • Este disponibilă asigurarea.
 • Abandonarea nu este disponibilă.
 • Dealer-ul rămâne mereu pentru 17.
 1. Efectuarea plăților

Toate figurile arată plata cotelor pentru fiecare combinație de mână.

Combinație Cote mână

 • Blackjack: 3: 2
 • Câștig Standard: 1: 1
 • Câștig asigurat: 2: 1
 1. Reguli de joc

3.1 Reguli generale

 • Dealer-ul primește o carte, cu fața în sus.
 • Blackjack este cea mai puternică mână și rămâne în mod automat.
 • Blackjack nu poate fi bătut, doar egalat.
 • Toate cărțile cu figuri au o valoare de 10.
 • Asul poate avea o valoare de 1 sau 11.
 • Dumneavoastră și dealerul puteți trage până la nouă cărți suplimentare pentru a face o mână de unsprezece cărți, cu condiția ca valoarea mâinii să nu depășească 21.
 • Dacă o mână nu depășește 21, după ce a primit unsprezece cărți , mâna rămâne automat.
 • Dealer-ul rămâne pentru 17.
 • Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

3.2 Reguli de pariere și Plată

 • Dacă dealer-ului i se împarte o mână care depășește valoarea de 21, și dumneavoastră vi se împarte o mână care are valoarea de 21 sau mai puțin, mâna dealer-ului este pierdută. În mod automat mâna dumneavoastră câștigă.
 • În cazul în care primele două cărți care v-au fost împărțite sunt un As și o carte cu o valoare de 10,

aveți Blackjack. Mâna dumneavoastră rămâne automat.

 • Blackjack plătește la cote de 3: 2 la pariul dumneavoastră inițial.
 • Dacă atât mâna dealer-ului cât și mâna dumneavoastră au Blackjack, mâinile sunt la egalitate ‘’push’’. Suma pariului inițial vă este returnată.
 • Dacă atât mâna dealerului cât și mâna dumneavostră au aceeași valoare, mâinile sunt la egalitate ‘’push’’. Suma pariului inițial vă este returnată.

3.3 Reguli de împărțire

 • Puteți împărți două cărți care au aceeași valoare nominală.
 • Pariul împărțit plasat pe mâna a doua este egal cu suma pariului inițial.
 • Dacă împărțiți o pereche de ași și ulterior trageți o carte cu o valoare de 10, acest lucru nu este

Blackjack, deși are o valoare de 21. Această regulă se aplică și în cazul în care împărțiți o

pereche de cărți cu o valoare de 10 fiecare și ulterior trageți un As.

 • Puteți împărți cărți doar o dată pe joc, egalând două mâini.

3.4 Reguli de Double Down

 • Pariul Double Down este egal cu suma pariului inițial.
 • Puteți face Double Down pe primele două cărți numai în cazul în care acestea sunt o mână ‘’hard’’ cu o valoare de 9, 10 sau 11.
 • Nu puteți face Double Down după o împărțire.
 • Când faceți Double Down, primiți o carte și mâna rămâne în mod automat.

3.5 Reguli de asigurare

 • Puteți beneficia de asigurare.
 • Pariul de asigurare este egal cu jumătate din suma pariului inițial.
 • Câștigurile sau pierderile pariului de asigurare sunt independente de pariul inițial.
 • Asigurarea acoperă doar mâna inițială. Ea nu acoperă o a doua mână pe o împărțire sau pe double down.
 • În cazul în care dealerul nu are blackjack, pariul asigurat este scos de pe masă. Costul pariului asigurat se deduce din soldul dumneavoastră și jocul continuă.
 • În cazul în care dealer-ul are blackjack, asigurarea plătește la cote de 2: 1.

 

 1. Tabelul de strategie personalizat

 

Tabelul Strategie este utilizat în timpul jocului AutoPlay și vă permite să definiți strategia de joc pe care doriți să o aplicați. Vă rugăm să luați în considerare și posibilitatea ca, în unele variante de Blackjack, această caracteristică să nu fie disponibilă.

Atunci când creați o strategie, posibilitățile mâinilor de joc sunt afișate în prima coloană a tabelului, iar posibilitățile cărților dealer-ului sunt afișate în partea de sus a tabelului. Opțiunile sunt:

 • Acțiune

Acest lucru se referă la acțiunea de joc, cum ar fi tragerea ‘’hit’’.

 • Condiție

Aceasta este condiția necesară înainte de a putea începe acțiunea de joc. De exemplu, dacă doriți să optați pentru strategia să trageți două cărți.

 • Diverse

Aceasta este alternativa pentru opțiunile de joc, în cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite sau în cazul în care acțiunea nu este permisă în conformitate cu regulile jocului. De exemplu, dacă optați pentru strategia de a împărți două cărți, dar trageți dacă acest lucru nu este permis.

 • Altele

Acestea sunt acțiunile suplimentare premise în conformitate cu regulile jocului. În acest mod se intervine asupra acțiunilor de bază și alternative. De exemplu, pentru a obține asigurarea în cazul în care prima carte a dealer-ului este un As.

Pentru a crea propria strategie:

 1. Setați jocul în Modul Expert făcând clic pe Expert.
 2. Faceți clic pe strategie.
 3. Faceți clic pe câmpul pe care doriți să îl modificați.
 4. Selectați o opțiune din meniu.
 5. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Pentru a aplica din nou strategia default și înlocuirea oricăror modificări pe care le-ați făcut:

 1. Setați jocul în Modul Expert făcând clic pe Expert.
 2. Faceți clic pe strategie.
 3. Faceți clic pe Default.
 4. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Pentru a reseta tabelul Strategie pe o strategie salvată anterior:

 1. Setați jocul în Modul Expert făcând clic pe Expert.
 2. Faceți clic pe strategie.
 3. Faceți clic pe Reset.
 4. Reguli de joc

Obiectivul jocului este de a bate mâna dealer-ului fie obținând o mână cu o valoare mai mare, fără a depăși 21, sau dacă mâna dealerului este pierdută.

Pentru a juca:

 1. Faceți clic pe un jeton din zona Selectare Chip pentru a selecta valoarea jetonului pe care doriți să-l pariați. Puteți vizualiza mai multe valori de jetoane, făcând clic pe săgeți.
 2. Plasați pariul. Cum?
 • Faceți clic pe cercul de pariere pentru a selecta numărul de jetoane pe care doriți să le pariați.
 • Pentru a mări pariul, faceți clic pe pariul pe care doriți să îl măriți. Numărul de jetoane este mărit cu valoarea jetoanelor selectate curent.
 • Pentru a reduce sau pentru a elimina un pariu, faceți clic dreapta pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați.
 • Numărul de jetoane este micșorat cu valoarea jetoanelor selectate curent.
 • Pentru a reduce sau pentru a elimina un pariu, țineți apăsată tasta Shift de pe tastatură și faceți click pe pariul pe care doriți să-l reduceți sau să-l eliminați Numărul de jetoane este micșorat cu valoarea jetoanelor selectate curent.
 • Alte opțiuni de pariere:

o Rebet

Pentru a paria același număr de jetoane ca la jocul anterior, faceți clic pe Rebet. Jetoanele sunt plasate pe masă.

O Clear Bet (șterge pariurile)

Pentru a șterge toate pariurile de pe masă, faceți clic pe Clear Bet. Pariurile sunt șterse de pe masă.

 1. Faceți clic pe Deal (împărțire). Mai mult
 • O mână de două cărți vă este împărțită. Dealer-ul primește o carte, cu fața în sus.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = Enter

 1. În funcție de cărțile care care v-au fost împărțite și de regulile de joc, aveți posibilitatea să:

Hit (trage)

Cand aveți o mâna sub valoarea de 21 și doriți încă o carte, faceți clic pe Hit(trage) pentru a primi o carte. Dealer-ul vă va împărți o altă carte din pachetul de cărți de joc.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = H

Stand (oprire)

Atunci când considerați că aveți o mână care poate bate dealer-ul, faceți clic pe Stand(oprire) pentru a termina jocul mâinii curente. Nu veți mai primi nici o carte.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = S

Split (separare)

Atunci când vi s-au împărțit două cărți cu aceeași valoare nominală, faceți clic pe Split(separare) pentru a împărțiți mâna curentă în două mâini separate și plasați un pariu egal cu pariul inițial pe mâna a doua. O nouă carte este împărțită fiecărei mâini.

Puteți împărți doar o dată pe joc, egalând două mâini.

Orice mâini separate sunt completate înainte ca dealer-ul să joace mâna lui.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = P

Double Down (dublare pariu)

Atunci când considerați că aveți o mână care poate bate mâna dealerului cu următoarea carte trasă, faceți clic pe Double pentru a plasa o sumă suplimentară egală cu pariul dumneavoastră inițial de pe masă. Vi se împarte o singură carte și pariul dumneavoastră rămâne în mod automat.

Puteți folosi opțiunea Double pe primele două cărți numai în cazul în care acestea sunt o mână hard cu o valoare de 9, 10 sau 11.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = D

Solicitați Asigurare

Când cartea cu fața în sus a dealer-ului este un As, faceți clic pe Da pentru a plasa un pariu de asigurare egal cu jumătate din pariu inițial de pe masă.

Vă asigurați împotriva posibilității ca dealer-ului să obțină Blackjack.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = Y

Nu solicitați Asigurare

Când cartea cu fața în sus a dealer-ului este un As și vi se oferă asigurare, faceți clic pe Nu ca să nu primiți asigurare.

Tasta de comandă rapidă (disponibilă numai în anumite jocuri de blackjack) = N

 1. Dealer-ul își joacă mâna .
 2. Mâna dumneavoastră și mâna dealer-ului sunt comparate.
 • Dacă mâna jucătorului are aceeași valoare cu cea a dealer-ului, ‘’push’’, mâna este rezolvată în conformitate cu regulile jocului.
 • Dacă mâna dumneavoastră bate dealer-ul, vă sunt plătite câștigurile.
 • Dacă mâna dumneavoastră nu bate dealer-ul, jocul este terminat și puteți juca din nou.
 1. Opțiuni de joc

Aveți posibilitatea să modificați modul de joc și setările de sunet. Opțiunile sunt:

 • Setări de viteză

Afișează opțiunile legate de viteza jocului. Puteți seta jocul astfel incât să jucați Slow(încet), Medium(mediu), Fast(rapid) sau Fastest(cel mai rapid).

 • Setări sunet

Afișează opțiunile de sunet.

 • Setările jocului

Afișează opțiunile de joc:

 • Auto Rebet

Această opțiune plasează în mod automat același număr de jetoane pariat în jocul anterior, pe masă, atunci când începe un nou joc.

 • Quick Deal

 

Această opțiune mărește viteza de joc.

 •         Nu șterge mâinile pierdute

Această opțiune menține mâinile pierdute pe masă.

 

 • Auto Play

Această funcție vă permite să jucați în mod automat un număr selectat de jocuri consecutive, fără a fi nevoie să interacționați cu software-ul. Rețineți că această caracteristică poate să nu fie disponibilă în toate jocurile de Blackjack.

Pentru a schimba opțiunile de joc:

 1. Faceți clic pe Opțiuni.
 2. Alegeți setările necesare.
 3. Faceți clic pe OK.
 4. Statistici de joc

Statisticile jocului vă permit să vizualizați informații despre sesiunea curentă de joc.

Statisticile se aplică numai la sesiunea de joc curentă. Când ieșiți din joc, statisticile sunt resetate la zero.

Puteți vizualiza numărul de mâini jucate, procentajul de combinații de mâini câștigătoare și

care au fost combinațiile câștigătoare. Statisticile sunt:

 • Generale

 

 • Rezultate privind mâinile

Afișează numărul de mâini jucate în timpul sesiunii de joc curente.

 • Cele mai mari Victorii

Afișează cele mai mari trei sume câștigate în timpul sesiunii de joc curente.

 • Dealer

Afișează un tabel cuprinzând mâinile finale ale dealer-ului comparativ cu cartea inițială a dealer-ului. Mâinile finale ale dealer-ului sunt afișate în partea de sus a tabelului, iar cartea inițială a dealer-ului este afișată în coloana Cartea Inițială. Rezultatele sunt afișate ca procente.

 • Pornirea

Afișează un tabel cuprinzând cartea inițială a dealer-ului, comparativ cu mâna de început a jucătorului. Cărțile inițiale ale dealer-ului sunt afișate în partea de sus a tabelului, iar mâna inițială a jucătorului este afișată în coloana Jucător. Rezultatele sunt afișate ca procente.

 • Final

Afișează un tabel cuprinzând mâna finală a dealer-ului, comparativ cu mâna finală a jucatorului. Mâinile finale ale dealer-ului sunt afișate în partea de sus a tabelului, iar mâna finală a jucătorului este afișată în coloana Jucător. Rezultatele sunt afișate ca procente.

Pentru a vizualiza statisticile jocului:

 1. Faceți clic pe Statistică (%).
 2. Vizualizați statisticile jocului curent.
 3. Faceți clic pe OK.

Notă:

Această funcție poate să nu fie disponibilă în jocul pe care îl jucați curent.

 

11.2.4 Termeni și condiții pentru Baccarat

 1. Regulile jocului Baccarat
 • Baccarat este un joc între jucător și cazinou.
 • Scopul jocului este de a anticipa care mână va fi cea mai mare. De asemenea, puteți prezice o egalitate.
 • Jocul este jucat cu 8 pachete de câte 52 de cărți (excepțând jokerii), amestecate înainte de fiecare rundă.
 • Semnul MIN / MAX indică miza minimă și maximă care poate fi plasată în orice zonă de pariere.
 • Câștigurile sunt realizate conform tabelului de plăți în joc. Pentru mai multe informații consultați Programul de plată.
 • Pentru a vizualiza tabelul de plăți, mutați cursorul peste semnul MIN / MAX.
 • Unele caracteristici pot să nu fie disponibile pentru modul JOACĂ PENTRU DISTRACȚIE.
 1. Cum se joacă mâna
 • Plasați un singur pariu sau o combinație de pariuri, în oricare dintre zonele de pariuri (TIE, BANKER, sau PLAYER), și începeți jocul.
 • Jucătorului și Banker-ului le sunt împărțite două sau trei cărți. Trei cărți sunt împărțite pe baza regulilor referitoare la trei cărți. Pentru mai multe informații consultați Reguli privind trei cărți.
 • Jocul compară valorile mâinilor jucătorului și Banker-ului. Pentru mai multe informații consultați secțiunea Scor.
 • Mâna cu o valoare apropiată de 9 câștigă. Mâinile de valoare egală sunt la egalitate și nici o mână nu câștigă.
 • Pariurile sunt plătite în funcție de programul de plată.

3.Reguli pentru trei cărți

 • Dacă Jucătorul sau Banker-ul are 8 sau 9, acest lucru este cunoscut sub numele de “natural”, și ambele mâini rămân. Această regulă se suprascrie tuturor celorlalte reguli.
 • Dacă nici jucătorul și nici Banker-ul nu au 8 sau 9 jocul continuă după cum urmează:

Reguli ale jucătorului

o Dacă jucătorul are 0-5,o a treia carte este împărțită. În cazul în care jucătorul are 6 sau 7 mâna rămâne.

 

Reguli ale Banker-ului

o Dacă Jucătorul rămâne, Banke-rul trage o a treia carte, dacă mâna are 0-5.

o Dacă jucătorul trage o a treia carte, valoarea cărții extrase de către jucător și valoarea mâinii Banker-ului determină dacă Banker-ul primeste o a treia carte.

 

Scorul Banker-ului A 3a carte a jucatorului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7
6
5
4
3
2
1
0

 

rămâne Banker-ul primește a 3a carte

 

 1. Determinarea scorului
 • Valoarea mâinilor este determinată prin însumarea valorilor cărților din mână.
 • Cardurile cu numerele de la 2-9 contează ca valoare nominală, așii contează ca 1, și regii, reginele, valeții și numărul 10 contează ca fiind 0.
 • Dacă valoarea este de 10 sau mai mult, se scade 10 . Valoarea rămasă este valoarea mâinii (de exemplu, 13 devine 3).
 1. Program de plată
 • În cazul în care câștigă jucătorul, pariurile jucătorilor sunt plătite 2 pentru 1 (sumă pară).
 • Dacă Banker-ul câștigă, pariurile Banker-ului sunt plătite 2 pentru 1 (sumă pară), mai puțin un comision de 5%. Câștigul va fi rotunjit în jos, dacă este necesar.
 • Dacă există o egalitate, pariurile egalitate sunt plătite 9 pentru 1, în timp ce pariurile jucătorilor sau Banker-ului sunt returnate (push).
 1. Ajutor pentru joc
 • Pentru a efectua un pariu, selectați un cip și faceți clic pe una dintre secțiunile de pariere: TIE, BANKER sau PLAYER.
 • Dacă există săgeți la stânga și la dreapta cip-urilor, faceți clic pe acestea pentru a vedea valorile suplimentare ale cip-urilor.
 • Fiecare clic într-o zonă de pariere adaugă pariului un cip din valoarea selectată.
 • Pentru a porni o mână, faceți clic pe DEAL.
 • Pentru a elimina un pariu, selectați cipul de ștergere și apoi faceți clic în zona de pariere.
 • Pentru a plasa același pariu ca și runda anterioară, faceți clic pe Rebet.
 • Pentru a plasa un pariu, faceți clic pe Pariu Nou.
 • Pentru a minimiza istoricul Baccarat, mutați cursorul peste istoricul Baccarat și apoi faceți clic pe butonul de închidere [X].
 • Pentru a afișa istoricul Baccarat, faceți clic pe Setări de joc, și apoi selectați caseta istoric Baccarat.
 1. Opțiuni de Setare joc
 • Pentru a accesa setările de joc, faceți clic pe pictograma cheie din panoul de joc.
 • Audio. Activează sau dezactivează toate sunetele.
 • Efecte sonore. Activează sau dezactivează efectele sonore redate la evenimente.
 • Muzica de fundal. Activează sau dezactivează coloana sonoră de fundal.
 • Istoric Baccarat. Afișează sau ascunde istoricul Baccarat.
 • Viteză. Mărește sau micșorează viteza de joc.
 • Istoric joc. Apasăți pentru a vizualiza istoricul celor mai recente jocuri.

Notă: Unele cazinouri pot funcționa fără să ofere toate setările de joc listate.

11.2.5 Termeni și Condiții pentru Video Poker

 1. Despre Video Poker

Obiectivul jocului este de a finaliza fiecare mână jucată cu cea mai puternică mână de poker posibilă. După ce plasați pariul, primiți inițial cinci cărți. Faceți clic pe cărțile pe care doriți să le păstrați. Cărțile care nu sunt păstrate, vor fi decartate și înlocuite cu cărți noi când apăsați DEAL. Nivelul mâinii finale de cinci determină plata dumneavoastră conform tabelului de plăți. Aveți posibilitatea să încercați să vă multiplicați premiul jucând jocuri în tura de bonus.Plata fiecărei mâini jucate depinde de clasamentul mâinilor.

 1. Mâini de poker

Mâinile câștigătoare sunt plătite în funcție de poziția în clasamentul mâinilor. Redăm mai jos clasamentul mâinilor de la cea mai puternică la cea mai slabă:

 • Royal Flush (Chintă Royală) – aceasta este o combinatie de un As, Rege, Damă, Valet și Zece, de aceeași culoare.
 • Four of a Kind (Aces ) Careu de Ași- Aceasta este o combinație de patru Ași.
 • -Straight Flush (Chintă de culoare)- Aceasta este o combinație de cinci cărți de aceeași culoare, în ordine. De exemplu: 3,4,5,6,7.
 • Four of a Kind (Careu)- este o combinație de patru cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu: 8,8,8,8,3.
 • Full House – aceasta este o combinație de trei cărți cu aceeași valoare nominală și două cărți de o altă valoare nominală. De exemplu: Q, Q, Q, 3,3.
 • Flush – într-o mână de cinci cărți, aceasta este o combinație de cinci cărți cu aceeași figură. De exemplu, cinci ași.
 • Straight ( Chintă) – într-o mână de cinci cărți, aceasta este o combinație de cinci cărți de orice culoare, în ordine.
 • Three of a Kind (Trei de un fel) – este o combinație de trei cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu, Q, Q, Q, 10,7.
 • Two Pairs (Două perechi) – în jocurile de cărți, aceasta este o combinație de două cărți de aceeași valoare nominală. De exemplu, într-o mână de cinci cărți este o combinație de două perechi: 10,10,2,2, K.
 • Jacks or Better (Valeți sau mai bun) – aceasta este o combinație de o pereche de cărți fie Valeți, Dame, Regi sau Ași. De exemplu: 10,2, J, J, 4.
 1. Acțiuni
 • Crește Valoare nominală – Dați clic pe + pentru a crește valoarea nominală a fiecărei monede.
 • Scade Valoare nominală – Faceți clic pe – pentru a micșora valoarea nominală a fiecărei monede.
 • Deal – Plasează cărțile corespunzător.
 • Hold – Faceți clic pe fiecare carte pe care doriți să o păstrați.
 • Bet Max – Pariuri maxime.
 • Gamble – Începe jocul rundei bonus, după o mână câștigătoare.
 • Collect – premiul vă este creditat și runda de joc se termină.
 • Mâini – Schimbă numărul de mâini de joc.

Notă: Anumite acțiuni este posibil să nu fie disponibile în toate jocurile video poker.

 

 1. Variante Video Poker
 • Aces & Eights- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare partidă. Jocul urmează regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru cărți de același fel (Ași sau Opt); 2) Patru cărți de același fel (șapte); 3) Patru cărți de același fel (Altele).
 • Aces & Faces– jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare . Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași; 2) Patru Valeți, Dame sau Regi.
 • All Aces Poker – jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. . Dispune de funcția de dublare. Acordă plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași; 2) Patru cărți de același fel (doi, trei sau patru); 3) Patru cărți de același fel (Altele).
 • All American Poker – jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare.
 • Bonus Poker- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Careu (Ași); 2) Careu (doi, trei sau patru); 3) Careu (cinci până la regi).
 • Poker Bonus Deluxe- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăti mari pentru combinația Careu.
 • Bonus Deuces Wild- jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild . Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Dame și un As; 2) Careu (Dame); 3) Cinci de un fel (Ași); 4) Cinci de un fel (Trei, Patru sau Cinci).
 • Deuces & Joker – jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.
 • Deuces Wild –jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild . Dispune de funcția de dublare.
 • Double Bonus– jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Careu (Ași); 2) Careu (doi, trei sau patru); 3) Careu (cinci până la Rege).
 • Double Double Bonus – jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinațiile: 1) Patru Ași cu oricare din următoarele doi, trei sau patru; 2) Patru de doi, Trei sau patru cu oricare dintre următoarele As, doi, trei sau patru; 3) Careu (Ași); 4) Careu (doi, trei sau patru); 5) Careu (cinci până la Regi).
 • Double Joker jocul este jucat cu un singur pachet standard de 54 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.
 • Jacks or Better –jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare. Are plăți mari pentru combinația Natural Royal Flush (As, Rege, Damă, Valet și Zece, cărți de aceeași culoare).
 • Joker Poker – jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are cărți wild. Dispune de funcția de dublare.
 • Louisiana Double– jocul este jucat cu un singur pachet standard de 53 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Are o carte dublă. Dispune de funcția de dublare
 • Tens or Better jocul este jucat cu un singur pachet standard de 52 cărți de joc, care este amestecat înainte de fiecare meci. Respectă regulile standard de video poker. Nu are nici o carte wild. Dispune de funcția de dublare.
 1. Caracteristici
 • Double card- dublează câștigul atunci când este afișat cu o combinație câștigătoare.
 • Double feature(funcția de dublare) obiectivul caracteristicii Double feature este de a trage o carte de valoare mai mare decât cartea dealerului care pierde mâna, sau până când ajunge la limita de dublare a casinoului.
 • Wild card – aceasta este o carte care substituie alte cărți și are orice valoare nominală sau culoare pe care o alegeți, pentru a finaliza o mână.
 • Beat the Dealer cartea dealerului este împărțită cu fața în sus. Selectați una dintre cele patru cărți cu fața în jos, făcând clic pe ea. În cazul în care cartea dumneavoastră este mai mare decât a dealer-ului, se va dubla premiul. În cazul în care cartea este mai mică decât a dealer-ului, ați pierdut premiul. În cazul în care cărțile sunt de același rang, premiul rămâne același.
 • High or Low Obiectivul dumneavoastră este de a ghici corect dacă cartea cu fața în jos este mai mare sau mai mică decât 8, făcând clic pe butonul corespunzător. (O carte cu o valoare de 9-As este mai mare, o carte cu o valoare de 2-7 este mai mică.) În cazul în care cartea cu fața în jos este 8, jocul este la egalitate –push- și premiul dumneavoastră rămâne același.
 • Red or Black Obiectivul dumneavoastră este de a ghici corect culoarea sau figura cărții cu fața în jos. Selectați culoarea sau figura făcând clic pe butonul corespunzător. Dacă ați ghicit corect culoarea, vă dublați premiul. Dacă ați ghicit corect figura, premiul se multiplică de patru ori.

Notă: Unele caracteristici nu sunt disponibile în toate jocurile video de poker.

 

 1. Tabelul de plăți
 • Tabelul de plăți pentru versiunea jocului cu o singură mână se afișează pe ecran.
 • Pentru a vizualiza tabelul de plăți aparținând altor versiuni ale jocului, faceți clic pe “Paytable”.

11.2.6 Termeni și Condiții pentru Jocuri de Noroc

Crown and Anchor

Reguli de joc

 • Reguli generale:
 1. Trei zaruri sunt rulate pe joc
 2. Puneți un pariu pe un simbol care credeți că se va potrivi cu un simbol pe zaruri.
 3. Simbolurile sunt Heart ,Club, Diamond, Spade, Crown și Anchor.
 4. Puteți paria pe mai mult de un simbol pe joc.
 5. Numărul de Daubers plasate pe poziția câștigătoare depinde de numărul de simboluri care se potrivesc.
 6. Toate plățile sunt în credite.
 7. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.
 • Reguli de Pariere și Plată
 1. Câștigurile sunt plătite în funcție de rezultatele poziției zarului cu fața în sus, la sfârșitul jocului.
 2. Sunteți plătit pentru mai multe combinații pe grila de pariuri.
 3. Toate plățile sunt în credite.
 4. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă

Trei zaruri sunt rulate pe joc. Puneți un pariu pe un simbol care credeți că se va potrivi cu un simbol de pe zaruri.

Simbolurile sunt Heart, Club, Diamond, Spade, Crown și Anchor.

Pentru a juca:

 1. Faceți clic pe un cip din zona Chip Selection pentru a selecta dimensiunea cipului (jetonului) pe care doriți să pariați. Puteți vizualiza mai multe dimensiuni de cip, făcând clic pe săgeți.
 2. Plasați pariul făcând clic pe o poziție de pariere de pe structura mesei.
 3. Faceți clic pe Play. Cele trei zaruri sunt aruncate.
 4. Trei Daubers sunt plasate pe pozițiile câștigătoare pe masă.
 5. Dacă aveți un joc câștigător, victoria este evidențiată în zona de joc. Vi se plătește suma câștigului așa cum este afișată în caseta Win.
 6. Dacă nu aveți un joc câștigător, partida s-a terminat și puteți juca din nou.

Beer Fest

Reguli de joc

 • Reguli generale:
 1. Puteți paria doar pe o singură carte la un moment dat.
 2. Puteți opta pentru a juca jocurile în orice ordine.
 3. Trebuie să jucați toate jocurile înainte de a putea solicita o nouă carte.
 4. Puteți câștiga o valoare de multiplicare de până la 5 000x în fiecare joc.
 5. Alegeți obiecte pentru a revela sume aleatoare de câștiguri bonus.
 6. Sumele aleatoare de câștiguri bonus afișate în joc sunt deja multiplicate cu suma totală a pariului plasat. Este afișată numai suma de bonus câștigată.
 7. Câștigați totalul sumelor de câștig bonus revelate.
 8. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.
 • Reguli de pariere și plată:
 1. Plățile pentru fiecare joc sunt independente una față de cealaltă. Câștigurile se acumulează în caseta de câștig pentru fiecare joc.
 2. Câștigați totalul sumelor de câștig bonus revelate.
 3. Câștigurile sunt colectate automat la finalul jocurilor.
 4. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu valoarea totală a pariului.
 5. Toate plățile sunt în credite.
 6. Numărul total de credite câștigate depinde de suma de pariere selectată, înmulțită cu valoarea de multiplicare câștigată.
 7. Defectiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă

Trebuie să jucați toate jocurile înainte de a putea solicita o nouă carte.

Doar o singură combinație câștigătoare este plătită pe o carte. Dacă există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe o carte, sunteți plătit doar la valoarea celei mai mari combinații.

Pentru a juca:

 1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului reprezintă numărul de credite pariate.
 2. Faceți clic pe New Card. Este afișat un card nou cu trei jocuri.
 3. Alegeți un joc pentru a juca. Pentru fiecare joc câștigurile sunt independente unul față de celălalt.
 4. Ați finalizat cu succes un joc. Vi se plătește câștigul. Puteți juca jocul următor.
 5. Nu finalizați cu succes un joc. Puteți juca jocul următor.
 6. Orice câștiguri sunt adăugate la caseta Win.

Bunny Boiler / Bunny Boiler Gold

Reguli de joc

 • Reguli generale:
  1. Puteți paria doar pe un singur card la un moment dat.
  2. Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a câștiga valori de multiplicare pentru Bunny Boiler și credite pentru Bunny Boiler Gold.
 1. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.
 • Reguli de pariere și plată:
  1. Câștigurile plătite depind devaloarea ultimuluipremiu câștigat.
  2. Numai o singură combinație câștigătoare este plătit pe un card.
  3. În cazul în care există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe un card, vi se plătește valoarea celei mai mari combinații.
  4. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu valoarea totală a pariului.
  5. Toate plățile sunt în credite.
  6. (Numai pentru Bunny Boiler) Numărul total de credite câștigate depinde de suma pariului selectat, înmulțit cu valoarea de multiplicare câștigată.
  7. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă
Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a câștiga credite. Sunt afișate următoarele simboluri:
• Continuă
Aterizați pe un simbol Carrot. Puteți rula din nou.
Notă: Puteți rula zarurile din nou, dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rulări.
• Death
Aterizați pe un simbol Death. Puteți:
o supraviețui
Puteți rula din nou.
o Nu supraviețuiți
Jocul s-a terminat și puteți să jucați din nou. Câștigați ultimul premiu înregistrat pe tabla de joc.
• Premiul
Aterizați pe sau treceți peste un simbol premiu. Câștigați premiul din tabel.
Notă: Ultimul premiu obținut înlocuiește orice premiu anterior câștigat în timpul jocului.
• Jackpot (numai pentru Bunny Boiler Gold)
Aterizați pe un simbol Golden Carrot. Funcția Jackpot este activată și roata de Jackpot se rotește pentru obținerea premiului.
Notă: Puteți rula zarurile din nou numai dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rotiri.
• Jump (numai pentru Bunny Boiler Gold)
Aterizați pe un simbol Jump. Săriți la următorul spațiu de aceeași culoare.
Notă: Puteți rula zarurile din nou numai dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rotiri.
Doar o singură combinație câștigătoare este plătită pe un card. Dacă există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe un card, vi se plătește doar valoarea celei mai mari combinații.
Pentru a juca:
1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului este numărul de credite pariate.
2. Faceți clic pe New Card. Este afișat un nou card.
3. Efectuați clic pe Roll Dice. Puteți arunca zarurile de maxim șase ori.
4. Câștigurile sunt calculate după ce finalizați șase rotiri ale zarurilor sau dacă jocul încetează pe un simbol Death.
Sfat: Faceți clic pe Turbo pentru a accelera jocul.

Crypt Crusade / Crypt Crusade Gold / Space Evader / Space Evader Gold / Six Shooter Looter Gold

Reguli de joc

 • Reguli generale:
  1. Puteți paria doar pe un singur card la un moment dat.
  2. Deplasați-vă de-a lungul tablei de joc pentru a câștiga valori de multiplicare (Crypt Crusade / Space Evader) sau credite (Crypt Crusade Gold/ Space Evader Gold).
  3. Puteți câștiga o valoare de multiplicare de până la 25 000x (Crypt Crusade / Space Evader) sau până la 2 000 credite (Crypt Crusade Gold / Space Evader Gold).
  4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.
 • Reguli de pariuri și plată:
  1. Câștigurile plătite depind de valoarea ultimului premiu câștigat.
  2. Numai o singură combinație câștigătoare este plătit pe un card.
  3. În cazul în care există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe un card, vi se plătește numai valoarea celei mai mari combinații.
  4. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigate cu valoarea totală a pariului (numai versiunile Gold).
  5. Toate plățile sunt în credite.
  6. Numărul total de credite câștigate depinde de suma pariului selectat, înmulțită cu valoarea de multiplicare câștigată (numai versiunile Gold).
  7. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă:
Sunt afișate următoarele simboluri:
• Death
Aterizați pe un simbol Death. Partida s-a terminat și puteți juca din nou (Crypt Crusade / Crypt Crusade Gold) sau supraviețuiți/ nu supraviețuiți (Space Evader & Space Evader Gold). Câștigați ultimul premiu înregistrat în tabel.
• Premiul
Aterizați pe sau treceți peste un simbol premiu. Câștigați premiul din tabel.
Notă: Ultimul premiu înregistrat înlocuiește orice premiu câștigat anterior în timpul jocului.
• Continuă
Aterizați pe un simbol Continue. Puteți roti din nou.
Notă: Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rotiri.
• Jackpot (Numai versiunea Gold)
Aterizați pe un simbol Golden Compass / Golden Crystal. Caracteristica Jackpot este activată și roata de Jackpot începe să se rotească pentru a vă aduce premiul.
Notă: Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rotiri.

 • Jump (Numai versiunea Gold)

Aterizați pe un simbol Jump. Săriți la următorul spațiu de aceeași culoare.
Notă: Puteți roti din nou doar dacă nu ați ajuns încă la numărul maxim de rotiri.
Doar o singură combinație câștigătoare este plătit pe un card. Dacă există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe un card, vă este plătită numai valoarea celei mai mari combinații.
Pentru a juca:
• Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați. Valoarea totală a pariului este numărul de credite pariate.
• Faceți clic pe Joc nou. Este afișat o nou card.
• Faceți clic pe Spin sau Roll. Numărul maxim de rotiri posibile este 8.

 • Câștigurile sunt calculate după ce finalizați cele opt rotiri sau ați aterizat pe un simbol Death.
  Sfat: Faceți clic pe Turbo pentru a accelera jocul.

Premier Racing / Premier Trotting

Reguli de joc

 • Reguli generale:
  1. Puteți paria pe mai mult de un cal pe cursă, până la valoarea maximă a pariului.
  2. Rezultatul fiecărei curse este generat aleator și independent de rezultatele anterioare.
  3. Toate plățile sunt în credite.
  4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.
 • Reguli de pariere și plată:
  1. Plățile depind de tipul de pariu și de cote.
  2. Cotele sunt alocate în mod aleatoriu pe cal.
  3. Toate plățile sunt în credite.
  4. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

 

Tipuri de pariuri
Puteți paria pe mai mult de un cal pe cursă, până la valoarea maximă a pariului.
Cotele de plată depind de tipul de pariu și de cote.
Puteți plasa următoarele pariuri:
pariu standard:
o pariu Win
Un pariu plasat pe un cal pronosticând că va termina pe prima poziție într-o cursă.
o pariu Place
Un pariu plasat pe un cal pronosticând că va termina pe primul, al doilea sau al treilea loc într-o cursă.
Puteți plasa atât un pariu Win cât și un pariu Place pe același cal.

 • Pariu Forecast (doar Premier Trotting):
  o Pariați pe doi cai pronosticând că vor termina cursa pe primul și al doilea loc, într-o anumită ordine.
  o Dacă pariați pe calul A că va termina primul și pe calul B că va termina al doilea, calul A trebuie să termine primul și calul B trebuie să termine al doilea pentru ca dumneavoastră să câștigați pariul.
  o Faceți clic pe Expert pentru a plasa un pariu Forecast Bet

.
• Pariu Dual Forecast (doar Premier Trotting):
o Pariați pe doi cai pronosticând că vor termina cursa, fie pe primul fie pe al doilea loc.
o Dacă pariați pe caii A și B pronosticând că vor termina în primele două poziții, ambii cai trebuie să termine cursa, fie pe primul fie pe al doilea loc pentru ca dumneavoastră să câștigați pariul.

o Faceți clic pe Expert pentru a plasa un pariu Dual Forecast.

Cum se joacă
Pariați pe caii care vor câștiga sau vor obține un loc în cursă.

Pentru a juca:
1. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta suma pe care doriți să o pariați.
2. Plasați un pariu pe cal. Puteți plasa atât un pariu Win cât și un pariu Place pe același cal.
3. Faceți clic pe Start. Începe cursa.
4. În cazul în care calul dvs. câștigă cursa sau obține locul pronosticat, sunteți plătit în funcție de suma pariului și cotele pe cal.
5. Faceți clic pe New Race pentru a juca din nou.
Notă: Faceți clic pe Replay Race pentru a vizualiza o reluare a cursei.

 

Germinator

Reguli de joc
• Reguli generale:
1. Puteți paria doar o singură monedă pe o linie de plată.
2. Toate liniile de plată sunt activate în mod permanent pentru fiecare rotire, astfel încât nu puteți selecta sau deselecta linii de plată.
3. Potriviți trei sau mai multe simboluri consecutive, pe orice linie de plată orizontală sau verticală.
4. Câștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație câștigătoare.
5. Combinațiile câștigătoare de simboluri nu este nevoie să fie afișate pe prima poziție pe linia de câștig pentru a câștiga.
6. După ce sunteți plătit, simbolurile germs (microbi) din combinația câștigătoare sunt eliminate.
7. Simbolurile de deasupra simbolurilor germs eliminate își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
8. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

 • Reguli de joc Medi Bonus :
  1. Trei sau mai multe simboluri Capsule afișate oriunde pe grilă, activează jocul MediBonus.
  2. Câștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație câștigătoare.
  3. Alegeți o tulpină de germs pentru a elimina toate simbolurile de germs ale tulpinii de pe grilă.
  4. Simbolurile de deasupra simbolurilor germs eliminate își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
  5. Nu există plăți pentru primul set de simboluri germs eliminate la începutul jocului.
  6. Toate pariurile jucate în jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
  7. În cazul în care trei sau mai multe simboluri Capsule sunt afișate oriunde pe grilă la sfârșitul jocului bonus, jocul bonus Medi este reactivat.
  8. Nu există plăți pentru simbolurile Capsule.
  9. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu pariul pe linie.
  10. Câștigați totalul tuturor victorii afișate.
  11. Câștigurile sunt colectate automat la sfârșitul jocului bonus.
 • Reguli de pariuri și plată:
  1. Câștigurile plătite sunt dependente de combinațiile de simboluri afișate după ce liniile orizontale își opresc rotirea.
  2. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu pariul pe linia de plată.
  3. Câștigați totalul tuturor victorii afișate.
  4. Toate plățile sunt în credite.
  5. Toate cifrele de plată indică valoarea de multiplicare câștigată pentru fiecare combinație posibilă.
  6. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Joc Medi Bonus

Trei sau mai multe simboluri Capsule afișate oriunde pe grilă, activează jocul bonus Medi.
În acest joc:
• Câștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație câștigătoare.
• Alegeți o tulpină germ pentru a elimina toate simbolurile germ ale tulpinii de pe grilă.
• Simbolurile de deasupra simbolurilor germ eliminate își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de mai jos.
• Nu există plăți pentru primul set de simboluri germ eliminate la începutul jocului.
• Toate pariurile jucate în jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
• Dacă trei sau mai multe simboluri Capsule sunt afișate oriunde pe grilă, la sfârșitul jocului bonus, jocul bonus Medi este reactivat.
• Nu există plăți pentru simbolurile Capsule.
• Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigate cu pariul pe linia de plată.
• Câștigați totalul victoriilor afișate.

Pentru a juca jocul bonus:
1. Faceți clic pe un germ. Toate simbolurile germ ale acestei tulpini sunt eliminate de pe grilă.
2. Un ecran de confirmare este afișat cu suma totală de bonus câștigată. Se revine automat la jocul slot normal.

Cum se joacă
Obiectivul jocului este de a roti rolele(tamburii) astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe linia de plată. Plata depinde de combinația câștigătoare formată.
Pentru a juca:
1. Plasați un pariu.
2. Faceți clic pe Play.
3. Dacă aveți o combinație câștigătoare aliniată pe linia de câștig, câștigul este evidențiat și germs sunt eliminate. Simbolurile germs rămase își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale de pe role. Vi se plătește suma câștigului așa cum este afișată în caseta Win.
4. Dacă nu aveți o combinație câștigătoare, partida este terminată și puteți juca din nou.

Four by Four

Reguli de joc
• Reguli generale:
1. Puteți paria doar o singură monedă pe o linie de plată.
2. Toate liniile de plată sunt activate în mod permanent pentru fiecare rotire, astfel, nu puteți selecta sau deselecta linii de plată.
3. Potriviți patru simboluri consecutive, pe orice linie de plată orizontală sau verticală.
4.Câștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație câștigătoare.
5. Combinațiile câștigătoare de simboluri nu este nevoie să se afișeze pe prima poziție pe linia de câștig pentru a câștiga.
6. Atunci când intervine o combinație câștigătoare în timpul unei rulări sau după utilizarea unui nudge, simbolurile din combinațiile câștigătoare dispar după ce sunteți plătit. Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate își schimbă poziția pentru a umple spațiile goale create de simbolurile eliminate.
7. Defecțiunile anulează toate jocurile și toate plățile.

 

 • Regulile simbolului Wild:
  1. Simbolul Star este un simbol Wild.
  2. Nu înlocuiește simbolul etichetat Bonus Nudge.
  3. Nu înlocuiește simbolul etichetat Free Play.
  4. Creează propria combinație câștigătoare, atunci când mai multe simboluri apar pe o linie de plată activată.
  5.Simbolurile Four Star afișate pe o linie de plată acordă o valoare de multiplicare de 5x la totalul pariului.
  6. Combinațiile câștigătoare multiple sunt plătite pentru fiecare linie de plată. Dacă există mai mult de o posibilă combinație câștigătoare pe o linie de plată, sunteți plătit pentru toate câștigurile.
  • Reguli de joc Free Play Bonus:
  1. Patru simboluri de joc etichetateFree Play, împrăștiate pe grilă, activează jocul Free Play Bonus.
  2. Câștigați patru jocuri gratuite.
  3. Câștigați o valoare de multiplicare pentru fiecare combinație câștigătoare.
  4. Un simbol Wild este afișat în fiecare colț al grilei și rămâne în această poziție pe toată durata jocurilor gratuite.
  5. Toate pariurile jucate în jocul bonus sunt la fel ca și rotirea care a activat jocul bonus.
  6. În cazul în care simbolurile etichetate Free Play sunt împrăștiate pe grilă în timpul jocurilor gratuite, este reactivat jocul jocul Free Play bonus.
  7. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu totalul pariurilor pe linie de pariere.
 1. Câștigați totalul tuturor victorii afișate.
  9. Caracteristica Nudge se poate activa in timpul jocului bonus.
  10. În cazul în care caracteristica Nudge și caracteristica Free Play bonus sunt activate simultan, funcția Nudge este redată mai întâi.
  11. Câștigurile sunt colectate automat la sfârșitul jocului bonus.
 • Reguli de Pariere și Plată:
  1. Câștigurile plătite sunt dependente de combinațiile de simboluri afișate odată ce liniile orizontale își opresc derularea.
  2. Câștigurile sunt calculate prin înmulțirea valorii de multiplicare câștigată cu totalul pariurilor pe linie de pariere.
 1. Câștigați totalul tuturor victorii afișate.
  4. Toate figurile de plată arată valoarea de multiplicare câștigată pentru fiecare combinație posibilă.
  5. Toate plățile sunt în credite.
  6. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Cum se joacă

Obiectivul jocului este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe linia de plată. Plata depinde de combinația câștigătoare formată.

Pentru a juca:
1. Se pune un pariu. Faceți clic pe Crește (+) sau scade (-) pentru a selecta dimensiunea monedei pe care doriți să o pariați.
2. Faceți clic pe Play.
3. Atunci când apare o combinație câștigătoare în timpul unei rotiri sau după utilizarea unui nudge, simbolurile din combinația câștigătoare dispar după ce sunteți plătit. Simbolurile de deasupra simbolurilor eliminate își schimba poziția pentru a umple spațiile goale create de simbolurile eliminate. Vi se plătește suma câștigată așa cum este afișată în caseta Win.
4. Dacă nu aveți o combinație câștigătoare, partida s-a terminat și puteți juca din nou.

 

 1. Termeni și condiții Marjă 0%

1.Evenimentele și opțiunile de pariere oferite cu 0% Marjă nu se iau în calcul pentru rulajul bonusului.

 1. Marja 0% este calculată prin rotunjirea cu 3 decimale (ex. 0.003 devine 0% prin rotunjire)
 2. Marja 0% este disponibilă doar pentru marketurile 1-x-2 si câștigător meci.
 3. Marja 0% este disponibilă într-un interval de timp specificat, și este disponibilă doar înainte de începerea evenimentului.

 

 

 1. Termeni generali pentru Bonusuri

13.1 Aceste Reguli Generale pentru Promoții Termenii bonusului pentru pariuri sportive, Termenii bonusului pentru cazinou, Termenii pentru pariuri gratuite și Termenii pentru rotiri gratuite sunt indisolubil legate de Termenii și condițiile noastre, a căror parte sunt, iar acceptarea lor este implicită înregistrării contului. Toți termeni folosiți în acest capitol care nu au o definiție vor avea sensul definit în Termenii și condițiile generale.

13.2 Toate ofertele și promoțiile sunt disponibile o singură dată per persoană, familie, locuință, adresă de email, număr de telefon, număr cont de efectuare a plăților, computer și IP.

13.3 Soldul total al contului unui client este compus din suma fondurilor din conturile sale de bani reali și de bani bonus. Retragerile nu pot fi efectuate din Sold Bonus, dar fondurile din acest portofel pot fi folosite pentru a plasa pariuri.

13.4 Retragerile se pot efectua doar din Soldul Real al contului de joc.

13.5 Toate pariurile plasate vor folosi, mai intâi, fondurile din contul de bani reali înaintea fondurilor din contul de bonus. Banii reali vor fi mereu folosiți înaintea fondurilor bonus.

13.6 Dacă nu este altfel specificat, toate promoțiile și bonusurile pot fi revendicate o singură data per Client iar un Client nu poate avea, în același timp, mai mult de un bonus activ pentru Pariuri Sportive și un bonus activ pentru Cazinou.

13.7 Orice bonus precum și câștigurile asociate lui vor fi anulate în momentul în care Clientul solicită o retragere înainte de a satisface condițiile de rulaj și/sau eligibilitate pentru acel bonus.

13.8 Pariurile cashout nu contribuie la condițiile de rulaj a oricărei promoții pentru Pariuri Sportive.

13.9 Rulajul rămas pentru un bonus poate fi găsit în pagina informații bonus, o data ce clientul este logat în contul său.

13.10 Dacă doriți să anulați un bonus activ, vă rugăm contactați Serviciul Asistenta Clienți sau sa accesati sectiunea Bonusuri din Contul meu. Va rugam sa retineti ca, in acest caz, toate fondurile din contul de bonus vor fi anulate, inclusiv eventualele castiguri asociate.

13.11 Toate promoțiile și bonusurile winmasters sunt oferite pentru jucători recreaționali. winmasters, poate limita eligibilitatea clienților săi de a participa la toate sau unele promoții. winmasters își rezervă dreptul de a solicita documente de verificare a identității, inclusiv o poză cu clientul și documentul său de identitate, înainte de a credita un bonus în contul clientului.

13.12 winmasters își rezervă dreptul de a modifica, anula, retrage sau refuza orice promoție, la discreția sa, fără nici o avertizare.

13.13 Toate deciziile managementului sunt finale.

Termeni și Condiții pentru Bonusuri și Bonusuri fără depunere, la Pariuri Sportive

13.14 Dacă nu este altfel specificiat, rulajul pentru bonusurile la Pariuri Sportive este de 7 (șapte) ori (depozitul initial + suma bonus). În momentul îndeplinirii condițiilor de rulaj, suma din Sold Bonus va fi mutată în Sold Real și poate fi retrasă.

13.15 Suma maximă care poate fi retrasă, în urma unui Bonus pentru Pariuri Sportive, va fi specificată în Termenii și Conditiile promoției.

13.16 Dacă nu este atfel specificat, perioada pentru îndeplinirea condițiilor de rulaj este de 60 de zile de la primirea bonusului. În cazul în care rulajul nu este îndeplinit în decurs de 60 de zile fondurile din balanța de bonus vor fi anulate.

13.17 Dacă nu este altfel specificat, toate pariurile simple plasate la cote mai mici de 1,80 și pariurile multiple plasate la cote cumulate (totale) mai mici de 1,80 nu vor fi luate în calculul rulajului. Pentru ca un pariu multiplu să fie luat în calculul rulajului, fiecare selecție trebuie să fie la cote egale sau mai mari de 1.20. Nu se iau în considerare pentru rulaj, pariurile plasate pe piețele de tip handicap sau Forecast/Tricast/Miză rambursată la egal.

13.18 Pariurile sunt luate în considerare pentru calculul rulajului doar după ce sunt închise.

13.19 Orice câștiguri rezultate din pariurile plasate din Soldul Real al contului de joc vor fi creditate în Soldul Real până la valoarea depozitului inițial, folosit pentru bonus. Toate câștigurile realizate (miză și câștiguri) ce depășesc suma inițial depusă, vor fi virate în Sold Bonus și se supun termeniilor pentru rulaj.

13.20 Orice profit ce rezultă dintr-un pariu plasat cu fonduri reale și fonduri bonus, va fi creditat în Sold Bonus și se supune termeniilor și condițiilor de rulaj.

13.21 O dată ce condițiile de rulaj sunt îndeplinite în perioada de timp necesara, fondurile din Sold Bonus vor fi mutate în Sold Real și pot fi retrase.

13.22 Dacă nu este altfel specificat, solicitarea unei retrageri din Soldul Real al contului de joc, în timp ce există fonduri în Sold Bonus, va duce la anularea fondurilor bonus.

13.23 winmasters își rezervă dreptul de a exclude jucători din această promoție sau din promoțiile viitoare dacă avem motive să suspectăm un abuz al acestei promoții inclusiv modele de pariere care garantează profit garantat.

13.24 Detectarea unei relații între utilizatori cum ar fi modele de pariere comune sau a oricărei strategii abuzive pentru exploatarea bonusurilor va duce la anularea promoției și a oricăror câștiguri rezultate din promoție precum și la suspendarea ireversibilă de la bonusurile și promoțiile următoare.

13.25 Pariuri repetitive și contradictorii nu vor conta în calculul rulajului bonusului.

13.26 Jucătorului îi este permis să parieze mize mai mari decât depunerea inițială numai după ce a plasat pariuri (care corespund cerințelor minime referitoare la cotă) egale cu depunerea lui inițială. De exemplu, în cazul în care jucătorul a făcut o depunere de 200 RON și a primit un bonus de 200 RON , el trebuie să plaseze pariuri (care corespund cerințelor minime referitoare la cotă) care sunt egale cu depunerea sa inițială de 200 RON înainte de a paria mize mai mari. În cazul încălcării acestei reguli, winmasters își rezervă dreptul de a anula toate pariurile și/sau închide contul și/sau returna ultimul depozit după retragerea taxelor de depunere/retragere din sold și/sau de a retrage bonusul și eventualele câștiguri.

13.27 Pariurile simple plasate de mai multe ori și pariurile tip pulse bet plasate pe același eveniment, nu vor fi luate în considerare la calculul rulajului. Doar primul pariu plasat pe eveniment contează pentru rulaj cât timp respectă toate condițiile necesare. Al doilea pariu simplu sau tip pulse bet plasat pe același eveniment va fi considerat un duplicat al primului, prin urmare nu va fi luat în considerare pentru rulaj.

13.28 Pentru un pariu tip sistem/yourbet/multiplu (plasat pe același Sport, Ligă, Eveniment, Piață și Selecție), care îndeplinește toate condițiile de rulaj, doar primul va fi luat în considerare pentru calculul rulajului. Al doilea va fi considerat un duplicat, prin urmare nu va fi luat în considerare pentru rulaj.

13.29 Dacă două pariuri tip sistem/yourbet/multiplu sunt plasate pe același eveniment și piață dar selecțiile sunt diferite (exemplu – Pariu 1 este pe Eveniment 1 – victorie gazde, Eveniment 2 – victorie gazde, Eveniment 3 – victorie gazde, iar Pariu 2 pe Eveniment 1 – victorie oaspeți, Eveniment 2 – victorie oaspeți, Eveniment 3 – victorie oaspeți), ele nu vor fi considerate duplicate, prin urmare ambele contribuie la calculul rulajului.

13.30 Un pariu poate contribui pentru rulajul unui singur bonus. În cazul în care unul sau mai multe bonusuri sunt active în același timp, pentru un anumit utilizator, un pariu considerat duplicat pentru primul bonus va fi luat în calcul pentru celelalte bonusuri active, daca respectă toate condițiile de rulaj.

13.31 Utilizatorii care nu au efectuat nicio depunere nu sunt eligibili pentru a primi un Bonus fără depunere.

 

 

Termeni și Condiții pentru Pariu Gratuit

13.32 Dacă nu este altfel specificat, câștigurile ce rezultă dintr-un Pariu Gratuit vor fi virate în Sold Real și pot fi retrase. Pentru acest tip de bonus, câștigurile sunt calculate ca profit net (Câștig final – Miză inițială), suma initial oferită ca bonus nefiind inclusă în câștigul final.

13.33 Dacă nu este altfel specificat, Un Pariu Gratuit este valabil doar pentru anumite sporturi, ligi, evenimente sau tipuri de pariu, conform specificațiilor fiecărei promoții. Pariurile plasate pe piețele de tip handicap sau Forecast/Tricast/Miză rambursată la egal nu sunt permise pentru Pariuri Gratuite. Nu pot fi plasate pariuri multiple.

13.34     Suma Pariului Gratuit trebuie folosită integral pentru un singur pariu. În cazul în care nu este plasată întreaga miză pe un singur pariu, suma ramasă va fi anulată – Ex. Daca dintr-un pariu de 40 RON se plasează doar 20 RON, restul de 20 RON vor fi anulați.

 

13.35 Orice pariu care satisface condițiile de eligibilitate pentru a primi un Pariu Gratuit nu poate beneficia ulterior de opțiunea Cashout.

13.36 Orice pariu Cashout nu este eligibil pentru a primi un Pariu Gratuit.

13.37 Dacă nu este altfel specificat, pariurile pe Handicap Asiatic și Peste/Sub nu sunt eligible pentru Pariu Gratuit.

13.38 Dacă un pariu, care satisface condițiile pentru un Pariu Gratuit, este anulat, winmasters își rezervă dreptul de a retrage Pariul Gratuit din contul clientului, și poate decide, la propria discreție, dacă clientul va fi din nou eligibil pentru promoție.

13.39 Dacă pariul care declansează Pariul gratuit este în contradicție cu pariul plasat folosind Pariul Gratuit, atunci câștigurile generate vor fi anulate.

13.40 Pariurile combo și pariurile sistem, indiferent de numărul de pariuri individuale plasate, sunt eligibile pentru un singur Pariu Gratuit. De exemplu un pariu combo format din 3 pariuri simple eligibile, va primi un singur Pariu Gratuit. La fel, în cazul pariurilor sistem formate din mai multe pariuri simple sau combinate eligible, va fi acordat un singur Pariu Gratuit.

13.41 Pariurile eligibile pentru un Pariu Gratuit nu vor fi luate în considerare pentru nicio altă ofertă.

13.42 Dacă nu este altfel specificat, toate pariurile plasate, vor fi considerate eligibile pentru Pariul Gratuit, înaintea oricărei alte oferte.

Termeni și Condiții pentru Bonusuri și Bonusuri fără depunere, la Cazinou

13.43 Dacă nu este altfel specificat, rulajul pentru bonusurile la Cazinou este 40 (depozitul initial + suma bonus). În momentul îndeplinirii condițiilor de rulaj, suma din Sold Bonus va fi mutată în Sold Real și poate fi retrasă.

13.44 Suma maximă care poate fi retrasă, în urma unui Bonus pentru Cazinou, va fi specificată în Termenii și Conditiile promoției.

13.45 Dacă nu este atfel specificat, perioada pentru îndeplinirea condițiilor de rulaj este de 60 de zile de la primirea bonusului. În cazul în care rulajul nu este îndeplinit în decurs de 60 de zile fondurile din balanța de bonus vor fi anulate.

13.46 La îndeplinirea cerințelor de pariere contribuie pariurile pe toate jocurile la winmasters, dar anumite jocuri contribuie în măsură mai mare decât altele.

13.47 Mai jos veți găsi o listă de contribuții la cerințele de pariere pentru fiecare tip individual de joc:

Sloturi (cu jackpot sau fără jackpot)                                                                                                 100%

Carduri răzuibile, Keno, Bingo, Casual sau Arcades                                                                      20%

Jocuri de masă și jocuri video (Baccarat, Ruletă, Video Poker, Blackjack, etc.)                       5%

Toate jocurile LIVE                                                                                                                               0%

13.48 Exemple:

 • Pentru un pariu de 10 RON pe Sloturi, toată suma de 10 RON (100%) contribuie la îndeplinirea cerințelor de pariere.
 • Pentru un pariu de 10 RON pe Keno, suma de 2 RON (20%) contribuie la îndeplinirea cerințelor de pariere.
 • Pentru un pariu de 10 RON pe Blackjack, suma de 0,5 RON (5%) contribuie la îndeplinirea cerințelor de pariere.

13.49 Orice câștiguri rezultate din pariurile plasate din Sold Real vor fi creditate în Sold Real până la valoarea depozitului inițial, folosit pentru bonus. Toate câștigurile realizate (miză și câștiguri) ce depășesc suma inițial depusă, vor fi virate în Sold Bonus și se supun termeniilor pentru rulaj.

 13.50 Orice câștiguri rezultate din pariurile plasate din Sold Bonus vor fi creditate în Sold Bonus. Toate câștigurile realizate folosind fonduri din ambele conturi (Real si Bonus) vor fi virate în Sold Bonus și se supun termeniilor pentru rulaj.

13.51 Folosirea fondurilor din Sold Bonus cu scopul unic de a progresa mai rapid prin rundele bonus a unor jocuri multi-level precum Castle Builder, Devil’s Delight, Champion of the Track, Robin Hood, the Wishmaster, Eggomatic și Big Bang, pentru a declanșa acumularea de câștiguri în Sold Real fără a îndeplini condițiile de rulaj, poate duce la anularea bonusurilor și a câștigurilor rezultate din rundele bonus, indiferent dacă jucătorul deține o parte din fonduri în balanța de bonus, în momentul declanșării rundei bonus.

13.52 Toate câștigurile rezultate din pariuri plasate cu fonduri din balanța de bonus pentru Cazinou, înainte de îndeplinirea condițiilor de rulaj dar completate după ce bonusul a fost rulat, pierdut sau anulat, for fi anulate.

13.53 Cerințele de rulaj pentru bonusurile de Cazinou sunt înlăturate la anularea sau expirarea bonusului. În cazul în care un client dorește să efectueze o nouă depunere în timp ce balanța bonus este mai mare de 0.00 RON, clientul trebuie să contacteze Serviciul Asistenta Clienți, înainte de plasarea oricărui pariu, pentru a se asigura ca balanța bonus este anulată. În caz contrar, cerințele de rulaj asociate sumei din balanța bonus vor rămâne în vigoare pentru noul depozit.

13.54 Înainte ca orice retragere să fie procesată, activitatea dumneavoastră va fi analizată din perspectiva identificării oricăror tipare de joc neobișnuite. În scopul asigurării unei experiențe de joc echitabile, pariurile egale, zero sau cu marjă redusă, vor fi considerate tipare de joc neobișnuit, având ca scop atingerea unor cerințe de rulaj. Alte exemple de tipare neobișnuite includ, dar nu sunt limitate la plasarea de pariuri cu mize mai ridicate decât depunerea inițială până la atingerea rulajului necesar. La latitudinea sa, winmasters poate concluziona că a avut loc o activitate cu tipar neobișnuit, rezervându-și dreptul de a reține orice retrageri și/sau de a confisca orice câștiguri aferente.

13.55 winmasters consideră că Regulile Generale are Promoțiilor si Termenii Generali pentru Pariuri Sportive și Cazinou, de mai sus, sunt rezonabili. Dacă aveți nevoie de clarificări sau sfaturi cu privire la aceștia, vă rugăm sa contactațiDepartamentul Asistență Clienți.

13.56 Utilizatorii care nu au efectuat nicio depunere nu sunt eligibili pentru a primi un Bonus fără depunere la Cazinou.

 

 

Termeni și Condiții pentru Bonusul Rotiri Gratuite

13.59 Fiecare utilizator care este eligibil pentru o anumită promoție, în perioada în care aceasta este disponibilă, va primi numărul specificat de rotiri gratuite, la jocul specificat în pagina promoției (desktop sau mobil).

 

13.60 Câștigurile generate de rotirile gratuite trebuiesc rulate în conformitate cu Termenii și Condițiile promoției,înainte de a putea fi retrase. În cazul în care este solicitată o retragere înainte satisfacerii condițiilor de rulaj, bonusul precum și câștigurile rezultate din acesta vor fi anulate. La îndeplinirea condițiilor de rulaj, fondurile bonus vor fi transferate în balanța Cash Cazinou.

13.61 Dacă nu este altfel specificat, rotirile gratuite sunt valabile 10 zile după ce au fost activate prima dată.

13.62 Dacă nu este altfel specificat, clienții au 7 zile pentru a îndeplini condițiile de rulaj, în caz contrar bonusul va fi anulat.

13.63 Condițiile de rulaj pentru fiecare joc în parte sunt stabilite în conformitate cu Termenii și Condițiile winmasters Cazinou.

 13.64 Dacă nu este altfel specificat, câștigul maxim din rotirile gratuite este limitat la 100 RON.

Rotiri Gratuite Cadou

13.65 În cazul în care utilizatorii vor lua parte la aceast tip de promoţie cu rotiri gratuite de mai mult de trei ori şi nu efectuează nicio depunere pe winmasters, toate câştigurile provenite din aceste rotiri gratuite vor fi anulate şi nu vor fi disponibile pentru retraregere.

Termeni și Condiții pentru plata bonusului

13.66 Câștigurile din bonus contribuie la soldul bonusului aplicând raportul asupra pariului inițial (de exemplu: dacă plasați un pariu de 15, unde 10 provin din fonduri reale și 5 provin din soldul bonusului și căștigați 30, 20 vor merge la soldul real, în timp ce 10 vor merge la balanta bonusului, menținând raportul de 2: 1)

13.67 Câștigurile obținute din fondurile reale contribuie întotdeauna la bonusurile care au fost active în momentul pariului inițial, până la nivelul inițial al bonusului în sine

13.68 Câștigurile din fonduri reale care rămân după ce toate bonusurile au fost determinate, contribuie la soldul fondurilor reale

13.69 Dacă un bonus expiră sau este anulat, pariurile din fonduri reale care au fost active înainte de expirarea/anulare bonusului, vor contribui în continuare la determinarea soldului bonusului până la nivelul inițial

 1. Termeni și condiții pentru Cash Out

14.1 Opțiunea Cash Out este disponibilă pentru piețe pre-live și live, fiind aplicabilă pariurilor simple și multiple plasate pe o varietate de sporturi, inclusiv, dar fără a se limita la Fotbal, Tenis, Baschet și Volei.

14.2 Opțiunea Cash Out va deveni indisponibilă dacă: are loc o modificare a condițiilor Each Way (poziție sau cote sau ambele), punctele pentru care a fost plasat un pariu se modifică pentru pariuri de tip Handicap sau Pariuri Sub/Peste, se modifică rezultatele la Handicap Asiatic pentru Fotbal Live.

14.3 winmasters nu garantează cu privire la faptul că Facilitatea Cash Out va fi disponibilă. winmasters își rezervă dreptul, la latitudinea sa, să dezactiveze Facilitatea Cash Out în orice moment, pentru orice eveniment, meci sau piață. În această situație, orice pariu plasat de client va rămâne valabil, fiind aplicabile în continuare condițiile inițiale.

14.4 Ofertele Cash Out sunt disponibile numai într-un anumit interval de timp – orice modificări ale cotelor sau pieței în acest interval pot conduce la o nouă ofertă Cash Out sau la suspendarea/înlăturarea Facilității Cash Out.

14.5 Pariurile încasate folosind opțiunea Cash Out vor fi considerate și prezentate ca fiind stabilite. Rezultatul pieței finale nu este corelat cu stabilirea pariului.

14.6 Pariurile Cash Out nu sunt incluse în Condițiile de Rulaj pentru Bonus. winmasters își rezervă dreptul de a anula orice bonus afectat de o eroare de sistem/umană.

14.7 Un pariu va fi anulat dacă opțiunea Cash Out este utilizată pentru piețe sau cote afectate de o eroare.

14.8 Pariurile plasate utilizând un Pariu Gratuit nu pot face obiectul unui Cash Out, spre deosebire de pariurile ce utilizează fonduri bonus. winmasters își rezervă dreptul de a anula orice Pariu Gratuit afectat de o eroare de system/umană.

14.9 Pariurile multiple, plasate împreună cu pariurile tip sistem prin intermediul tab-ului multiplu, nu pot face obiectul unui Cash Out.

14.10 winmasters nu este responsabilă dacă facilitatea Cash Out nu este disponibilă din motive tehnice. În această situație, orice pariu plasat anterior va rămâne valabil.

14.11 winmasters își rezervă dreptul de a retine, restrânge sau anula opțiunea Cash Out daca anumiti clienti încearcă să abuzeze, în sensul în care vor să profite de anumite întârzieri în modificarea cotelor, survenite din cauza unei erori de natură tehnică sau umană.

14.12 Termenii și Condițiile de mai sus se aplică și opțiunii “Cash Out Parțial”.

14.13 Se aplică Termenii și Condițiile Generale.

1.0.275